Atbalsta centrs bērniem un jauniešiem ar ierobežotām iespējām “SMAIDS”

Biedrība

Biedrība sniedz vispusējo palīdzību bērniem un jauniešiem no daudzbērnu un trūcīgam ģimenēm integrēties sabiedriskajā dzīvē.

Biedrības telpās un pieguļošajā ēkas teritorijā ir izveidota bibliotēka, bērnu rotaļu un galda spēļu istaba, svešvalodu un mūzikas klases, mākslas darbnīca, estētiskās vingrošanas un deju zāle. Sporta nodarbībām ēkas pagalmā ir aprīkots sporta laukums un iegādāts dažāds sporta inventārs, lai bērni var spēlēt volejbolu, futbolu un florbolu. Centrā darbojas vairāki pulciņi atbilstoši katra bērna/jaunieša interesēm un iespējām. Vecākajiem jauniešiem tiek piedāvāta iespēja saņemt profesionālās zināšanas teorijā un praksē, kuras ļaus viņiem turpmākajā laika gaitā iegūt izvēlēto profesionālo izglītību un praktiskās iemaņas.