Elīna Novada

Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija ir kā platforma, kur sanāk
kopā dažādu jomu profesionāļi, lai visi kopā veidotu sociālās
uzņēmējdarbības vidi Latvijā.