KAS IR SOCIĀLĀ UZŅĒMĒJDARBĪBA?

KAS IR SOCIĀLĀ UZŅĒMĒJDARBĪBA?

Zinātkāres centrs ZINOO – vieta bērniem un ģimenēm, kur pavadīt brīvo laiku, mācīties jaunas lietas un atraisīt sevī zinātkāri!