Sociālais uzņēmums kā alternatīva: Lielbritānijas pieredze

Lielbritānija var tikt uzskatīta par ļoti veiksmīgu sociālās uzņēmējdarbības piemēru. No Latvijas skatu punkta varētu…

Sociālās uzņēmējdarbības pamatnostādnes, labas prakses apkopojums un ieteikumi Latvijas pašvaldībām

Analītiskajā apskatā „Sociālās uzņēmējdarbības pamatnostādnes, labas prakses apkopojums un ieteikumi Latvijas…

Kā ar sociālo inovāciju palīdzību iespējams risināt sabiedrības novecošanās problēmu un nodrošināt ekonomisko izaugsmi?

Pētījumā ir analizēti ne tikai ar sabiedrības novecošanās problēmu saistītie izaicinājumi, bet piedāvātas inovatīvas un…

Grozījumi publiskā iepirkuma direktīvā – jaunas iespējas sociālajiem uzņēmumiem!

Par vienu no galvenajiem dzinējspēkiem Eiropas Savienības dalībvalstu ekonomikā tiek uzskatīts publiskais iepirkums.…

Mammamuntetiem.lv

„Mammām un tētiem” ir izglītojošs portāls, izdevējs, fonds, kā arī sociālo projektu iniciators un īstenotājs.……

JūHū – skaistas krūzes labiem cilvēkiem!

JūHū – sociālais uzņēmums, kas ar savu darbību  sniedz iespēju cilvēkiem ar invaliditāti dzīvot citu dzīvi - daudz…

EMES Network pētījums “Social enterprise in Europe: recent trends and developments”

” Social Enterprise in Europe: Recent trends and developments” ir viens no nozīmīgākiem pētījumiem par sociālās…

Providus un Latvijas Pilsoniskās Alianses pētījums „Latvija ceļā uz sociālo uzņēmējdarbību”

2011. gada nogalē biedrība „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS” sadarbībā ar biedrību „Latvijas Pilsoniskā alianse”…

Sociālā biznesa iniciatīva – social business initiative

2011. gada oktobra nogalē Eiropas Komisija nāca klajā ar paziņojumu par sociālās uzņēmējdarbības iniciatīvu. Komisija…

Publikācija – „Social economy and social entrepreneurship – social Europe guide” volume 4

Publikācija „Sociālās Eiropas rokasgrāmata” ir ES izdevums, kas iznāk divas reizes gadā un tās mērķis ir sniegt īsu…

HOPP – pielāgoti trīsriteņi cilvēkiem ar kustību traucējumiem

Sociālās uzņēmējdarbības projekta-zīmola "HOPP" aizsākumi meklējami 2010. gada nogalē, kad pieteicāmies projektu…