Labklājības ministrijas kampaņa “Dara citādi – izdara tāpat!”

Tūkstošiem cilvēku ar invaliditāti veiksmīgi strādā dažādās jomās, un arvien vairāk mazinās aizspriedumi par šo cilvēku nodarbinātības iespējām. Lai arī katru gadu nodarbināto cilvēku ar invaliditāti īpatsvars pieaug, tas tomēr atpaliek no citu grupu nodarbinātības līmeņa, un joprojām cilvēki ar invaliditāti ir viena no bezdarbnieku riska grupām, kam nepieciešams papildu atbalsts, lai veicinātu sekmīgu iekļaušanos darba tirgū.

Lai aktualizētu jautājumu par cilvēku ar invaliditāti iekļaušanu darba tirgū, gan iedrošinot šos cilvēkus kā darba ņēmējus, gan rosinot darba devējus pieņemt darbā cilvēkus ar invaliditāti, Labklājības ministrija īstenojusi kampaņu “Dara citādi – izdara tāpat!”. Kampaņas ietvaros realizētas dažādas aktivitātes: rīkotas tiešsaistes diskusijas ar darba devējiem un darba ņēmējiem, izveidoti ieteikumi darba devējiem un darba kolektīviem, kas jāņem vērā, pieņemot darbā cilvēkus ar invaliditāti, kā arī izveidota atpazīstamības zīme, kas kalpos kā apliecinājums uzņēmuma sociālajai atbildībai, – šajā uzņēmumā strādā cilvēki ar invaliditāti.


Trīs tiešsaistes diskusijas

Pirmajā diskusijā “Strādāju un izdaru tāpat!” savos personiskajos stāstos, atziņās un ieteikumos par cilvēku ar invaliditāti nodarbinātību dalījās paši darba ņēmēji. Sarunā piedalījās veikalu tīkla “Rimi” kasieris Juris Jaunzems, Latvijas Nedzirdīgo savienības viceprezidente Inese Immure, masieris un uzņēmējs Vladimirs Gailis, sociālā uzņēmuma “Visi Var” vadītāja Eva Viļķina un Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas politikas departamenta direktore Elīna Celmiņa.

Otrajā tiešsaistes diskusijā “Manā uzņēmumā strādā un var tāpat!” savos pieredzes stāstos, atziņās un ieteikumos par cilvēku ar invaliditāti nodarbinātību dalījās darba devēji: Gundega Kirilka, “Rimi Latvia” personāla vadītāja, Ieva Zirne, “Circle K Business Centre” vecākā personālvadības biznesa partnere, un sociālo uzņēmumu “OWA” un “Print Art” vadītāja Natālija Jermolajeva. Darba ņēmēja viedokli atklāja neredzīgais viesmīlis Aleksejs Poplavskis, kurš strādā uzņēmumā “Blind Dreams”. Sarunā iesaistījās arī Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departamenta direktors Imants Lipskis.

Trešajā tiešsaistes diskusijā “Var tāpat!” savos pieredzes stāstos, atziņās un ieteikumos par cilvēku ar invaliditāti nodarbinātību dalījās gan darba devēji, gan paši darba ņēmēji. Sarunā iesaistījās zvanu centra “Sonido” vadītāja Inga Muižniece un uzņēmuma darbiniece, zvanu centra operatore Lolita Korjapina, kura ir neredzīga, kā arī Latvijas Paralimpiskās komitejas prezidente Daiga Dadzīte un biedrības sociālo tīklu speciālists Kaspars Kalvītis, kuram ir kustību traucējumi. Diskusijā piedalījās arī Sociālās integrācijas valsts aģentūras koledžas vadītāja Inguna Zuševica.


Ieteikumi darba devējiem un darba kolektīviem

Kampaņas ietvaros, lai veicinātu cilvēku ar invaliditāti nodarbinātību un iekļaušanu darba tirgū, tika izveidoti ieteikumi darba devējiem un darba kolektīviem, kas jāņem vērā, pieņemot darbā cilvēkus ar invaliditāti. Sociālie uzņēmēji un citi darba devēji dalās ar savu pieredzi, lai aktualizētu jautājumu par cilvēku ar invaliditāti iekļaušanu darba tirgū, gan iedrošinot šos cilvēkus kā darba ņēmējus, gan rosinot darba devējus pieņemt darbā cilvēkus ar invaliditāti.

 


Uzņēmuma atpazīstamības zīme

Turpmāk jebkurš uzņēmums, kurā strādā cilvēki ar invaliditāti, varēs pretendēt uz īpašas atpazīstamības zīmes iegūšanu, kas kalpos kā apliecinājums uzņēmuma sociālajai atbildībai, – šajā uzņēmumā strādā cilvēki ar invaliditāti.

Pieteikt savu darba devēju varēs uzņēmumā strādājošie darbinieki – cilvēki ar invaliditāti, un šī zīme kalpos kā kvalitātes apliecinājums, ka šajā uzņēmumā darbinieks ar invaliditāti jūtas labi un ka viņam tiek nodrošināts viss nepieciešamais. Atpazīstamības zīme tiks izsniegta digitālā formātā, ļaujot pašiem uzņēmumiem izvēlēties, kur to izmantot – izdrukāt kā uzlīmes un izvietot tās uz ieejas durvīm, pie kases un citur vai publicēt mājaslapā un sociālajos tīkos.

Digitālajā pakā būs iekļautas arī nozīmes “Dara citādi – izdara tāpat!”, kuras, ja darbinieki ar invaliditāti paši to vēlēsies, būs iespējams izgatavot kā piespraudes pie darba formas, informējot klientus, ka šeit strādā cilvēks ar invaliditāti.

Kā norāda Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departamenta direktors Imants Lipskis, šī iniciatīva kalpo gan kā publiska uzslava tiem uzņēmumiem, kas jau nodarbina cilvēkus ar invaliditāti, gan arī kā aicinājums dalīties savos stāstos sociālajos tīklos, tādējādi rādot savu labo piemēru un iedrošinot citus uzņēmumus būt atvērtiem pret šo cilvēku nodarbināšanu. “Pašlaik atpazīstamības zīmes iegūšanai netiek izvirzīti īpaši nosacījumi, vien tas, ka pašiem darbiniekiem ar invaliditāti ir iespēja pieteikt savu darbavietu, apliecinot tās atvērtību, sociālo atbildību un to, ka par šī darbinieka vajadzībām tiek padomāts. Iespējams, nākotnē šī iniciatīva varētu izaugt līdz pat apbalvošanas ceremonijām un balvu pasniegšanai kādās nominācijās,” saka I. Lipskis.

Pieteikumus uzņēmumu atpazīstamības zīmes saņemšanai var sūtīt uz e-pasta adresi iu@lm.gov.lv.


Atrodi savam uzņēmuma piemērotu darbinieku ar invaliditāti!

Uzņēmumi, kas vēlas pieņemt darbā cilvēku ar invaliditāti, ir aicināti apmeklēt kampaņas laikā izveidotās mājaslapas sludinājumu sadaļu un iepazīties ar darba meklētājiem, viņu prasmēm, kā arī sazināties ar viņiem un aicināt uz darba interviju. Mājaslapā www.cilveksnevisdiagnoze.lv ir iespēja iepazīties ar informāciju, kas noderēs darba devējiem, pieņemot darbā cilvēku ar invaliditāti, kā arī ar ieteikumiem darba ņēmējiem. Mājaslapā atrodami arī citi kampaņas “Dara citādi – izdara tāpat!” materiāli – gan praktiski noderīgi, gan iedvesmojoši, ļaujot iepazīties ar labās prakses piemēriem un pieredzes stāstiem.