Sociālās uzņēmējdarbības attīstības programma "Pārmaiņu akadēmija"

Sociālās uzņēmējdarbības attīstības programma

"Pārmaiņu akadēmija"

Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija sadarbībā ar Luminor banku pirmo reizi Latvijā uzsāk bezmaksas sociālās uzņēmējdarbības attīstības programmu "Pārmaiņu akadēmija", kas paredzēta tiem uzņēmumiem, biedrībām un biznesa ideju autoriem, kuri jau darbojas sociālajā uzņēmējdarbībā un vēlas spert soli tālāk savas organizācijas vai idejas attīstībā.

“Pārmaiņu akadēmijas” dalībniekiem būs iespēja piedalīties 6 mēnešu apmācībās, kur:

 • iegūs praktiski pielietojamas zināšanas par dažādām aktuālām sociālās uzņēmējdarbības tēmām;
 • saņems individuālas ekspertu, mentoru konsultācijas un profesionālu "skatu no malas”;
 • izstrādās savas organizācijas vai sociālās uzņēmējdarbības idejas attīstības plānu, gūs padomus, iedvesmu un drosmi tā ieviešanai.

Attīstības programma norisināsies gan klātienē Rīgā, gan tiešsaistē, un tā ir sadalīta trīs tematiskos blokos:

 1. sociālās ietekmes pārvaldība;
 2. biznesa attīstība;
 3. e-komercija un mārketings.

Lūdzu, iepazīstieties ar detalizētu “Pārmaiņu akadēmijas”  programmu.

 • Kas var pieteikties?
 • Kādas organizācijas un idejas var pieteikt? 
 • Kādi ir pieteikumu vērtēšanas kritēriji?
 • Kādus papildu bonusus vēl piedāvā “Pārmaiņu akadēmija”?

Lai rastu atbildes uz šiem un citiem jautājumiem, lūdzam, iepazīties ar “Pārmaiņu akadēmijas” Nolikumu.

PIETEIKŠANĀS

Interesentiem līdz 1. aprīlim plkst.13:00 jāaizpilda elektroniska pieteikuma anketa: https://ej.uz/parmainu_akademija, kur tiks vērtēta organizācijas vai sociālās uzņēmējdarbības idejas atbilstība Nolikumā minētajiem kritērijiem.

Attīstības programmā tiks uzņemti 18 dalībnieki. Atbildi par iespēju piedalīties attīstības programmā dalībnieki saņems 4. aprīlī uz pieteikuma anketā norādīto e-pastu.

 


Sociālo uzņēmumu sadarbība ar vietējām pašvaldībām projektā 'LOCAL-Y-MPACT'

Sociālo uzņēmumu sadarbība ar vietējām pašvaldībām projektā 'LOCAL-Y-MPACT'

Sociālie uzņēmumi, nevalstiskās un jauniešu organizācijas darbojas, lai veicinātu piederības sajūtu un meklētu efektīvus risinājumus sabiedrības problēmām vietējā līmenī. Šīs organizācijas ir ilgtspējīgas reģionālās attīstības pamatā un tās veido spēcīgu pilsonisko sabiedrību. Savā darbā kā sociālās ietekmes ekosistēmas veidotāji esam konstatējuši, ka ir ļoti svarīgi iesaistīt pašvaldības kā partnerus, motivējot un mudinot tās veidot atbalsta sistēmas kopienu organizācijām savos reģionos, un jo īpaši jauniešu organizācijām un sociālajiem uzņēmumiem.

Lai stiprinātu sadarbību starp sabiedrībā balstītām organizācijām, sociālajiem uzņēmumiem un vietējām pašvaldībām, kā arī veicinātu sociālo uzņēmējdarbību kā efektīvu instrumentu ekonomiskās nevienlīdzības mazināšanā, sociālās iekļaušanas un integrācijas veicināšanā, noturīgas sabiedrības veidošanā un aktīvas līdzdalības veicināšanā vietējās kopienās, LSUA kopā ar partneriem no Kipras, Portugāles, Zviedrijas un Lietuvas uzsāk sadarbības projektu “LOCAL-Y-MPACT”.

Projekta galvenie mērķi ir:

 • stiprināt piecu pilot-pašvaldību kapacitāti un prasmes atbalstīt un sadarboties ar sociālajiem uzņēmumiem, kā arī iniciēt uz rezultātu vērstas partnerības starp pašvaldībām un jauniešu kopienas organizācijām un sociālajiem uzņēmumiem, nodrošinot instrumentus, politikas ieteikumus, pieredzes apmaiņu, izglītojošus un uzticības veidošanas pasākumus;
 • pilotēt pieeju kartēšanas un vietējā rīcības plāna izveidei noteiktai pašvaldībai;
 • mudināt vietējās pašvaldības veidot ilgtermiņa, ilgtspējīgu sadarbību un jaunus sociālos uzņēmumus.

Projekta aktivitātes tiek iedalītas četros posmos. 

Pirmajā posmā projekta partneri strādā ar pilot-pašvaldībām savā valstī, lai kartētu esošās organizācijas, sadarbības metodes, vajadzības un izaicinājumus. LSUA ir noslēgusi sadarbības līgumu un testēs projeka pieeju Talsu novadā. Zviedru organizācija SE-FORUM sadarbībai ir izvēlējušies Dālarnas reģionu. Portugāles jauniešu organizācija CXJV Conexão Jovem Associação sadarbosies ar Bragas pašavaldību. Kipras izglītības un izpētes centrs Synthesis testēs projekta pieeju Aglandijas pašvaldībā, savukārt Lietuvas partneri ​​Geri Norai ir izvēlējušies Trāķu rajona pašvaldību. Informācija par dažādu pašvaldību un novadu pieredzi parādīs sadarbības modeļu daudzveidību, dažādās pieejas un ļaus mācīties vienam no otra. 

Otrajā posmā partneri analizēs apkopoto informāciju un, balstoties uz secinājumiem, izveidos rīku apkopojumu, kas veicinās sadarbību un radīs atbalsta sistēmu jauniešu organizācijām, jauniešu vadītiem sociālajiem uzņēmumiem un pašvaldībām.

Trešajā posmā partneri apkopos visu projekta aktivitāšu laikā gūtās atziņas un pieredzi, izstrādājot ieteikumus veiksmīgas sadarbības veidošanai. 

Un pēdējā posmā katrs partneris izveidos konkrētu rīcības plānu izvēlētajai pilotpašvaldībai, ko projekta partneri, ieinteresētās personas vai jebkura cita organizācija, kas interesējas par šo tēmu, varēs izmantot un viegli pielāgot savai situācijai. 

Labās prakses veidošanu sekmēs divi pieredzes apmaiņas braucieni. Pirmais pasākums, kurā tiksies pilotpašvaldību pārstāvji no piecām projekta valstīm, noritēs Latvijā, savukārt otrajā pasākumā, kas norisināsies Portugālē, tiks aicināti piedalīties sociālo uzņēmumu un jauniešu organizāciju pārstāvji. Abu pasākumu mērķis ir dalīties ar pieredzi par izaicinājumiem un vajadzībām veidojot savstarpējās sadarbības un kā tās uzlabot, meklēt idejas kā izmantot sociālo uzņēmējdarbību kā līdzekli, lai atrastu inovatīvus veidus, kā risināt vietējās problēmas reģionos, izveidot sadarbības platformas jauniešu organizācijām, sociālajiem uzņēmumiem un vietējiem pašvaldībām.

 

Projekts “Enhancing youth capacity in municipalities and encouraging mutual cooperation using social entrepreneurship as a tool” (“LOCAL-Y-MPACT”) norisinās no 2022.gada 3.janvāra līdz 2023.gada 3.oktobrim. Projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas programmas ERASMUS+ atbalstu.

 

Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas sagatavošanai nav uzskatāms par satura apstiprinājumu, kas atspoguļo tikai autoru viedokļus, un Komisija nevar būt atbildīga par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.


Stakeholder map

Stakeholder map

A stakeholder map helps you analyse and manage relationships with individuals and organisations who are impacted by your solution or who can influence whether your solution will be successful.
What is it?

The stakeholder map helps your organization to find out who the stakeholders are that you need to focus on if you want to be successful.

The stakeholders can be groups of people (e.g. the youngsters you are working with or the volunteers that help to organise your activities) or organisations (e.g. schools that you need to cooperate with to reach the youngsters or the funders that provide you with grants)  or influential individual representatives of organisations (e.g. a Head of Department of a Ministry or a leader of a large umbrella organisation).

The tool helps you to identify, analyse and successfully work with the stakeholders you need to influence to achieve your impact goal and prevent them from influencing your activities negatively. 

It is useful to first fill in the goal tree because then you will have a clearer idea who are the stakeholders you need to focus on to: 

 • achieve your impact goal. That is because you usually need cooperation, funding and other actions from the stakeholders to achieve something as big and ambitious as your impact goal likely is,
 • ensure the existence of the preconditions that need to be in place for your success. That is because ensuring the existence of the preconditions usually depends also on the actions of your stakeholders.

This is what you should do.

1.Identify and map the activities that you need to undertake to achieve your impact goals. Include the activities that are needed to ensure the preconditions of achieving your impact goals. You can identify these preconditions with the help of the goal tree.

2.Brainstorm and write down all the stakeholders that are or may be important from the perspective of achieving your impact goal. Who can influence the success of your activities? Who will you influence with your activities and need to take responsibility for?

As mentioned before, the stakeholders can be groups of people or organisations or influential individual representatives of organisations.

3.As you have already identified your stakeholders during the brainstorm at the previous step, place each of their names in an appropriate cell of the stakeholder map diagram. Placing the stakeholders would work the best with (virtual or physical) post-it notes: one note per stakeholder.

The exact location can be determined with the help of the scale. For example, the stakeholders with the lowest interest and highest influence in relation to achieving your impact objective (e.g. the potential participants that have currently a negative image of your organisation) should be placed on the top left side of the table.

Finding appropriate places for each of the stakeholders may take some time and discussion among your team as the team members may have different views about the relative interest and influence of your stakeholders.

4.Analyse your stakeholder map and make choices about the steps you need to take to manage the stakeholders that you need to influence and have a high impact on your success. 

Two questions to help you have been provided:

 • Who are your most important stakeholders? 
 • What can you practically do to maximise their positive influences and minimise their negative influences on the achieving of your impact goal?
You can watch the video to get an idea of what the tool is about or continue reading after the video player.

https://youtu.be/_EPN74vXQDA

In a nutshell...

Decide about what you want to achieve: create a goal tree and identify your impact goal

Then map the stakeholders: 

 • who you want to have an impact on,
 • who can support you in / prevent you from achieving your goals. 

The stakeholders can be groups of people sharing similar characteristics or organisations or influential individual representatives of organisations.

Write the stakeholders down in a list. Then put them in the following four categories and write down concrete actions to take (if needed) about each of the stakeholders.

 1. Who can very much help you or get in your way AND are really interested in what you are doing? Put the most effort into making these people or organisations involved and happy. If they want to prevent you from achieving your impact objective, you can plan to take necessary preventive measures. 
 2. Who can very much help you or get in your way AND are not really interested in what you are doing? You have to make sure these people or organisations are happy with your work, but don't put too much effort in - after all, they are not really interested.
 3. Who can't really help you or get in your way AND is really interested in what you are doing? Since they are interested, keep them informed, but don't put in too much effort, since they can't help you much.
 4. Who can't really help you or get in your way AND is not really interested in what you are doing? Put the least effort into interacting with these people, if any at all.
You can also have variations in its use

LIGHT: Write down the keywords based on your (team's) experience, opinions and gut instinct.

MEDIUM: Involve the representatives of the stakeholders in creating the stakeholder map.

ADVANCED: Do some research to understand better your stakeholder groups and differentiate between segments inside the stakeholder groups with varying degrees of "influence" and "interest". The research can include interviews, focus groups and asking for expert opinions.

CLICK HERE to download printable PDF

Here is an example about a cyberbullying prevention program.

EXAMPLE

Why to use it?

☑ To understand who exactly are the different groups of people and organisations that you need to involve and influence to achieve your impact objectives, e.g., young people you are directly working with, or the adults whose actions have a direct impact on the young people that you want to help. 

☑ By using the stakeholder mapping tool you prioritize the stakeholders by the amount of influence and interest they have over achieving your impact objective. You can use this tool to choose which actions to take with each stakeholder and prioritise how much time to spend on them.

To take responsibility for your actions that may negatively influence some groups of people during your activities. It is especially important regarding these stakeholders who have no power to directly influence your activities that might have a negative impact on them (e.g. young people who would develop quicker in other programs and thus waste their potential by participating in your activities, or youngsters who are required to attend your programs by other adults like their parents or social workers).

When to use it?

☑ Before developing your short-term objectives and activities (e.g. after choosing your impact objective and completing the goal tree based on the impact objective).

☑ When you want to make sure that you have identified all the risks and opportunities related to the groups of people and organisations who may have the interest and/or power to influence whether you will achieve your impact objective or not.

CLICK HERE to download printable PDF

<--  SEE PREVIOUS TOOL  |   SEE ALL TOOLS    |   SEE NEXT TOOL -->

Goal Tree

Goal Tree

A goal tree helps you design and communicate your solution to the societal problem by analysing the preconditions and impacts of your success.

Tadas Bartasevicius (MB Spanguolės dirbtuvėlės)

I found this tool very beneficial in equally including my team in the decision-making and idea generation processes. Using the model of the tool, we provide our own activity ideas as solutions to the problems our social business is trying to solve.

 

Erik Mikkus (Estonian National Youth Council)

I was a guest in a national radio programme and talked about why young candidates aren't ofter popular in local elections. The solution tree gave me a systematic approach and clear structure to the issue and helped me prepare for the talk.

What is it?

The goal tree is very similar to the problem tree. It is an easy-to-use tool for specifying what needs to be done to achieve your organisation's goals and what the impacts are or (hopefully) will be thanks to your success.

This tool helps you understand: 

 • what you need to be put in place to achieve your goal;
 • what good things you can expect to happen if you are successful.

Analysing the first point can help you see what could block you from achieving the goal and solving the problem - so that you could prevent those blockers as early as possible! 

The second point helps you understand what can be the impacts if you are successful at achieving your goal. You can use the knowledge of these impacts to communicate the usefulness of achieving your goal and observe if these impacts are really happening when you think you have achieved your goal.

You can watch the video to get an idea of what the tool is about or continue reading after the video player.

https://youtu.be/PPNrdnL3eN0

In more detail...

1.Write down the goal that you want to achieve as a result of your activities to solve a social problem. If you have already completed a problem tree, you can choose the problem and turn it into a positive goal from that tree. You can also call it your impact goal because achieving this goal means creation of your positive impact too.

2.Write down the preconditions. Imagine working towards the goal and reaching it. What needs to be in place or happen before achieving the goal? What do you need for your plan to work as intended? Is there something you assume to be true, but might not be? For example, getting the preconditions in place may mean tackling some of the root causes of the core problem that you intend to solve or establishing new partnerships to have sufficient resources to achieve the goal.

3.Write down your desired results and impacts, which will occur if you are successful at achieving your goal. What will be the first results that will probably be visible in the shorter term after achieving your goal? What good things can happen thanks to the shorter-term results? Etc.

4.Analyse the goal tree and make choices about your mission and activities. For example, are there any important preconditions that you have not yet ensured? Do you measure the most important results that have been identified thanks to  the goal tree?

You can also have variations in its use

Variations in certainty.

LIGHT: Write down the key words based on your (team´s) experience, opinions and gut instinct.

MEDIUM: Involve other organisations, ask for expert opinions, include the viewpoints of the stakeholders that have different experience and values compared with your team.

ADVANCED: Only include causes and consequences that the scientific research and literature has shown to have clear links to the main problem.. E.g. you may think that you may be able to reach certain desired impact by you activities. However, if there have been no studies to prove such possibility, you should not include it to the goal tree.

CLICK HERE to download printable PDF

Here is an example about a cyberbullying prevention program.

EXAMPLE

Why use it?

☑ To make it easier to translate the needs and challenges shown on the problem tree into you impact goal and activities to achieve the goal.

☑ You will better understand what needs to happen before you can achieve your goals. In other words - what are the preconditions that need to be in place before you can be successful. Thanks to this knowledge, you can make efforts to ensure these preconditions. Alternatively, you may decide to identify a new goal if you will see that ensuring the preconditions of your initial goal is not realistic.

☑ You will more precisely identify the results and impacts that will happen thanks to providing your solution, you can communicate the value of your organisation's work. Also, you may decide to measure at least some of these results and impacts to be sure that achieving your impact goal has really been valuable to the beneficiaries and society.

When to use it?

☑ When developing your impact goals and activities based on the problems that you want to address.

☑ When analysing how you could increase the likelihood of your success by addressing the preconditions of your impact goal. "Addressing the preconditions" means taking action to ensure that these preconditions may be in place.

☑ When analysing whether your impact goals are achievable. If some of the core preconditions cannot be ensured, you should probably change your impact goal into a one in which preconditions can be better met.

☑ When creating indicators that you will use to measure your results and impacts (by identifying all the good things that happen thanks to achieving your impact goal).

☑ When you need to explain your organisation's work internally or externally, e.g. why you are organising some of the activities (to ensure necessary preconditions of your success) or what the wider value of your organisation´s work is (in case you achieve your impact goal).

CLICK HERE to download printable PDF

<--  SEE PREVIOUS TOOL  |   SEE ALL TOOLS    | SEE NEXT TOOL -->

Problem Tree

Problem Tree

A problem tree helps you understand and communicate the problem you aim to solve by analysing its causes and effects.

Solveiga Skaisgirytė (Global Citizens Academy)

For us, the most useful way is to use the problem tree for our team problem analysis so that we can understand the sources of communication, productiveness problems, why we face the recurring conflicts, etc. But we also find it very useful when analysing the general problems in our community/society that we seek to solve as a social enterprise.

 

Jānis Broks (SIA "Dzīves oāze")

The problem tree allows me to better show the situation that will be achieved in the future after my service is done. It allows me to dig deeper and see several layers of what can happen with/without my intervention. It helps me to justify the price of the service as the tree shows what kind of effect/impact my activities can have.

 

What is it?

Organizations exist to solve one or multiple problems in the community or society. The problem tree helps you to systematically analyse the causes and effects of the problem(s) that you want to solve as a part of your organisation's mission.

The easy-to-use tool works best during the design and/or planning process, but also anytime when core problems need to be (re)identified or clarified.

Perhaps you are one of those people who do not like the word “problem”. In that case, feel free to rename it as a tree of challenges, needs or issues. The tool will remain as useful for you as before.

 

This tool helps you understand a) why the problem exists at all and b) what things happen as a result of the problem. Mapping the causes of the problem may help you understand what you need to do to make the problem disappear. Mapping the consequences of the problem can help you understand what would the positive results be if the problem would be lessened or removed.

First, you have to define the core problem that your mission focuses on. 

Below the core problem, write the main causes of the problem and the causes of the main causes etc. until you understand the causes well enough.

Above the core problem, write the main consequences of the problem and the consequences of the main consequences etc. until you understand the consequences well enough.

Watch the video to get an idea of what the tool is about or continue reading after the video player.

https://youtu.be/Z0TfUGxzQ58

In more detail...

1.Start by writing down the core problem that you want to solve.

2.Write down the causes of the problem by asking a series of "why" questions. The deeper you go, the better.

The core problem is P.
Why does P exist?
Answer = A.
And why does A exist?
Answer = B.
And why does B exist?
Answer = C
Etc.

3.Write down the consequences. What does the problem lead to? 

The core problem is P.
What does P lead to?
Answer = R.
And what does R lead to?
Answer = S.
Etc.

4.Analyse the problem tree and make choices about your mission and activities.

 • Would you like to keep a problem as the central problem you’re focusing on, or would it be more inspiring/realistic to tackle any of the causes/consequences as your main mission? 
 • What causes/consequences can you tackle yourself? What would be the partnerships that you would need to remove more causes or consequences of the problem?
You can also have variations in its use

Variations in certainty.

LIGHT: Write down the keywords based on your (team's) experience, opinions and gut instinct.

MEDIUM: Involve other organisations, ask for expert opinions, including the viewpoints of the stakeholders that have different experiences and values compared with your team.

ADVANCED: Only include causes and consequences that the scientific research and literature has shown to have clear links to the main problem.

CLICK HERE to download printable PDF

Here is an example about a cyberbullying prevention program.

EXAMPLE

Why to use it?

☑ To understand better the problem(s) your mission aims to solve (or to find out what your mission should be).

☑ To make informed decisions about which aspects of the problem you can and want to concentrate on. 

☑ To better explain and communicate the problem and its causes/effects to the stakeholders whom you need to convince. You can show the tree or just use it to prepare your arguments for presentations or negotiations.

When to use it?

☑ When developing or updating your mission and vision or specifying your strategic choices.

☑ When the organisation aims to understand and communicate certain topics/problems better.

☑ When you want to change or expand your activities to tackle more causes.

☑ When looking for cooperation partners (to collaborate with organisations that address the causes and/or consequences of the problem that you cannot or don’t want to address with your own organisation).

CLICK HERE to download printable PDF

 

SEE ALL TOOLS   |  SEE NEXT TOOL -->

Impact Management Toolbox

Impact Management Toolbox

This toolbox helps you plan, implement and communicate the positive changes that you aim to create with your initiative or organisation in the lives of young people.

What? A combination of nine tools especially developed for planning, measuring and increasing positive impacts of the organisations and reducing any negative effects of their activities.

For whom? For you. If you are active in an organisation that works with and for the young people. For example, youth associations aiming to develop their members or social enterprises providing services to youngsters.

What if I don't work with young people? The tools will be absolutely suitable for designing and measuring the impact of your activities too! However, all the examples in this toolbox are related to young people as they are the main target group here.

By whom? Top organisations developing social impact measurement, youth field and social entrepreneurship in the Baltic States. For more information, see below.

Who financed? The project “BALTIC: YOUTH: IMPACT” has been co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union.

https://www.youtube.com/watch?v=q2oRT4liynQ&ab_channel=StoriesForImpact

With the help of this toolbox, you can be even more successful in your activities!

If you are reading this, you are probably active in an organisation that aims to create a positive impact in the lives of young people. 

Perhaps you want to unleash the creative potential of youngsters… or help young people who have had lesser opportunities compared with their peers…. or provide valuable knowledge and skills to the members of a youth organisation. 

The toolbox has been designed to help you plan, do, measure, improve your activities... and repeat! In other words - you will be able to create a more positive impact with your activities. 

You will have more clarity and make better choices

Also, you will be more effective in involving your team and explaining your work outside the organisation

In conclusion, you will be able to leave a legacy that you can be proud of!

 

Feel free to try out and use just one, several or even all of the tools!

You can take an ambitious journey covering all the tools to get your organization's impact management to a new much higher level. In that case, start from the problem tree, then move on to the next tools and complete your development process with the organisational model canvas. 

Alternatively, you can choose a tool that seems to match your current needs the best. For example, if you feel that you need to understand better how to attract young people and keep them involved at different stages of your activities to achieve a bigger impact, you should start with filling in the beneficiary journey map. 

You can find brief descriptions of each of the tools in the toolbox here.

PROBLEM TREE ORGANISATIONAL MODEL CANVAS  MEASUREMENT PLAN
GOAL TREE  THEORY OF CHANGE  RESEARCH METHODS LIST
STAKEHOLDER MAP  BENEFICIARY JOURNEY MAP  IMPACT INDICATORS LIST

 

How this toolbox has been created?

The toolbox has been developed based on its creators´ experience of what is needed to increase the positive impact of the organisations that work with young people. 

The Erasmus+ project “BALTIC: YOUTH: IMPACT” enabled the top organisations developing social impact measurement, youth field and social entrepreneurship in the Baltic States to come together and create this toolbox. The lead partner in developing the tools was Stories For Impact while all the other partners contributed with their ideas and experiences, including the testing of the tools.

We have taken into account:

 • the previous materials developed by other experts for the same or similar purposes, 
 • our project partners´ own practical experience of training and consulting the youth organisations. 

The exact structure and design of the tools have been created specifically within the project “BALTIC: YOUTH: IMPACT” as a result of testing the preceding tools and developing them further. Usually, we developed the earlier tools by simplifying these to make it easier for you to try out and use them.

What about the sources of impact planning and measurement tools?

Many of the tools included in this Toolbox have been in use already for a few decades. For example, UNDP´s publication “Handbook on Planning, Monitoring and Evaluating for Development Results” introduced a problem tree - the very first tool in our Toolbox - to global audiences already in 2009. The theory of change tool was invented and promoted even earlier, in the 1990s. So far, among the best compilations of these tools is a handbook “Maximise Your Impact – A Guide for Social Entrepreneurs” (2017). 

As the mentioned tools have become common knowledge among the professionals who practice impact measurement and service design, no specific additional references have been made (with a few exceptions) within the toolbox.  

We have combined different versions of the tools and developed them into formats that we think are super useful. You are welcome to take these tools, develop them further and share the results with others too.

What about the sources of service design tools?

Service design is a process for creating experiences and solutions that work for the customers and other people involved. 

It’s a human-centred approach with an end goal of suiting all users’ needs while keeping in mind the big picture. The authors of “This is Service Design Thinking” have stated five key principles that should be followed for good service design: user-centred, co-creative, sequencing, evidencing and holistic.

Many different tools have been developed to bring the idea of service design into reality. They have been modified and perfected over the years, so it’s hard to point out an author for each tool. Therefore, it is generally agreed that they don’t need to be credited. 

You can find a wide range of service design tools on this link but they can be a bit too generic for your specific purposes. So, we have picked out a “Stakeholder Map” and “Beneficiary Journey Map” and will walk you through them in a way that’s most beneficial for youth organizations. Service design for you can be different from that of for-profit companies that these tools were initially created for.

What about the source of the Organisational Model Canvas tool?

Another commonly used framework that we have modified further is the business model canvas - originally a tool with nine boxes for developing new business models, as well as analyzing existing ones. 

The framework was first introduced by Alexander Osterwalder in 2005, published in a book by him in 2008 and altered by different authors ever since. 

We’ve modified developed it into a tool called "Organisational Model Canvas" so that its brilliantly useful approach could also be successfully used by a youth organization or a social enterprise.

Impact Management Toolbox has been prepared and tested by:

Designer Līva Priede. Published in 2022


LSUA atskats uz 2021. gadā padarīto

Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas paveiktais 2021. gadā

2021.gads ir bijis neparasts un dažāds, lai gan pandēmija ietekmēja lielu daļu ierasto norišu, tomēr, pielāgojoties situācijai, esam aizvadījuši aizraujošu un notikumiem bagātu gadu.

LSUA turpina attīstīt sociālo uzņēmējdarbību ilgtermiņa pārmaiņām Latvijā, darbojoties trīs galvenajos virzienos - sabiedrības informēšana,  - biedru kapacitātes uzlabošana, un - interešu aizstāvība. Piedāvājam atskatīties uz svarīgākajiem atskaites punktiem aizvadītajā gadā.

Svarīgākie 2021.gada notikumi

Tiešsaistes konferenci “Kāpēc mums to vajag?” par pašvaldību sadarbību ar sociālajiem uzņēmumiem atklāja valsts prezidents Egils Levits, uzsverot sadarbības nozīmi visai sabiedrībai kopumā. Konferencē izskanēja Latvijas un Lielbritānijas pašvaldību pieredzes stāsti, sociālo uzņēmēju redzējums, un tika prezentēta jaunizveidotā rokasgrāmata, kur uzskatāmi un kodolīgi apkopoti pašvaldībām pieejamie rīki sociālās uzņēmējdarbības attīstīšanai savās teritorijās.

KONFERENCES IERAKSTS SKATĀMS ŠEIT

Rokasgrāmata “Pašvaldību rīki sociālās uzņēmējdarbības attīstībai” pieejama šeit

Vasarā sociālie uzņēmēji un citi interesenti piedalījās vēl nebijušā pasākumā – starptautiskajā “Baltijas – Lielbritānijas sociālās uzņēmējdarbības forumā”, kas veltīts tēmai SADARBĪBA. Dalībniekiem bija iespēja uzzināt, kādas ir biznesa partnerību tendences sociālajā uzņēmējdarbībā Lielbritānijā un citviet pasaulē, dzirdēt Baltijas valstu ministriju un asociāciju “pičus” par sociālās uzņēmējdarbības atšķirībām un partnerību tendencēm Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, kā arī piecu sociālo uzņēmumu pieredzes stāstus par sadarbības nozīmi.

FORUMA IERAKSTS UN PREZENENTĀCIJAS ATRODAMAS ŠEIT

Lai aktualizētu jautājumu par cilvēku ar invaliditāti iekļaušanu darba tirgū, gan iedrošinot šos cilvēkus kā darba ņēmējus, gan rosinot darba devējus pieņemt darbā cilvēkus ar invaliditāti, Labklājības Ministrija veica kampaņu "Dara citādi - izdara tāpat!". Pirmajā diskusijā “Strādāju un izdaru tāpat!” savos personiskajos stāstos un viedokļos par cilvēku ar invaliditāti nodarbinātību dalījās paši darba ņēmēji. Otrajā diskusijā “Manā uzņēmumā strādā un var tāpat!” savos pieredzes stāstos, atziņās un ieteikumos par cilvēku ar invaliditāti nodarbinātību dalījās darba devēji. Noslēdzošajā informatīvās kampaņas diskusijā “Var tāpat!” piedalījās gan darba devēji, gan darba ņēmēji.

IETEIKUMI DARBA DEVĒJIEM

INFORMĀCIJA PAR KAMPAŅU PIEEJAMA ŠEIT

Trešo gadu pēc kārtas tika organizēta Labklājības ministrijas Sociālās uzņēmējdarbības nedēļa ar devīzi “Sociālā uzņēmējdarbība – kad izaicinājumi pārtop aicinājumā!”. To organizē Labklājības ministrija, un šogad Sociālās uzņēmējdarbības nedēļa tika veltīta sociālo uzņēmumu izaugsmei un sabiedrības izpratnes veidošanai par to, kā ar šādu komercdarbību var radīt kopēju labumu.

Sociālās uzņēmējdarbības nedēļas ietvaros norisinājās pieci tiešsaistes semināri, kur dažādu nozaru eksperti un sociālie uzņēmēji stāstīja par sociālo uzņēmumu radītajām pārmaiņām, jaunām iespējām un sabiedrības problēmām, ko tie risina dažādās nozarēs; divas tiešsaistes meistarklases un konference ar praktiski izmantojamām zināšanām biznesa izaugsmei, kā arī Latvijas un ārvalstu sociālo uzņēmumu pieredze, kā arī mediju publikācijas sociālo uzņēmēju atpazīstamības veicināšanai radio un televīzijas ēterā.

TIEŠSAISTES SEMINĀRI ATRODAMI ŠEIT

MEISTARKLASES VAR NOSKATĪTIES ŠEIT

KONFERENCE IERAKSTS ATRODAMS ŠEIT

Prezentāciju konkurss “Tam labam būs augt” notiek jau otro gadu. Konkursā piedalās esošie un topošie sociālie uzņēmēji no visas Latvijas. Tie var būt uzņēmumi ar vai bez sociālā uzņēmuma statusu, biedrības un nodibinājumi vai individuālas personas, kas var pieteikt ideju vai projektu, kas atbilst sociālās uzņēmējdarbības būtībai un definīcijai. Konkursa finālā savas sociālās uzņēmējdarbības idejas prezentēja 10 dalībnieki, bet uzvarēja un katrs naudas balvu 2000 eiro apmērā biznesa izaugsmei ieguva sociālais uzņēmums “Barboleta” no Jelgavas un  “Intelekta attīstības centrs”.

“TAM LABAM BŪS AUGT” FINĀLA IERAKSTU VAR NOSKATĪTIES ŠEIT

Sociālajiem uzņēmējiem – mūsu biedriem

2021.gadā Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas pulkā ir 143 biedri - sociālie uzņēmumi, nevalstiskās organizācijas un biedrības un sociālās uzņēmējdarbības interesenti. 56% no biedriem ir sociālā uzņēmuma statuss.

 

Interešu aizstāvība

Eiropas Komisija 2021. gada 16 decembrī Briselē prezentēja jauno sociālās ekonomikas rīcības plānu. Plāna ietvaros izstrādāts saskaņotu pasākumu kopums, kura mērķis ir radīt pareizos apstākļus, lai sociālā ekonomika varētu uzplaukt un īstenot savu potenciālu taisnīgas, ilgtspējīgas un iekļaujošas izaugsmes veicināšanā.

SOCIĀLĀS EKONOMIKAS RĪCĪBAS PLĀNS ŠEIT (ENG versija) vai ŠEIT (LV versija)

Ar mērķi turpināt sociāli atbildīga publiskā iepirkuma iedzīvināšanu aizritēja četras reģionālās diskusijas “Sociāli atbildīgs publiskais iepirkums. Kā un kāpēc?”. IUB un LSUA pārstāvji skaidroja sociāli atbildīga publiskā iepirkuma būtību un ieguvumus valsts un pašvaldību iestādēm. Tika atbildēts uz jautājumiem - Kā praktiski ieviest sociāli atbildīgu publisko iepirkumu? Kādi praktiskie un juridiskie aspekti jāņem vērā? Kāda ir ārzemju pieredze šādu iepirkumu veikšanā?

SOCIĀLI ATBILDĪGS PUBLISKAIS IEPIRKUMS DISKUSIJAS IERAKSTS PIEEJAMS ŠEIT

Sabiedrības izpratne par sociālo uzņēmējdarbību

Jūlijā noslēdzās sabiedriskās domas izpēte online vidē starp Latvijas iedzīvotājiem, kura mērķis bija izpētīt Latvijas iedzīvotāju uztveri, attieksmi un priekšstatus par sociālo uzņēmējdarbību un Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības sniegumu un ietekmi. Sabiedriskās domas izpētē piedalījās 1026 Latvijas iedzīvotāji no visiem reģioniem vecumā no 18 – 75 gadiem. Izpēte tika īstenota ar EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” atbalstu.

SABIEDRISKĀS DOMAS IZPĒTES REZULTĀTI PIEEJAMI ŠEIT

Starptautiskā sadarbība

Sadarbībā ar Ukrainas Sociālo akadēmiju un Gruzijas sociālo uzņēmumu aliansi tika izveidota publikāciju par sadarbības modeļiem starp sociālajiem un tradicionālajiem uzņēmumiem.

PUBLIKĀCIJA PAR SADARBĪBAS MODEĻIEM IR PIEEJAMA ŠEIT

Uz jauniem panākumiem un veiksmīgām sadarbībām arī šogad!


LSUA svin sešu gadu jubileju

LSUA svin sešu gadu jubileju

2015.gada 23.novembrī piecas organizācijas - sociālās uzņēmējdarbības 'celmlauži' Latvijā, kas jau iepriekš bija daudz darbojušās ar sociālās uzņēmējdarbības pētniecību un aktualizēšanu, dibināja Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociāciju (LSUA), lai veicinātu šīs jomas attīstību Latvijā. Sirnīgi sveicam LSUA dibinātājus Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS, Sabiedrisko pētījumu centrs PROVIDUS, Latvijas Samariešu apvienība, labdarības veikalu tīkls “Otra elpa”, sociālās uzņēmējdarbības akselerators “New Door”, kas joprojām aktīvi iesaistās gan asociācijas darbā, gan veicina sociālās uzņēmējdarbības jomas attīstību kopumā, kā arī visus LSUA biedrus.

Šobrīd LSUA apvieno vairāk nekā 140 līdzīgi domājošas organizācijas, uzņēmumus un cilvēkus, kas tic, ka sociālajai uzņēmējdarbībai Latvijā ir milzīgs potenciāls un paši ir gatavi piedalīties šīs nozares veidošanā un stiprināšanā. LSUA biedru pārstāvētās nozares ir daudzveidīgas - sākot no izglītības un kultūras, sociālajiem pakalpojumiem, līdz pat vides un ilgtspējas tēmām, kas pierāda, ka sociālā uzņēmējdarbība ir nozīmīgs rīks sociālās ietekmes radīšanai dažādās jomās. 

LSUA ir spēcīgs viedokļa līderis, kas spēj paveikt nozīmīgas pozitīvas pārmaiņas nozarē, darbojoties trīs galvenajos virzienos: 

 • Interešu aizstāvība lokālā, reģionālā un nacionālā līmenī;
 • Biedru kapacitātes uzlabošana, pieredzes un zināšanu apmaiņas platformas veidošana;
 • Sabiedrības informēšana par sociālo uzņēmējdarbību.

Asociācijas ikdienas darbu pārvalda LSUA komanda:  direktore Regita Zeiļa, projektu vadītāja Līva Švarce, projektu vadītājas asistente Māra Skuja un pasākumu organizatore Līga Ivanova.

Darbu uzsāk LSUA jaunā padome

LSUA pārvaldes institūcija ir Padome, ko veido pieci cilvēki, kuri biedru sapulcē tiek ievēlēti uz divu gadu termiņu. Padome darbojas kā Asociācijas stratēģiskā padomdevējinstitūcija, nosakot galvenos LSUA darbības virzienus, kā arī balsojot par LSUA jauno biedru uzņemšanu. Ierasti Padome tiekas reizi mēnesī, lai pārrunātu jomas aktualitātes un svarīgākos Asociācijas notikumus un lēmumus. Katrs Padomes loceklis sniedz ieguldījumu un ekspertīzi lai kopā stiprinātu LSUA lomu jomas attīstībā.

Pateicamies iepriekšējiem LSUA Padomes locekļiem par ieguldījumu Asociācijas stiprināšanā: Andrim Bērziņam, biedrības “Latvijas Samariešu apvienība” priekšsēdētājam, kurš LSUA padomē darbojās kopš LSUA dibināšanas, un Elīnai Novadai, sociālā uzņēmuma “Svaigi.lv” saimniecei, kas padomē aizvadīja iepriekšējos divus gadus.

LSUA jaunās Padomes locekļi un viņu ekspertīzes joma

Agnese Frīdenberga 

📧 agnese.fridenberga@providus.lv

Sabiedrisko pētījumu centra PROVIDUS vadošā pētniece, Labklājības ministrijas Sociālās uzņēmējdarbības komisijas locekle. Agnese darbojas LSUA padomē kopš 2019.gada.

Ekspertīze: sociālā uzņēmuma tiesiskais regulējums, sociāli atbildīgs publiskais iepirkums.

 

"Esmu juriste ar pieredzi strādāt gan pie normatīvo aktu izveides, gan dažādu to pavadošo dokumentu izstrādes. Esmu līdzdarbojusies, veidojot sociālās uzņēmējdarbības konceptu Latvijā. Tuvāko divu gadu laikā es koncentrešos uz diviem būtiskiem jautājumiem- pilnveidot un uzlabot tiesisko regulējumu, kā arī praksi, lai sociālie uzņēmumi varētu darboties un to darbība tiktu stiprināta un veicināta (pilnveidot procesu kā iegūst sociālā uzņēmuma statusu, uzlabot procesu kā izvērtēt sociālo uzņēmumu sociālo ietekmi). Otra būtiskā lieta - veicināt sociāli atbildīga publiskā iepirkuma prakses veidošanos Latvijā. Šāds publiskais iepirkums dod iespējas gan iepirkt preces un pakalpojumus no sociāliem uzņēmumiem, gan ļaut tiem līdzdarboties iepirkuma izpildē, sadarbībā ar citiem komersantiem."

 

Inga Muižniece

📧 inga.muizniece@sonido.lv

Zvanu centra "Sonido" īpašniece, Sociālā projekta “Parunāsim?” un Emocionālās atslodzes tālruņa “Uzklausīsim!” izveidotāja. Inga darbojas LSUA padomē kopš 2019.gada.

Ekspertīze: Darba integrācijas sociālie uzņēmumi, sociālais aspekts kā mārketinga un redzamības rīks

 

“Mans mērķis ir sniegt atbalstu darba integrācijas sociālajiem uzņēmumiem. Vēlos, lai nākotnē visi cilvēki tiktu uztveri vienādi un visiem tiktu dotas vienādas iespējas. Fokusējos uz šo jomu, jo tā kopīgiem spēkiem mazināsim sociālās atstumtības grupas un jau pirmsākumos veicināsim katra cilvēka iesaisti darba tirgū. Kā arī izmantošu savu pieredzi un aktivitāti, palīdzot sociālajā uzņēmējdarbībā vairāk izcelt tieši biznesa pusi un parādīt kā veiksmīgi izmantot sociālo aspektu, integrējot to kā mārketinga un redzamības rīku biznesa attīstībā.”

 

Jurga Kupstyte

📧 jurga@kanepes.lv

Sociālā uzņēmuma “Kaņepes Kultūras centrs” valdes locekle, Stokholmas Ekonomikas augstskolas Rīgā vieslektore ekonomikas antropoloģijas kursā. Jurga LSUA padomei pievienojas šogad.

Ekspertīze:  ilgstpējīga sociālā uzņēmējdarbība, finanšu analīze, stratēģiskā plānošana.

 

 

"Padomes locekļa pozīcija ir lielisks veids, kā vairot sabiedrības izpratni par ilgtspējīgu uzņēmējdarbības veidu, kas ir domāts ne tikai personīgu monetāru mērķu sasniegšanai, bet arī sabiedrības labklājības veicināšanai. Tajā pašā laikā, esmu pārliecināta, ka mana izglītība un pieredze ekonomikas un uzņēmējdarbības jomā var palīdzēt biedrības locekļiem attīstīt ilgtspējīgu domāšanu uzņēmuma finanšu jautājumos."

 

 

Kristīne Vērpēja

📧 kristine.verpeja@reachforchange.org 

Starptautiskās bezpeļņas organizācijas Reach for Change biznesa inkubatora programmu vadītāja Latvijā. Kristīne LSUA padomei pievienojas šogad.

Ekspertīze: Sociālās ietekmes pārvalde, sadarbības veicināšana Baltijas valstu sociālo uzņēmumu starpā

 

“Ar savu darbu LSUA padomē, vēlos attīstīt sociālās ietekmes pārvaldi un sadarbības veicināšanu starp Baltijas valstu sociālajiem uzņēmējiem. Lai sociālos uzņēmumus un to paveikto darbu uztvertu nopietni, un novērtētu gan publiskais sektors, gan sabiedrība kopumā, uzņēmējiem ir jāspēj nodemonstrēt viņu radītā pozitīvā sociālā ietekme uzticamā un pārbaudāmā veidā, tāpēc sociālās ietekmes pārvalde ir ļoti svarīga joma, kas ir jāattīsta. Savukārt, sadarbībai starp Baltijas sociālajiem uzņēmējiem ir liela neizmantota vērtība - savstarpējā sadarbība var palīdzēt attīstīt uzņēmumu, uzlabot produktu/pakalpojumu, veicināt inovāciju rašanos, klientu piesaisti un daudz ko citu. Baltijas valstis ir pirmie tuvākie tirgi, kuros salīdzinoši ātrāk var notestēt un piedāvāt savu produktu/pakalpojumu, tāpēc ir vērts strādāt pie šādu sadarbības iespēju veicināšanas.”

 

Gustavs Mārtiņš Upmanis

📧 gustavs@visasiespejas.lv  

Sociālā uzņēmuma SIA “Visas Iespējas” izveidotājs. Gustavs LSUA padomei pievienojas šogad.

Ekspertīze: Jauniešu iesaiste, brīvprātīgā darba popularizēšana sociālajos uzņēmumos, digitālās prasmes

 

“Darbojoties Asociācijas padomē vēlos vairāk pievērsties jauniešu iesaistei, digitālo prasmju uzlabošanai, kā arī brīvprātīgā darba popularitātes veicināšana sociālajos uzņēmumos. Sociālās uzņēmējdarbības jomā Latvijā vēlos ienest vairāk biznesa un ilgtspējīgas darbības principus, kuri bieži, īpaši jaunākiem sociālajiem uzņēmējiem pietrūkst. Arīdzan, man ir svarīgi izzināt tieši Asociāciju darba specifiku, ņemot vērā, ka līdz šim esmu darbojies uzņēmumā, sociālājā uzņēmumā, kā arī biedrībā. Ticu, ka šī pieredze ļaus ne tikai iegūt jaunus kontaktus, bet arī paplašināt manu izpratni par sociālo uzņēmējdarbību gan Latvijā, gan pasaulē.”

 

Sveicam jaunos Padomes locekļus ar darba uzsākšanu un vēlam drosmi un iedvesmu stāties pretī jauniem izaicinājumiem.

 


Aicinām iegādāties jēgpilnas dāvanas Ziemassvētkos!

Šī ir īstā vieta, kur meklēt jēgpilnas dāvanas – esam apkopojuši  mūsu biedru piedāvājumus Ziemassvētku dāvanām – sākot no korporatīvajām dāvanām līdz pat dažādām pieredzēm, kas būs labākā dāvana mīļajiem! Dari labu arī dāvinot atbildīgi!

Atrodi sev piemēroto – piedāvājumu esam tematiski sadalījuši sadaļās: "Svētku sajūtas uzburšanai", “Pasākumiem", “Korporatīvās dāvanas uzņēmumiem”, “Dāvanas tuviniekiem”, "Rūpēs par veselību", "Uzdāvini pieredzi", "Uzdāvini kopābūšanu", "Ar atbildību pret vidi", kā arī piedāvājam iespēju dāvanu iegādes vietā izdarīt labo darbu!

Piedāvājumā atradīsi gan tādus produktus kā mājas dekorus, dizaina domāšanas komplektu,  trauku kolekcijas, korporatīvās dāvanas, gan telpu nomu pasākumiem un  īpašus piedāvājumus tieši Ziemassvētkiem!

SVĒTKU SAJŪTAS UZBURŠANAI

LABDARĪBAS VEIKALI "TUVU" - vieta labāko dekoru medībām

Labdarības veikali “TUVU” – vieta atradumiem! Pirmssvētku laikā “Tuvu” labdarības veikalu pircējiem ir iespēja iegādāties ne tikai apģērbu, apavus, traukus un sadzīves preces, bet arī dāvanas saviem mīļajiem un sagatavoties svētkiem, nopērkot kādu īpašu dekoru noskaņas radīšanai, kā arī caur šo lietu iegādi radīt svētkus kādai citai ģimenei vai vientuļam cilvēkam, jo visa veikalu peļņa tiek novirzīta labdarības projektiem. Ziemassvētku laikā sagatavosim pārsteigumu trūcīgajām ģimenēm, sagatavojot dāvaniņas. Turpināsies arī citi labdarības projekti – darbs ar trūcīgo ģimeņu vecākiem un jauniešiem, mājokļu atjaunošana krīzes situācijās, nometnes un pasākumi jauniešiem, palīdzība vientuļiem cilvēkiem.

❄️Uzzini vairāk: www.biedribatuvu.lv
📧 tuvu@biedribatuvu.lv 

LABDARĪBAS VEIKALI "OTRĀ ELPA" - viss svētkiem

"Otrās elpas" veikalos ir iespēja atrast gan dažādus dekorus svētku noskaņas radīšanai, gan jaukas dāvanas saviem mīļajiem ar pievienoto vērtību. Sākot ar 2019.gadu, "Otrās elpas" labdarības veikalu tīkla peļņa tiek novirzīta Bērnu slimnīcas fonda un Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas orgānu donoru programmai ārkārtas uzkrājumu veidošanai, tādā veidā sniedzot nozīmīgu atbalstu ģimenēm ar bērniem, kuriem nepieciešama orgānu transplantācija ārpus Latvijas. "Otrās elpas” klienti ar katru savu pirkumu un ziedojumu dāvā iespēju bērniem dzīvot!

❄️Uzzini vairāk: www.otraelpa.lv

LABDARĪBAS VEIKALI "HOPEN" - unikālas preces, kuras citur neatradīsiet!

Labdarības veikalā HOPEN ir ļoti laba iespēja izvēlēties Ziemassvētku dāvanas, kādas citur Jūs neatradīsiet! Pie mums Jūs varēsiet atrast svečturus, traukus, vāzes, dizaina priekšmetus, preces bērniem. Mājokļa iekārtošanai piedāvājam mēbeles, gleznas, lampas, tekstilu un mājsaimniecības preces. Veikalā ir plaša apģērbu, apavu un aksesuāru izvēle. Veikalu peļņa tiek ziedota labdarībai. Iepērcies un ziedo!
Labdarības veikali HOPEN: Ogrē, Skolas ielā 18, Rīgā, Jēkabpilī, Viestura ielā 7A, Āgenskalnā, Mazajā Nometņu ielā 32 un Imantā, Kurzemes prospektā 132a.

❄️Uzzini vairāk: www.hopen.lv

STIKLA STUDIJA "GLASS POINT" - izsmalcināti dekori jūsu eglītei!

SIA "Stikla māja" piedāvā iegādāties stikla sniegpārsliņas svētku eglītei. Stikla sniegpārsliņu dizaina autore ir māksliniece Anna Varnese, kurai ir izdevies noķert mirkli un stiklā sastindzināt tieši trauslo, vieglo un gluži kā sniegs - ledaini dzidro sniegpārlsliņu! Sniegpārsliņu komplektā ir 10 sniegpārsliņas, kuras radītas no otrreiz pārstrādāta stikla, proti, stikla fritēm. Tas ir pulverī saberzts stikls no saplīsušām stikla loksnēm, kuras vairs nav izmantojamas kā materiāls produktu radīšanai, tai pat laikā ir ideāls māksliniecisks risinājums veidojot stikla sniegpārsliņas!

❄️Pasūtījumus iespējams veikt, rakstot e-pastu: 📧info@glass-point.eu

SIA TYPICAL LATVIAN - personalizēti eglīšu rotājumu komplekti

Vai dzīvē piedzīvotos mirkļus glabā ne tikai atmiņās, bet notvertajās fotogrāfijās, kuras šīs atmiņas padara spilgtākas? Kur tu šīs bildes glabā? Foto albumos, kastēs... Ik pa laikam notraus putekļus un pāršķirsti. Mums šķiet, ka Ziemassvētki ir tas laiks, kurā īpaši vajag dalīties atmiņās, gremdēties savas dzīves mirkļu skaistumā. Tāpēc esam sarūpējuši iespēju, tavas fotogrāfijas pārvērst eglīšu rotājumos. Savu eglītes rotājumu komplektu vari papildināt ar "dot art" jeb punktu glezniecības tehnikā radītajiem rotājumiem - katrs no tiem būs unikāls!

❄️Iegādājies internetveikalā: www.typicalpostcards.eu
vai raksti uz: 📧 typicallatvian@gmail.com

PASĀKUMIEM

BRANKU BRANČOTAVA - viesmīlīga vieta jūsu pasākumiem!

Vien 39 kilometru no Rīgas Ozolnieku novada Brankās jūs gaida Branku Brančotava. Tā ir vieta jūsu svētkiem un darbam, kas piedāvā 180 m2 plašas, divās daļās sadalītas telpas. Dažādu pasākumu rīkošanai piedāvājam zāli, kas var uzņemt līdz pat 150 cilvēkiem. Mūsu “odziņa” ir stikla sienas, kuras dienas laikā telpām piešķir gaišumu un mājīgumu, bet vakaros rada romantiskas sajūtas. Neatkarīgi no tā, vai šeit rīkosiet kāzas, semināru, darba ballīti, svinēsiet ģimenes svētkus vai vienkārši baudīsiet kopā būšanu, ar savu viesmīlību un unikālo interjeru vēlamies jums sniegt patīkamas emocijas par piedzīvoto! Visa peļņa tiek novirzīta biedrības “Tuvu” organizētajiem labdarības projektiem, par kuriem vairāk var uzzināt ŠEIT.

❄️Uzzini vairāk: www.biedribatuvu.lv
📧 tuvu@biedribatuvu.lv 

KORPORATĪVĀS DĀVANAS

SIA SVAIGI.LV - dāvanu grozi no vietējām saimniecībām

Saņemot dāvanu, klēpī iegulst īpašs stāsts. Te apvienots labākais no Latvijas saimnieku produktiem un meistaru darbiem. Aiz katra produkta ir īsts saimnieks! Mūsu pašu! Šogad mūsu dāvanu stāstā ir īpaša vieta arī sapņiem. Sadarbībā ar biedrību Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi, īpašu vietu īpašiem cilvēkiem RB Cafe un Latvijas SOS Bērnu ciematiem, aicinām dāvināt iespēju piepildīt kvēlākās vēlmes par neatkarīgu dzīvi, par dzīvi ģimenē, sapni būt par pilnvērtīgi sabiedrības daļu. Pievienojot dāvanu komplektiem kādu no šo organizāciju produktiem, Jūs veicat ziedojumu šiem projektiem.
Mēs sagatavosim dāvanu komplektus atbilstoši katra uzņēmuma vajadzībai, mainot vai papildinot, iesaiņosim dāvanu kastē ar lodziņu, pildīsim ar dekoratīvām skaidām un apsiesim ar uzņēmuma krāsām atbilstošu lentu. Piegādāsim uz biroju vai katram saņēmējam individuāli.

❄️ Meklē komplektus ŠEIT.
📧 sadarbiba@svaigi.lv
📞 +371 29592575

BLINDART - neredzīgo talantu darināti dizaina priekšmeti

Kad pienāk laiks pateikties saviem klientiem, partneriem, darbiniekiem, vai draugiem par kopā būšanu un jaunu virsotņu sasniegšanu, tad esam pārliecināti, ka šai pateicībai ir jābūt jēgpilnai un oriģinālai. Tieši tāpēc, esam sagatavojuši īpašo davānu piedāvājumu, ņemot vērā BlindArt radītās unikālās lietas ar nozīmi, stāstu un pievienoto vērtību. Tās ir citādās dāvanas, kuras radījuši neredzīgie talanti.

❄️Piedāvājumu meklē ŠEIT.
📧 adele@blindart.lv
📞+371 28377770

ORNANDUM - trauku apdruka un ilgtspējīgi prezentreklāmas priekšmeti

"Ornandum"  aicina uzņēmumus veicināt sava zīmola atpazīstamību, piesaistīt jaunus klientus un stiprināt darbinieku lojalitāti ar ilgstpējīgiem prezentreklāmas priekšmetiem un apdrukātiem traukiem, kam ir pievienotā vērtība - kvalitatīva apdruka ar īpaši Jums veidotu dizainu.

❄️Vairāk informācijas www.ornandum.lv
📧 order@ornandum.lv
📞+371 28641536

SIA RB CAFE - ar mīlestību gatavoti gardumi

RB Cafe piedāvā izcilus konditorejas izstrādājumus un Ziemassvētku laikā gatavo un skaisti iesaiņo piparkūkas, cepumus un trifeles. Lieliska dāvana gan tuviniekiem, gan kā korporatīvā dāvana. RB Cafe ir īpaša vieta īpašiem cilvēkiem! Te katrai kafijai un katrai smalkmaizītei ir īpaša nozīme. Katrs, kurš šeit strādā un ienāk, kļūst par īpašu cilvēku! RB Cafe ir pirmā kafejnīca Baltijā, kur lielākā daļa personāla ir cilvēki ar invaliditāti. 

❄️Uzzini vairāk: www.facebook.com/RBCafeRiga/
Kafejnīca atrodas Bruņinieku ielā 63, Rīgā

DĀVANAS TUVINIEKIEM

IMANTA ZIEDOŅA FONDS VIEGLI - grāmatas, mūzikas ieraksti un suvenīri

Imanta Ziedoņa fonda “Viegli” e-veikalā ērti, ātri un parocīgi var iegādāties fonda izdotās grāmatas, mūzikas ierakstus un suvenīrus. Tā kā fonds “Viegli” ir kultūras NVO, iegādājoties jebko fonda e-veikalā, ikviens atbalsta Ziedoņa muzeja un bibliotēkas, “Ziedoņa klases” un “Kartupeļu Lauka Radio” darbību un projektu īstenošanu.

❄️Iegādājies e-veikalā: fondsviegli.lv

SIA CĒSU JAUNĀ PAMATSKOLA un SIA DESIGN ELEVATOR - plānotājs, kurš derēs ikvienam gadam!

Cēsu Jaunā skola sadarbībā ar Design Elevator radījuši ļoti īpašu piezīmju grāmatu/plānotāju, kas noderēs ikvienam, pierakstot, plānojot, atgādinot savus ikdienas darbiņus, plānus un ieceres. Turklāt šis plānotājs nav piesaistīts konkrētam gadam, dienai vai stundai. Sāc to piepildīt ar savām domām un darbiem, kad vien vēlies. Skolas direktors Ivo Rode par radīto produktu saka: “Šis ir visoriģinālākais un pārdomātākais plānotājs pasaulē. Otra tāda nav. Šis plānotājs nekad nenovecos un būs lietojams vienmēr, jo tam nav iedrukāts gads. Tajā ir arī daudz vietas svarīgiem pierakstiem. Vienā no lapām ir spēle “Burtu jūklis”, kādā citā - nedēļas dienas ir japāņu valodā. Jā, pārsteigumu netrūkst.”

❄️Pasūti savu plānotāju: www.jaunaskola.lv un www.designelevator.com

SIA VISI VAR - sociāli mazāk aizsargāto grupu darināti rokdarbi

Sociālā uzņēmuma "Visi Var" darbības mērķis ir personu ar invaliditāti, viņu tuvinieku un sociāli mazaizsargāto grupu nodarbinātības veicināšana. Labdarības veikalā "Visi Var" tiek pārdoti uzņēmumā nodarbināto, sociāli mazaizsargāto cilvēku radītie rokdarbi un labdarības preces. Peļņa tiek ieguldīta labdarības projektu un sociālā atbalsta īstenošanai, jaunu darbavietu radīšanai un nepieciešamā aprīkojuma iegādei.

❄️Iegādājies rokdarbus: visivar.lv  vai klātienē:
Institūta ielā 5a, Siguldā.
Stacijas laukumā 1, Siguldā.

SIA TIPTIP.LV - senioru  un cilvēku ar īpašām vajadzībām darinātas lietas

www.tiptip.lv ir interneta veikals, kurā iespējams iegādāties senioru un cilvēku ar īpašām vajadzībām radītas lietas, uzzināt īsu stāstu par preces autoru un katru pirkumu saņemt iesaiņotu kā dāvanu. Adījumi, ādas un papīra izstrādājumi, gleznas, sveces, tamborējumi, klūgu un finiera veidotas lietas, māla trauki, pērļoti koki, rotaļlietas un rotas lietas - mums ir tas viss un vēl vairāk. Autors pats nosaka preces cenu un pēc pirkuma saņem šo summu savā norēķinu kontā. Priecājamies par katru individuālu pirkumu un sadarbojamies arī ar uzņēmumiem! www.tiptip.lv - tā ir iespēja iegūt sev vai dāvināšanai kādu rūpīgi, ar sirsnību veidotu lietu, vienlaicīgi finansiāli atbalstot kādu sociāli mazāk aizsargātu cilvēku Latvijā.

❄️Iegādājies rokdarbus: tiptip.lv 

SOS BĒRNU CIEMATI - nosūti kartīti un atbalsti SOS bērnu ciematu!

Ar roku rakstīti apsveikumi ir īpaši. Šogad vēl vairāk kā iepriekš tos novērtēs gan radi un draugi, gan sadarbības partneri. Vēl var paspēt iegādāties, uzrakstīt un nosūtīt mīļus sveicienu! Aicinām apskatīt skaistās Ziemassvētku kartītes, ko radījuši SOS bērnu ciematu ģimeņu bērni un mūsu draugi - mākslinieki.

❄️Iegādājies kartītes: sosbernuciemati.lv.

SIA OWA FASHION - lai kājām silti!


Šogad sociālais uzņēmums "OWA" piedāvā ne tikai klasisko apģērbu kolekciju, bet arī siltas vilnas zeķes! Pārsteidz savus mīļos ar vērtīgu dāvanu ziemas drēgnajiem vakariem vai iepriecini ar kādu dzīvespriecīgu krekliņu vai džemperi ar latviešu mākslinieku gleznām!

❄️Owa zeķes vari iegādāties: balticspace.lv
Apģērbu kolekcijas meklē: www.owa.lv vai klātienē T/C Domina veikalā "Baltic space"

PĒRLE RADA - ziemas cepures, šalles un džemperi

Pērle rada piedāvā iegādāties dažādas kolekcijas cepures, šalles un džemperus, ienākumus novirzot jaunajiem burātājiem un viņiem nepieciešajam inventāram, kā arī atbalstam sacensībās. Tieši tādēļ  arī apģērbā redzēsiet jūras vai smilšu toņus, kā arī teju saklausīsiet viļņus un sajutīsiet ūdens šļakatas sev pie kājām. Ziemeļniciskais šarms šeit savienots ar rotaļīgu vieglumu!

❄️Iegādājies internetveikalā: perlerada.com/shop

ĀGENSKALNA TIRGUS - mājražotāju dāvanas

Vai jau esat sākuši domāt par dāvanām? Šogad vietējie amatnieki un dizaineri pievienosies Kalnciema kvartāla tirgus daļai Āgenskalna tirgus! Decembrī viņus tur sastapsiet visās sestdienās un svētdienās.

❄️Papildus tam tirgus gardumus varat pasūtīt internetveikalā: agenskalnatirgus.lv

SIA 4 VĒJI - individuāli izgatavotas ziepītes

SIA "4 vēji" ziepes tapušas, atbalstot cilvēku ar invaliditāti nodarbinātību. Tās pieejamas dažādās formās un krāsās, un visām izmantotas tikai dabīgas piedevas. Ziepes tiek veidotas ar rokām, un katrā gabaliņā mēs ieliekam savu mīlestību un meistarību. Saistībā ar roku darba ražošanas īpatnībām ziepju svars tiek norādīts aptuveni, jo ziepju formas pieejamas dažādās variācijās.

❄️Iegādājies,rakstot uz "DSPC Laipa" Facebook lapu: facebook.com/dspc.laipa

BIEDRĪBA PUKAINIS.LV - mode, kas glābj dzīvniekus

Pukainis.lv ir labdarības projekts, kura mērķis ir palīdzēt dzīvniekiem patversmē un klaiņojošajiem dzīvniekiem atrast mājas. Internetvietnē aplūkojami mīluļi, kuriem iespējams sniegt palīdzību. Lai šo mērķi sasniegtu, biedrība ir izveidojusi savu modes līniju ar latviešu mākslinieces gleznām. Katrs pirkums palīdz kādam sunim vai kaķim atrast mīlošas mājas!

❄️Iegādājies internetveikalā: www.pukainis.store

SIA BARBOLETA - metodiskais materiāls emociju izpratnei

Metodiskais materiāls "Kas ar mani notiek " palīdz veidot sarunas ar bērniem par emocionāli grūtām situācijām. Ar materiāla palīdzību bērni runā plašāk, iemācās saprast savas uzvedības iemeslus un jaunus uzvedības veidus.

❄️Uzzini vairāk: Facebook
Iegādājies, rakstot uz: 📧 metode@barboleta.lv

RŪPĒS PAR VESELĪBU

SIA PRINTART - stāju koriģējošs T-krekls

Parūpējies par sevi un tuviniekiem, iegādājies Correcty stāju koriģējošo t-kreklu, kas dāvās pārliecību un palīdzēs cīņā ar sliktu stāju! Correcty kreklā ir iestrādāta speciāla koriģējošā shēma, kas brīdī, kad cilvēks noliec plecus uz priekšu, kā atspere saraujas atpakaļ spēcīgāk kā citās vietās un atgādina, ka jātur pleci taisni.  Correcty ir pasīva muguras vingrināšana, jo tikai muskuļi stripināšana veido pareizo stāju! Correcty palīdzēs trenēt muguras muskuļu atmiņu, novērst sāpes, saspringumu un nepareizas mugurkaula pozas, kā arī atvieglo elpošanu.

❄️Uzzini vairāk un iegādājies: www.correcty.eu

SIA DZĪVĪBAS POGA - rūpes par senioriem

Dzīvības poga ir attālās brīdināšanas sistēma, kas nodrošina pastāvīgu saikni ar saviem mīļajiem neparedzētās situācijās, kad var būt nepieciešama medicīniskā palīdzība. Dzīvības poga nodrošina kvalificēta personāla rūpes ārkārtas gadījumā, piemēram, kad tuvinieks guvis traumu vai nevar pastāvīgi izsaukt palīdzību. Dzīvības poga pieejama aproces vai kulona veidā, tādēļ atšķirībā no telefona, vienmēr ir tuvumā.

❄️Iegādājies dzīvības pogu: dzivibaspoga.lv/pasutit

UZDĀVINI PIEREDZI!

SIA BURBUĻU SPĒLES - burbuļu pūšanas komplekts alfabēta apgūšanai

Burbuļu pūšanas komplekts "Burtiņburbuļi" ir iespēja mācīties latviešu valodas alfabēta burtus citādāk! Pūšot ziepju burbuļus, var apgūt alfabētu un veicināt runas artikulācijas prasmes. Burbuļu spēles ir stimulators runas attīstībai, kas ļauj bērnam domāt, mudināt rīkoties vai reaģēt uz situāciju. Burbuļu rotaļas motivē bērnu uzsākt saziņu, sarunu, apgūt burtus un palielināt vārdu krājumu. SIA "Burbuļu spēles" ir dibināts ar mērķi palīdzēt attīstīt runas un valodas prasmes bērniem.

❄️Piedāvājumu meklē: burbuluspeles.lv

LABORATORIUM ZINĀTNES SKOLA - ķīmijas, fizikas un elektronikas nodarbības tiešsaistē

Laboratorium zinātnes skola piedāvā sistemātiskas nodarbības ķīmijā, fizikā un elektronikā bērniem un pusaudžiem:
2.-9. klašu skolēniem ķīmijā un fizikā,
6.-12. klašu skolēniem elektronikā,
10.-12. klašu skolēniem ķīmijā.
Nodarbības laikā skolotājs, izmantojot prezentāciju, izskaidro teorētisko daļu, kā arī rāda un veic eksperimentus kopā ar bērniem. Nodarbības laikā skolēni var redzēt arī citus tiešsaistes grupas dalībniekus, dalīties jau paveiktajā un komunicēt savā starpā. Tā ir īsta stunda ar abpusēju saikni, kā arī gandarījuma sajūtu par paveikto darbu!

❄️Piedāvājumu meklē: zinatnesskola.lv
📧 skola@laboratorium.lv
📞 +371 28804919

SIA DABAS ZIRGI - pastaiga kopā ar zirgu

Kur gan vēl vislabāk pašlaik baudīt piedzīvojumus, ja ne brīvā dabā un svaigā gaisā! SIA Dabas zirgi piedāvā doties jaukā pastaigā pa mežu kopā ar kādu no draudzīgajiem zirgiem! Tev būs iespēja izvēlēties, ar kuru zirgu izstaigāties, samīļot to un pabarot ar burkāniem! Atceries, ka pastaiga notiek, ejot zirgam blakus!

❄️Piedāvājumu meklē ŠEIT.
📧
info@dabaszirgi.lv

SIA IW - muzejs tumsā

Vai atceraties, kad pēdējo reizi par kaut ko brīnījāties? Kad pēc jaunas vietas apmeklēšanas to atcerējāties un ieteicāt draugiem, jo ​​pieredze bija pārsteidzoša? Jūs tiekat aicināti apmeklēt ļoti neparastu muzeju – muzeju tumsā, kura ekspozīciju nevar redzēt, bet tikai sajust. Gids, kuram gaismas trūkums ir ikdienas sastāvdaļa, palīdzēs iziet cauri visām muzeja istabām un orientēties tumsā. Ekskursija tumsā – uzdāviet šo piedzīvojumu saviem draugiem!

❄️Uzzini vairāk: www.muzejstumsa.lv

OPERETES TEĀTRIS - pirmās latviešu oriģināloperetes pirmizrāde decembrī!

Operetes teātris decembra mēnesī piedāvā lieliskus pasākumus. Iepriecini gan sevi, gan mīļos! Operetes teātris ir plaša žanriskā spektra muzikālais teātris, kur regulāri iestudē labākos klasikas zelta fonda skatuves darbus, veido kvalitatīvas, mūsdienīgas un pasaulē konkurētspējīgas izrādes, veicinot operetes un muzikālā teātra tradīciju atdzimšanu un attīstību Latvijā.

Pirmās 21.gs. latviešu oriģināloperetes "Trīz zvaigznes. Zigfrīds" ekranizējuma pirmizrāde

 • 10. decembrī plkst. 19.00 VEF kultūras pils Lielajā zālē
 • 12. decembrī plkst. 16.00 Vidzemes koncertzālē "Cēsis", Kino zālē
 • 14. decembrī plkst. 19.00 Madonas Kinoteātrī "Vidzeme"

Monoopera "Cilvēka balss. Telefons"

 • 19. decembrī plkst. 19.00 Liepājas koncertzāles "Lielais dzintars" Lielajā zālē
 • 22. decembrī plkst. 19.00 Ogres novada Kultūras centra Lielajā zālē

❄️Uzzini vairāk: www.operetesteatris.lv vai www.operetesfonds.lv

 UZDĀVINI KOPĀBŪŠANU!

SIA SONIDO - uzdāvini sarunu!

Uzdāvini laiku! Viens no veidiem, kā jēgpilni apsveikt sadarbības partnerus un draugus, ir ziedot projektam “Parunāsim”, tādējādi uzdāvinot sarunu kādam, kurš jūtas vientuļš. Zvanītājus uzklausa Sonido darbinieki ar invaliditāti, raisot atklātu sarunu, kas palīdz, dziedē un kliedē vientulību.
Uzdāvini sarunu biedru! Ja pazīsti kādu cilvēku, kurš ikdienā ilgojas pēc sarunas, tomēr pats kādu iemeslu pēc nevēlas zvanīt uz līniju “Parunāsim” – mēs varam piezvanīt viņam paši. Tev tikai jāizvēlas piemērotākais laiks un sarunas tēmu, kas visvairāk iepriecinās šo cilvēku.

❄️Ziedojumu iespējams veikt Mobilly platformā
Pakalpojumus dāvanu kartes vari pasūtīt, rakstot uz: 📧info@sonido.lv

SIA CENTRS SEVII - laiks kopā ar emocionālās inteliģences spēļu grāmatu

Aicinām uzdāvināt svētkos pašu dārgāko, kas cilvēkam ir - LAIKU KOPĀ. Savam bērnam, sev, ģimenei un draugiem, 45 spēles kā metodes apkopotas vienā lieliskā grāmatā "esi/ SPĒLES maziem un lieliem". Lai tumšie vakari kļūst smieklu, emociju, labu domu un darbu pilni. Lai ģimeni saliedē, attīsta apzinātību, empātiju, komunikāciju un mērķtiecību. Grāmata viegli un brīvi attīsta emocionālo, sociālo inteliģenci - pašapziņu, līdzjūtību, prasmi uzklausīt otru cilvēku, atrisināt konfliktus un strādāt kolektīvā.
Metodes izveidojuši pedagogi un psihologi, grāmatu rekomendē Skola2030! Nodrošini labākas nākotnes, prefesionālās veiksmes iespējas un intelektuālo potenciālu savam bērnam, spēlējot spēles kopā! Iegādājies grāmatas kā dāvanas draugu lokam, bērnudārza grupiņai, klasesbiedriem vai savam uzņēmumam.
Atbalstot mūs, Tu esi/ par sociālo atbildību, par sabiedrību, skolu, klasi, ģimeni brīvu no mobinga un vardarbības. Visi ienākumi tiek novirzīti jaunu sociālo projektu īstenošanai.

❄️Spēļu grāmatu vari pasūtīt, rakstot uz: 📧 esi@esicentrs.lv

AR ATBILDĪBU PRET VIDI

SIA STIKLA MĀJA - pudeļu griešanas komplekts

Lieliska iespēja svētkos pārsteigt savējos ar dizaina risinājumiem, kas radīti otrreiz pārstrādājot stikla pudeles! Stikla pudeļu griešanas komplekts ir gatavs darbam. Glass Point studija ir parūpējusies par visu nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu, kā arī sagatavotiem video padomiem, lai jums izdodas stikla vāzes, glāzes, svečturi vai lampas. Radošās darbības rezultātā taps pašu rokām gatavotas Ziemassvētku dāvanas, interjera risinājumi un pārsteigumi draugiem.

❄️Uzzini vairāk: 📧info@glass-point.eu

SIA MANS PELDKOSTĪMS - dāvanu maisiņi ar personalizētu dizainu no dabai draudzīga auduma

Zīmols SWIMBE labo un šuj visa vieda teksiltizstrādājumus, izmantojot unikālus audumus, kas ir radīti Itālijā no veciem zvejas tīkliem, paklājiem, PET pudelēm un citiem plastmasas atkritumiem. Šogad piedāvājumu papildinājuši dažāda izmēra dāvanu maisiņiem, ar kuriem dāvanas draugiem vai uzņēmumu darbiniekiem iesaiņot videi draudzīgā veidā. Pieejamos maisiņu izmērus atradīsi ŠEIT.

❄️Veic savu pasūtījumu, rakstot uz 📧 elena@swimbe.lv
Uzzini vairāk: www.swimbe.lv
📞 +371 25614181

IZDARI SIRDS DARBU!

SIA IW - uzdāvini bezmaksas ekskursiju bērniem!

Latvijā ir vairāk nekā 8 000 bērnu ar invaliditāti un 600 bāreņu, un viņi nevēlas tikai konfektes un rotaļlietas svētkos. Pirmkārt, viņiem nepieciešama uzmanība, emocijas un jauni iespaidi. Un žēluma vietā - pasaules izzināšanas un socializācijas iespējas. Ekskursija tumsā neredzīgu gidu pavadībā attīsta toleranci un empātiju. Šī pieredze noteikti sniegs bērniem neaizmirstamu pieredzi un paplašinās viņu pasaules redzējumu! Mūsu mērķis ir 2022. gada laikā novadīt 50 bezmaksas ekskursijas bērniem. Lai to izdarītu, kampaņas ietvaros līdz 2021. gada 31. decembrim vācam ziedojumus, arī tu esi aicināts iesaistīties!

❄️Uzzini vairāk: www.muzejstumsa.lv

ULUBELE - dāvanas patversmes mīluļiem

Foto: Ritvars Skuja, Dienas Bizness

Ziemassvētkos iespējams iepriecināt ne tikai tuviniekus, bet arī vientuļos četrkājainos Ulubeles iemītniekus! Ulubele sagatavojusi dāvanu sarakstu gan ar lietām, kuras ļoti nepieciešamas jau tagad, gan tās, kuras Ulubeles iemītniekus vienkārši iepriecinās! Patversmi vari atbalstīt arī citos veidos - ziedojot vai adoptējot kādu no mīļuļiem.

❄️Atbalsta iespējas meklē šeit: Ulubele
Uzzini  vairāk: Facebook


Aktivitāšu diena jauniešiem ar invaliditāti un uzņēmējiem

Aktivitāšu diena jauniešiem ar invaliditāti un uzņēmējiem, kuri meklē darbiniekus

16. septembrī no plkst. 16:00-19:00 “Koka Rīga” telpās Krāsotāju ielā 12, Rīga, ikviens jaunietis ar invaliditāti tiek aicināts piedalīties Aktivitāšu dienas meistarklasēs “Satiec savu nākotni!” un sastapt savu darba devēju.

Vairāk nekā 15 uzņēmēji no Rīgas un Pierīgas savos stendos aicinās jauniešus izmēģināt roku dažādās profesijās, lai iepazīstinātu ar sava uzņēmuma darba ikdienu un veicamajamiem pienākumiem. Apmeklētāji varēs jau uzreiz iepazīt savu potenciālo darba devēju, instrumentus un darba ikdienu: drošs darbs augstumā, meistarklase ar pacēlāju, dažādu celtniecības instrumentu pielietojumi, praktiskie uzdevumi skrūvējot, mērot, savienojot, pulksteņu darbnīca, kur izveidot sev sienas pulksteni no pulksteņu sagatavēm, pagalmā varēs iemācīties zāles pļaušanu ar radio vadāmo zāles pļāvēju Spider, pagalmā būs iespējams pielikt savu roku augu dobju stādīšanā un iepazīties ar dažādiem augiem, to īpašībām, augu nosaukumiem, kā arī pēc dotā dobes plāna atrast īsto augu un iestādīt to dobē.

Jaunieši, kuri meklē savu īsto nākotnes aicinājumu varēs ieskatīties ainavu arhitektu un dārznieku ikdienas darbos. Vēl programmā būs uzņēmējs, kas piedāvā darbu ugunsdrošības uzņēmumā un apmeklētāji varēs  iepazīties ar automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas vadības iekārtu. Piedalīsies arī sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi, šokolādes ražotājs, kā arī varēs iepazīties ar vizāžistu un stilistu ikdienu, bet, ja kāds jaunietis sapņo par uzstāšanos klubos un pludmales ballītēs, mēs piedāvājam iepazīt klātienē dīdžeja darbu un aprīkojumu!

Pasākuma mērķis ir savest kopā uzņēmēju ar viņa nākotnes darbinieku, lai darba devējs ieraudzītu cilvēkus ar invaliditāti kā potenciālu darba spēka resursu. Katru gadu cilvēku ar invaliditāti skaits pieaug par 10% un jau 2030. gadā Latvijā 27% iedzīvotāju būs cilvēki ar invaliditāti. Visas nozares nav iespējams robotizēt un cilvēka darbs joprojām būs aktuāls. Jau tagad  uzņēmējiem trūkst darbinieku un nākotnē trūks vēl vairāk. Jaunieši  ar invaliditāti bieži vien ir mūsu sabiedrības neredzamā daļa, kurai ir jābūt gaidītai ne tikai sabiedrībā, bet arī darba tirgū.

Lūgums pirms pasākuma pieteikties https://ej.uz/SatiecSavuNakotni

Lai apmeklētu pasākumu, ir nepieciešams Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertfikāts.

 

“Ligero” ir sociālais uzņēmums ar mērķi radīt darba iespējas un uzlabot dzīves kvalitāti jauniešiem no sociālās atstumtības riska grupām, izveidojot sistēmu, kurā tiek savienoti darba ņēmēji ar darba devējiem un veicināt uzņēmēju iesaistīšanos  sociālās atstumtības riska grupu dzīves kvalitātes uzlabošanā, veidojot apmācību un prakses programmas.