Valsts atbalsts būs nepieciešams arī sociālajiem uzņēmējiem

 Valsts atbalsts būs nepieciešams arī sociālajiem uzņēmējiem

Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija (LSUA) nosūtījusi aicinājumu Latvijas Republikas atbildīgajām amatpersonām, lemjot par atbalsta pasākumiem COVID19 krīzes skartajiem uzņēmumiem un nozarēm, atbalsta saņēmēju lokā iekļaut gan sociālos uzņēmumus , gan nevalstiskās organizācijas, kas veic sociālo uzņēmējdarbību. Aicinājums nosūtīts Ministru prezidentam Krišjānis Kariņam, atbildīgajiem ministriem, kā arī atbildīgajām Saeimas komisijām.

Sociālie uzņēmumi un NVO, kas veic sociālo uzņēmējdarbību, veic būtisku ieguldījumu gan sabiedrības problēmu risināšanā, gan Latvijas ekonomikas veidošanā. Šie uzņēmumi un organizācijas strādā sociālo pakalpojumu nodrošināšanas, darba integrācijas, sabiedrības informēšanas un pilsosniskas sabiedrības veidošanas, izglītības, kultūras, pilsētvides veidošanas, reemigrācijas un citās Latvijai būtiskās jomās. Šie uzņēmumi un organizācijas ir tie, kas jau palīdz un turpinās palīdzēt risināt COVID19 krīzes radītās sekas, īpaši attiecībā uz sociālās atstumtības riska grupām. Piemēram, jau šobrīd vairāki sociālie uzņēmumi nodrošina atbalstu senioriem, kuri ir COVID19 īpašā riska grupa. Tāpat, piemēram, jau šobrīd sociālais uzņēmums “Mammām un tētiem” (portāls mammamuntetiem.lv) nodrošina informatīvo atbalstu vecākiem un ģimenēm par bērnu traumu prevenciju laikā, kad bērni ilgstoši ir mājās.

Taču gan sociālie uzņēmumi, gan NVO, kas veic sociālo uzņēmējdarbību, jau šobrīd izjūt COVID19 krīzes radītās ekonomiskās sekas, kas apgrūtinās to darbību un pastāvēšanu. Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija, veicot aptauju savu biedru vidū, līdz šim brīdim ir noskaidrojusi, ka COVID19 krīze negatīvi ietekmēs aptuveni 89% sociālo uzņēmumu un NVO, kas veic sociālo uzņēmējdarbību, darbību. Paredzamā ietekme lielākoties saistīta ar negūtiem ienākumiem, papildus izmaksām, apgrūtinātu līgumsaistību izpildi, kā arī algu izmaksu darbiniekiem. Vairāki uzņēmumi un organizācijas norādījušas, ka, krīzei turpinoties, ir apdraudēta to turpmāka pastāvēšana.

LSUA direktore Madara Ūlande norāda, ka potenciālā valsts atbalsta ietvarā sociālie uzņēmēji nedrīkst tikt aizmirsti: “Sociālie uzņēmēji – gan sociālie uzņēmumi, gan nevalstiskās organizācijas – jau šobrīd veic būtisku darbu, lai mazinātu COVID19 radītās krīzes slodzi un ietekmi uz sabiedrību, un turpinās to darīt. Taču dauziem viņu darbība ir saistīta ar publiskiem pasākumiem, kontaktu ar sabiedrību, ēdināšanas un izglītības pakalpojumiem, un šobrīd viņu darbība ir faktiski apturēta un turpmākā pastāvēšana apdraudēta. Sociālajiem uzņēmējiem, neatkarīgi no juridiskās formas, obligāti ir jābūt piekļuvei tiem valsts atbalsta mehānismiem, kas šobrīd tiek veidoti. Jebkāda valsts palīdzība un atbalsts sociālajiem uzņēmējiem šobrīd būs ļoti noderīga un palīdzēs noturēt savu uzņēmumu “virs ūdens””

Kā efektīvus atbalsta instrumentus  sociālie uzņēmēji min darbaspēka nodokļu kompensācijas par COVID19 krīzes laiku, “nodokļu brīvdienas” vai nodokļu maksājuma termiņa pagarinājumu, elastību un pretimnākšana attiecībā uz līgumsaistību ar valsts un pašvaldību iestādēm, t.sk.finanšu institūciju ALTUM, izpildi, bezprocentu aizņēmumu un finanšu dotāciju vai grantu administratīvo izdevumu segšanai un darbības pēc krīzes atjaunošanai.


Izsludināts Eiropas Sociālo Inovāciju turnīrs!

Izsludināts Eiropas Sociālo Inovāciju turnīrs!

Sociālo inovāciju turnīrā tiek atzīti un atbalstīti labākie Eiropas sociālie uzņēmēji. Tas veicina novatoriskas idejas un apbalvo iniciatīvas, kas veicina sociālās, ētiskās vai vides ietekmes radīšanu. Parasti tas aptver projektus izglītības, veselības aprūpes, vides, aprites ekonomikas, iekļaušanas, darba vietu radīšanas, novecošanās un daudzās citās jomās.

Visi projekti sacenšas par vispārējās kategorijas un īpašās kategorijas 1. un 2. balvu attiecīgi EUR 50 00 un EUR 20 000 vērtībā. Īpašās kategorijas balvas 2020. gadā piešķirs projektiem, kas koncentrējas uz vidi (ar īpašu uzsvaru uz bioloģisko daudzveidību un ekosistēmu saglabāšanu). INSEAD sociālās uzņēmējdarbības attīstības programmai Fontenblo pilsētā, Francijā, tiks izvēlēti divi projekti.

Pieteikšanās Sociālo inovāciju turnīram šeit līdz 4.martam

Balvas piešķir žūrija, kas sastāv no akadēmiskās un biznesa pasaules speciālistiem.

Turnīrs norisinās divās kārtās. Atlases komiteja, kurā galvenokārt ir EIB grupas eksperti inovāciju, vides un citās atbilstošās disciplīnās, izvēlas 15 finālistus. Finālisti piedalās individuāli sagatavotā apmācības programmā (Mentoring Bootcamp, e-apmācība par prezentēšanu, individuālu treneru sesijas), lai sniegtu viņiem nepieciešamās vadlīnijas, lai attīstītu savas idejas un sagatavotu viņus fināla pasākumam, kurā visiem finālistiem ir jāprezentē un jāaizstāv savs projekts sociālo inovāciju turnīra žūrijai.

Šī gada sociālo inovāciju turnīrs notiks 8. oktobrī Lisabonā, Portugālē.

Visi SIT  finālisti kļūst par SIT Absolventu tīkla dalībniekiem. Kā biedri viņi var gūt labumu no daudzām apmācības iespējām, piemēram, (i) Scaling Executive Program, pilna laika vadītāju apmācības kursiem, kas vērsti uz mērogošanu

ii) SIT scholarships, inovāciju grantu programmu

iii) ) konferences visā Eiropā un sadarbība ar investoriem, riska filantropiem un fondiem, kuri var palīdzēt viņu projektam mērogā. Turklāt, lai izpētītu sinerģiju un papildināmību ar pieaugošo sociālo uzņēmēju kopienu, kuru institūts atbalsta ar SIT starpniecību, institūts atbalsta pirmo sociālo inkubatoru Portugāles ziemeļos.

Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu, rakstiet uz e-pastu institute@eib.org.


Aicina uz semināru “Sociālo uzņēmumu un pašvaldību sadarbība”

Aicina uz semināru “Sociālo uzņēmumu un pašvaldību sadarbība”

LEADER sadarbības projekta „Veiksmīgs sociālais uzņēmējs lauku teritorijā” ietvaros 4. martā notiks seminārs “Sociālo uzņēmumu un pašvaldību sadarbība”, uz ko aicināti  visu pašvaldību darbinieki, esošie un topošie sociālie uzņēmēji.

Seminārs sāksies plkst.10:00, un tas norisināsies labdarības organizācijas “Tuvu” telpās, Saules ielā 2, Brankās, Ozolnieku novadā.

Semināra moderatore, Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas vadītāja, Madara Ūlande par pasākuma sagaidāmo rezultātu saka: “Ceru no šī pasākuma sagaidīt vērtīgu un iedvesmojošu sarunu par to, kā sociālie uzņēmumi var sadarboties ar pašvaldībām - kas jādara vieniem un otriem, kā "nogludināt ceļu", lai šī sadarbība veidotos vieglāk un raitāk, kā arī kādi praktiski instrumenti nepieciešami, lai sociālo uzņēmumu radītā vērtība nonāktu pašvaldību redzeslokā. Ceru uz visu dalībnieku aktīvu iesaisti un viedokļu dažādību, lai gala rezultātā būtu arī idejas par sadarbību, ko katrs varam vest mājās un ieviest dzīvē.”

Pasākuma programmā:

 • Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas padomes priekšsēdētāja, Latvijas Samariešu apvienības vadītāja Andra Bērziņa iedvesmas stāsts “Pašvaldību un sociālo uzņēmumu sadarbība: kāpēc tas ir svarīgi, kāda ir vērtība abām pusēm?”;
 • Ogres novada un Rīgas pilsētas pašvaldību pieredzes stāsti;
 • sociālo uzņēmumu “Learn IT” un “RB Cafe” pieredzes stāsti;
 • paneļdiskusija;
 • juristes, biedrības „Sabiedriskās politikas centrs Providus” vadošās pētnieces, Labklājības ministrijas Sociālo uzņēmumu komisijas locekles Agneses Frīdenbergas eksperta viedoklis;
 • ideju ģenerēšana un diskusija “Praktiski soļi ceļā uz sociālās uzņēmējdarbības attīstību pašvaldībā”;
 • “tīklošanās” un sadarbību veidošana.

Seminārs ir noslēguma aktivitāte diskusijām, kas tika realizētas 9 projekta „Veiksmīgs sociālais uzņēmējs lauku teritorijā” iesaistīto partnerību pašvaldībās pagājušā gada nogalē. Diskusijās tiks sniegta informācija par sociālās uzņēmējdarbības likumisko ietvaru, pieejamajiem atbalsta mehānismiem sociālajiem uzņēmējiem, veiksmīgiem sadarbības modeļiem Latvijā un pasaulē, kā arī tika identificētas problēmas katrā novadā, ko iespējams varētu risināt ar sociālo uzņēmēju palīdzību.  Semināra laikā attiecīgi plānots turpināt izzināt iespējamos sadarbības modeļus un runāt jau par konkrētiem risinājumiem to ieviešanai.

Lai pieteiktu savu dalību seminārā, līdz 25. februārim jāaizpilda elektroniska pieteikuma anketa http://ejuz.lv/pasvaldibuseminars. Dalība pasākumā ir bez maksas, vietu skaits ierobežots.

Plašāka informācija par projektu „Veiksmīgs sociālais uzņēmējs lauku teritorijā”: www.daugavkrasts.lv, info@daugavkrasts.lv, Facebook lapā “Biznesa siltumnīca” www.facebook.com/Biznesasiltumnica/.

 


Vebinārs pašvaldību darbiniekiem “Sociālie uzņēmumi. Pašvaldību atbalsta instrumenti.”

LEADER sadarbības projekta “Veiksmīgs sociālais uzņēmējs lauku teritorijā” ietvaros pašvaldību darbiniekiem un citiem interesentiem 2020. gada 12. februārī pl. 09.30 tiek piedāvāts vebinārs: “Sociālie uzņēmumi. Pašvaldību atbalsta instrumenti.”

Vebināru vadīs lektore Agnese Frīdenberga, juriste, “Providus” pētniece, “Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas” valdes locekle, kura stāsta: “Pašvaldībās jau pieejamās atbalsta programmas nevalstiskajām organizācijām un uzņēmējiem ir laba augsne tam, lai nākotnē reģionos veidotos sociālie uzņēmumi. Tomēr tas nekad nav viegls lēmums mainīt esošās paradigmas un mēģināt rīkoties citādi, kā ierasts. Pašvaldības vēlas izrādīt labo gribu, bet pastāv bailes no nezināmā un nesaprotamā.”

Pasākuma mērķis ir nodot informāciju pēc iespējas plašākam interesentu lokam, kā arī ierakstīt semināru, lai tas saglabātos kā palīgs ikdienas darbā. Vebināra laikā tiks apskatītas sekojošas tēmas:

 • ar sociālo uzņēmējdarbību saistītā likumdošana;
 • pašvaldībām pieejamie atbalsta mehānismi sociālajiem uzņēmējiem;
 • prezentēti sociālās uzņēmējdarbības veiksmes stāstu piemēri Latvijā un pasaulē.

Vebinārs plānots kā noslēguma pasākums projekta ietvaros notikušajām diskusijām pašvaldībās par sociālo uzņēmējdarbību.

Vietne, no kā tiek nodrošināta pārraide, piedāvā iespēju tiešsaistes tērzētavā uzdot arī sev interesējošos jautājumus, un saņemt uz tiem atbildes.

Saite vietnei, kur notiks vebinārs: https://zoom.us/j/972060651

Lietošanas instrukcija ir angliski pieejama šeit: https://www.youtube.com/watch?v=vFhAEoCF7jg
Lai pieslēgtos, ir nepieciešams lejuplādēt “zoom” (https://zoom.us/) programmu. Iesakām to izdarīt savlaicīgi . Pieslēgties tiešraidei varēs ar datoru vai mobilo telefonu.

Vairāk informācijas: Aiga Smiltāne ( biedrības “Partnerība “Daugavkrasts”” amdinistratīvā vadītāja), tālr. 25418113,  info@daugavkrasts.lv

 


Eiropas Sociālo inovāciju konkurss 2020

Eiropas Sociālo inovāciju konkurss 2020

Šī gada Sociālo inovāciju konkursa tēma ir "Reimagine Fashion" ("Pārdefinēt modi"), šī gada konkursā tiek meklēti projekti sākuma stadijā un idejas, kas mainīs modes ražošanas, pirkšanas, lietošanas un pārstrādes veidus, virzoties uz paaugstinātu globālo ilgtspēju un mainot patērētāju uzvedību vietējā mērogā, nacionālajā un Eiropas līmenī.

2020. gada Eiropas sociālo inovāciju konkursā paredzēts atbalstīt inovatīvas idejas un projektus, kuru mērķis ir samazināt kopējo vides nospiedumu un uzlabot modes sabiedrisko ietekmi, palīdzēt padarīt to pieejamāku un taisnīgāku, kā arī ilgtspējīgā veidā veicināt izmaiņas uzvedībā. Risinājumiem skaidri jābūt vērstiem uz ietekmes panākšanu, ilgtspējības sasniegšanu, un tiem jābūt mērogojamiem vai atkārtojamiem vietējā, valsts vai Eiropas līmenī.

Konkursā var piedalīties dalībnieki no visām ES dalībvalstīm un programmas “Apvārsnis 2020” asociētajām valstīm līdz pieteikšanās termiņam trešdien, 4. martā plkst. 12:00 pēc Centrāleiropas laika.

Trīsdesmit pusfinālisti jūlijā tiks aicināti uz  apmācībām Amsterdamā, Nīderlandē, kur viņi saņems mentoringu un atbalstu, lai attīstītu savas idejas, gatavojoties otrajai kārtai. Pēc tam tiesneši noteiks 10 finālistus un izvēlēsies 3 uzvarētājus. Pēc tam uzvarētāji tiks paziņoti balvu pasniegšanas ceremonijā rudenī, kur katram no trīs uzvarētājiem tiks piešķirti 50 000 eiro.

Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet vietni: https://eusic.challenges.org/
vai dodieties uz vietni https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/policy/social/competition_en


Stāstu vakars “Sociālie uzņēmēji ar pasaules pieredzi”

Stāstu vakars “Sociālie uzņēmēji ar pasaules pieredzi”

Tie, kuri nesen atgriezušies Latvijā pēc dzīves ārzemēs vai tikai meklē ceļu atpakaļ, kā arī ikviens cits interesents 25. februāra vakarā plkst. 19:00 tiek aicināts uz stāstu vakaru “Sociālie uzņēmēji ar pasaules pieredzi”. Pasākumā pie siltas tējas krūzes būs iespēja uzzināt vairāk par sociālo uzņēmējdarbību, tās iespējām Latvijā un uzklausīt trīs sociālo uzņēmēju pieredzes stāstus. Pasākumu organizē Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija sadarbībā ar biedrību “Ar pasaules pieredzi Latvijā”, sociālo uzņēmumu “Your Move” un British Council pārstāvniecību Latvijā.

Par sava sociālā biznesa būtību, ikdienas izaicinājumiem, ārvalstīs gūto pieredzi un iekšējo motivāciju stāstīts:

 • zero waste kafejnīcas “Cafe M” saimniece Ulla Milberta,
 • autoskolas nedzirdīgiem cilvēkiem “Mobilizing” dibinātāja un vadītāja Santa Beitāne,
 • digitālās platformas “Your Move” vadītājs Jānis Kreilis.

Pēc viesu stāstiem neformālā gaisotnē būs iespēja uzdot sev interesējošus jautājumus  par sociālo uzņēmējdarbību, aprunāties un iepazīt jaunus domubiedrus.

Pasākums norisināsies līdz plkst.21:00 mājīgajā “RB Cafe”, Bruņinieku iela 63, Rīgā - pirmajā kafejnīcā Baltijā, kur lielākā daļa personāla ir cilvēki ar invaliditāti.

Dalība pasākumā bez maksas. Ierobežoto vietu dēļ lūdzam interesentus līdz 23.februārim aizpildīt elektronisku pieteikuma anketu: ej.uz/stastuvakars2502


Jaunās māmiņas aicina uz sociālās uzņēmējdarbības MEET-UP

Jaunās māmiņas aicina uz sociālās uzņēmējdarbības MEET-UP

27. februāra rītā plkst. 11:00 ikviena jaunā māmiņa, kura meklē iedvesmu savas uzņēmējdarbības veikšanai un vēlas uzzināt par sociālās uzņēmējdarbības specifiku, tiek ielūgta uz “Sociālās uzņēmējdarbības MEET-UP mammām” kluba “Piens” terasē, Aristida Briāna iela 9, Rīgā.

Divu stundu garumā neformālā atmosfērā būs iespēja:

+ uzzināt par sociālās uzņēmējdarbības iespējām Latvijā;

+  dzirdēt sociālā uzņēmuma “Māmmām un Tētiem” dibinātājas un vadītājas, trīs bērnu mammas Ingas Akmentiņas-Smildziņas pieredzes stāstu par sociālā uzņēmuma darbību, izaicinājumiem, sasniegumiem un biznesa savienošanu ar trīs bērnu audzināšanu;

+ piedalīties praktiskajā nodarbībā, kas palīdzēs formulēt sociālā biznesa ideju un tās biznesa pamatprincipus.

Pasākumu organizē Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija sadarbībā ar mammu biznesa atbalsta kopienu  “Mammu kopstrāde” un British Council pārstāvniecību Latvijā. Tikšanos vadīs Diāna Ņikitina – divu meitu mamma, zīmolvede, kopstrādes koncepta entuziaste un virtualās kopstrādes telpas „Mammu kopstrāde” izveidotāja.

Dalība pasākumā bez maksas. Ierobežoto vietu dēļ lūdzam dāmas līdz 20.februārim aizpildīt elektronisku pieteikuma anketu: https://ej.uz/mammumeetup

 


LSUA biedru sadarbības iespējas

LSUA biedru sadarbības iespējas

Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija ir biedru organizācija ar mērķi veicināt sociālās uzņēmējdarbības attīstību Latvijā. Apvienojam līdzīgi domājošas organizācijas, uzņēmumus un cilvēkus, kas tic, ka sociālajai uzņēmējdarbībai Latvijā ir milzīgs potenciāls un paši ir gatavi arī piedalīties šīs nozares veidošanā un stiprināšanā. Kā LSUA biedri var vēl labāk sadarboties ar asociāciju? Kāpēc ir vērtīgi kļūt par LSUA biedru?  Lasi rakstā zemāk un skaties arī šajā materiālā!

IEGŪSTI PIEREDZĒJUŠUS SADARBĪBAS PARTNERUS!

Ja kādā projektā vai pasākumā var noderēt Asociācijas vārds, zīmols vai ekspertīze - dodiet ziņu, un ar prieku kļūsim par jūsu sadarbības partneriem! Šādi ne vien reizēm ir iespēja iegūt lielāku projekta finansējumu, bet arī plašāku un daudzveidīgāku auditoriju, pieredzējušus ekspertus un noderīgus kontaktus. Nav vienas sadarbības formulas - katrā projektā šī sadarbība izpaužas citādi, taču vienmēr meklēsim risinājumu, lai ar savu klātbūtni radītu augstu pievienoto vērtību tam, ko darāt.

IEGŪSTI JAUNUS KLIENTUS UN PAPLAŠINI AUDITORIJU!

Mēs zinām, ka mūsu biedri ir vieni no spēcīgākajiem un jaudīgākajiem sociālajiem uzņēmējiem Latvijā - jūsu radītās preces un pakalpojumi noderētu daudziem! Savos projektos un pasākumos cenšamies pēc iespējas vairāk izmantot tieši mūsu biedru produktus un pakalpojumus, kā arī dažādos veidos stāstīt par tiem citiem un ieteikt mūsu sadarbības partneriem. Tie ir gan mūsu kopīgi rīkotie mārketinga pasākumi, gan biedru stāstu piedāvāšana medijiem, gan sociālo mediju aktivitātes.

Ja jums ir produkts un pakalpojums, kas varētu noderēt mums vai mūsu sadarbības partneriem - pastāstiet vai parādiet to mums! Jo vairāk mēs par jums zinām, jo labāk un pārliecinošāk varam pastāstīt citiem!

IETEKMĒ LIELĀKAS LIETAS!

Asociācija ir piedalījusies Sociālā uzņēmuma likuma izveidē, šobrīd sekojam līdzi un sniedzam ieteikumus likuma un ALTUM atbalsta programmas uzlabošanai. Tāpat strādājam ar pašvaldībām, lai arī pašvaldību līmenī sociālie uzņēmumi tiktu atzīts kā vērtīgs sadarbības partneris. Mūsu biedru vārdi un stāsti ir izskanējuši visos līmeņos - no Valsts Prezidenta līdz pat mazākajām pašvaldībām. Sniedzot ieteikumus un virzot jaunas iniciatīvas, vienmēr ņemam vērā mūsu biedru stāstus un pieredzi, un stāstām tos tālāk.

Ja jums ir izaicinājumi saistībā ar likumu vai atbalsta programmu, vai idejas citu lielāku pārmaiņu saistībā ar sociālo uzņēmējdarbību virzīšanai - noteikti par to pastāstiet!

PRASI PADOMU!

Asociācijas darbinieku, ekspertu un sadarbības partneru vidū ir daudzi, kas labprāt dalīsies ar savām zināšanām un padomu, kā labāk risināt ar sociālo uzņēmējdarbību saistītus jautājumus. Piesakieties uz konsultāciju, rakstiet vai zvaniet - darīsim visu, lai palīdzētu!

Sociālās uzņēmējdarbības forums 2019

PIEDALIES, IESAISTIES UN IZMANTO IESPĒJAS!

Katru mēnesi apkopojam informāciju par aktuālākajām iespējām mūsu biedriem - projektu finansējumu konkursi, pasākumi un apmācības, jaunumi no mūsu biedriem un citas iespējas. Turklāt pasākumus un īpašus notikumus tieši biedriem rīkojam arī paši - piemēram, Sociālās uzņēmējdarbības piču konkurss, kurā iespējams iegūt līdz pat 2000 EUR lielu galveno balvu, ir paredzēts TIKAI mūsu biedriem! Tāpat arī dažādi semināri un apmācības, atlaides maksas pasākumiem un tīklošanās iespējas biedru vidū.


Deviņos novados notikušas diskusijas pašvaldībās par iesaisti sociālās uzņēmējdarbības veicināšanā

Deviņos novados notikušas diskusijas pašvaldībās par iesaisti sociālās uzņēmējdarbības veicināšanā

2019.gadā laikā no oktobra līdz decembrim LEADER projekta “Veiksmīgs sociālais uzņēmējs lauku teritorijā” ietvaros 9 Latvijas novadu pašvaldībās (Alsunga, Babīte, Gulbene, Jelgava, Ķekava, Kuldīga, Mārupe, Olaine un Ozolnieki) norisinājās semināri pašvaldību darbiniekiem ar mērķi sniegt informāciju  par pašvaldības iespējām sociālās uzņēmējdarbības veicināšanā. Pasākuma laikā dalībnieki tika informēti par ar sociālo uzņēmējdarbību saistīto likumdošanu, pieejamajiem atbalsta mehānismiem sociālajiem uzņēmējiem, tika stāstīts par veiksmīgiem sociālās uzņēmējdarbības piemēriem Latvijā un pasaulē, kā arī notika diskusija, kā laikā ne tikai bija iespējams saņemt atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem, bet arī mēģināts identificēt problēmas novadā, ko būtu iespējams risināt ar sociālo uzņēmumu palīdzību. Diskusijās tika runāts arī par nepieciešamajiem atbalsta rīkiem pašvaldībām, lai veiksmīgāk varētu sadarboties ar sociālajiem uzņēmējiem.

Agnese Frīdenberga, juriste, “Providus” pētniece, “Latvijas sociālās uzņēmējdarbības asociācijas” valdes locekle, kura bija rīkoto semināru/darbnīcu vadītāja un moderatore, redzēto 9 pašvaldībās komentē: “Tas nekad nav viegls lēmums mainīt esošās paradigmas un mēģināt rīkoties citādi, kā ierasts. Bija iespējams novērot, ka lai arī pašvaldības vēlas izrādīt labo gribu, pastāv bailes no nezināmā un nesaprotamā.”

Uzņēmējdarbības atbalsta speciāliste Kristīne Danovska (Ķekavas novada pašvaldība) uzskata, ka lielākais izaicinājums, ir uzturēt aktuālu sociālās uzņēmējdarbības nozīmi un nepazaudēt to ikdienas rutīnā.  “Pēc prezentācijas, kur tika stāstīts, kādas ir pieejamas pašvaldību atbalsta un sadarbības iespējas ar sociālajiem uzņēmumiem, joprojām ir daudz jautājumu, kur nepieciešama iedziļināšanās. Jo iedzīvotāji vēlas redzēt jēgpilnu līdzekļu izlietojumu, kas sniedz kopīgu labumu sabiedrībai, piemēram, kā veidot iedzīvotāju izpratni par sociālās uzņēmējdarbības nozīmīgumu? Kā skaidrot un pamatot  sabiedrībai pašvaldības izvēlētos atbalsta mehānismus?” viņa jautā.

Bija pašvaldības, kur semināru un diskusiju kuplā skaitā apmeklēja gan lēmējvara, gan izpildvara, kā labie piemēri šeit minami Jelgavas novads un Ķekavas novads.. “Informācijas nodošanai  pašvaldību deputātiem un darbiniekiem iespējamais variants ilgtermiņā būtu vebināri, ko skatīt iespējams jebkurā ērtā laikā”,  šādu risinājumu piedāvā Gulbenes novada Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja Liene Kazāka.

“Īpaši jāatzīmē, ka, jo tālāk no Rīgas atrodas pašvaldība, jo lielāka bija arī uzņēmēju interese par šo semināru, lai arī viņi nebija primārā mērķauditorija. Uzteicamas ir arī lielakajā daļā pašvaldību pieejamās atbalsta programmas nevalstiskajām organizācijām un uzņēmējiem, kas ir laba augsne tam, lai nākotnē reģionos veidotos sociālie uzņēmumi,” saka Agnese Frīdenberga.

No šī secināms, ka, ja būs uzņēmēji, jauni vai esoši, kas vēlēsies veidot sociālos uzņēmumus, pašvaldību atbalsts iespēju robežās tiks sniegts. Tomēr jārēķinās, ka iespējams būs nepieciešams ilgāks laiks, lai pašvaldības un sabiedrība akceptētu un pieņemtu šādu uzņēmējdarbības formu kā vērtību un attiecīgi mainītu esošos procesus vai ieviestu jaunus.

Kā turpinājums katrā pašvaldībā notikušajām diskusijām, 2020.gada marta mēnesī tiks organizēts kopīgs projektā iesaistīto partnerību teritoriju novadu pašvaldību pārstāvju seminārs, lai turpinātu izzināt un diskutēt par sociālo uzņēmēju un pašvaldību sadarbības modeļiem.

Projekta “Veiksmīgs sociālais uzņēmējs lauku teritorijā” ietvaros visā 2020.gada garumā vēl plānotas sekojošas aktivitātes:

 • Pieredzes apmaiņas braucieni
 • Biznesa ideju attīstības “laboratorija”
 • Mentoru pakalpojumi
 • Videolekcijas
 • Rokasgrāmata topošajiem sociālajiem uzņēmējiem

Vairāk informācijas par turpmākajiem pasākumiem lasi projektā iesaistīto partnerību mājas lapās un Facebook lapās, kā arī  Facebook lapā - https://ej.uz/biznesasiltumnica

 


REĢISTRĒŠANĀS Labklājības ministrijas intensīvo apmācību kursam sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanai IR SLĒGTA!

REĢISTRĒŠANĀS Labklājības ministrijas intensīvo apmācību kursam sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanai IR SLĒGTA!

Ņemot vērā milzīgo interesi un lielo pieteikumu skaitu, REĢISTRĒŠANĀS Labklājības ministrijas intensīvo apmācību kursam sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanai IR SLĒGTA! Pieteikšanās ir slēgta uz visiem 3 kursiem.

Uzņemtie dalībnieki saņems apstiprinājuma ziņu savā e-pastā. Interesenti, kuri ierobežoto vietu dēļ kursos netiek uzņemti, aicināti sekot līdzi aktualitātēm Labklājības ministrijas tīmekļa vietnē www.lm.gov.lv, kā arī sociālā tīkla Facebook lapās, lai uzzinātu par citiem sociālās uzņēmējdarbības pasākumiem.

Tāpat Labklājības ministrija izskatīs iespēju intensīvo apmācību kursu sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanai organizēt atkārtoti.