Atbalsta centrs bērniem un jauniešiem ar ierobežotām iespējām “SMAIDS”/ SIA “Smaids S.U.”

Sociālais uzņēmums, Uzņēmums bez sociālā uzņēmuma statusa, Biedrība, Individuāla persona

Atbalsta centrs cietušiem no vardarbības bērniem. Militārā sagatavošana/vēsture. Pašaizsardzības un izdzīvošanas skolas pamati. Tūrisms. Taktiskās sporta spēles: lazertag, peintbols un airsoft;
Tūrisma pārgājieni un sporta spēles brīvā dabā.

Veicot saimniecisko darbību rast labvēlīgu sociālo ietekmi un risināt sabiedrībā esošās sociālās problēmas. 88.91 (Bērnu dienas aprūpes centru darbība); 88.10 (Veco ļaužu un invalīdu sociālā aprūpe bez izmitināšanas) ; 88.99 (citur neklasificēti sociālās aprūpes pakalpojumi); 85.51 (Sporta un ārpusskolas izglītība); 85.59 (Citur neklasificēta izglītība).

Kontaktinformācija: