Noslēgusies grantu pieteikumu pieņemšana sociālās uzņēmējdarbības atbalsta programmā

Noslēgusies grantu pieteikumu pieņemšana sociālās uzņēmējdarbības atbalsta programmā

ALTUM programmā sociālajai uzņēmējdarbībai līdz šim atbalstīti 120 dažādi biznesa projekti par kopējo summu 7,6 miljoni eiro. Programmā kopumā iesniegti vairāk nekā 150 projektu pieteikumi par nepilniem 10 miljoniem eiro. Līdz ar to ir sasniegts programmai pieejamā finansējuma apjoms un jauni projektu pieteikumi no šā gada 8.jūlija netiek pieņemti.

Programmā turpinās līdz šim pieņemto projektu izvērtēšana un līgumu slēgšana.

ALTUM Sociālās uzņēmējdarbības daļas vadītāja Kristīne Segliņa:

“Ar līdz šim piešķirto programmas finansējumu esam atbalstījuši jau 120 uz sabiedrību vērstus sociālā biznesa projektus, kas atbalsta vai iesaista darba tirgū cilvēkus, kuri ir pakļauti atstumtības riskam, sakārto vidi vai sniedz citus sabiedriskā labuma mērķus. Turklāt pēc sociālā biznesa ideju ieviešanas dzīvē tas rada pozitīvu ietekmi arī uz Latvijas tautsaimniecību. Jau šobrīd katrs ceturtais jaunais uzņēmums Eiropas Savienībā ir ar sociālu novirzi, un pēc vietējo uzņēmumu aktivitātes redzam, ka nozarei ir liels attīstības potenciāls arī turpmāk.”

Pirmais sociālās uzņēmējdarbības projekts, kas saņēma ALTUM grantu, ir dizaina produktu izstrādes uzņēmums “BlindArt” SIA, kas savā darbībā iesaista vājredzīgus un neredzīgus cilvēkus. Starp realizētajiem projektiem ir arī dzīvnieku patversme “Sociālais uzņēmums Ulubele” SIA, “Imanta Ziedoņa fonds “Viegli”” nodibinājums, kas rīko kultūrizglītības nodarbības, “Vigobot” SIA, kas izstrādā individuāli pielāgojamu digitālās rehabilitācijas programmu cilvēkiem pēc insulta un daudzi citi.

Programmas ietvaros atbalstīti uzņēmumi un sociālā biznesa idejas no dažādām jomām, no tām visbiežāk dalībnieki darbojās izglītības (25%), ražošanas (9%), viesu izmitināšanas (8%), medicīnas un sociālās aprūpes centru pakalpojumu (8%) un citās. Katrs ceturtais atbalstītais sociālais uzņēmums darbojas darba integrācijas jomā, nodarbinot kādu no atstumtībai pakļautajām iedzīvotāju grupām, piemēram, personas ar fizisku vai garīgu invaliditāti, trūcīgas personas, ilgstoši bezdarbnieki, bijušie ieslodzītie. Vidējais granta apjoms vienam sociālajam uzņēmumam ir 65 tūkstoši eiro, vismazākais – seši tūkstoši eiro, bet lielākais – 199 tūkstoši eiro.

Sociālie uzņēmumi ir visā Latvijā. Rīgā un Pierīgā bāzējas 67 % uzņēmumu, Kurzemē atrodas 10 % – to vidū, piemēram, uzņēmums, kas ražo palīglīdzekļus bērniem ar kustību traucējumiem. Vidzemē atrodas 9 %, Zemgalē 8 %, bet Latgalē – 6 % no visiem grantu saņēmējiem, tai skaitā viesu nams, kas nodarbina ilgstošus bezdarbniekus.

Labklājības ministrijas ESF projekta "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" vadītājs Juris Cebulis:

"ALTUM finansējums ir bijis ļoti nozīmīgs Eiropas Sociālā fonda projekta "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" īstenošanas procesā, lai nostiprinātu sociālo uzņēmumu sektoru un palielinātu tā nozīmi Latvijas tautsaimniecībā un sabiedrībā. Labklājības ministrija šobrīd strādā pie jaunas sociālās uzņēmējdarbības atbalsta programmas, kuru plānots īstenot Eiropas Savienības jaunā plānošanas perioda ietvaros."

 


Atbalsts sociālajiem uzņēmumiem personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem nodarbināšanai

Ieviests jauns atbalsta veids sociālajiem uzņēmumiem par personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem nodarbināšanu

Sociālie uzņēmumi varēs saņemt vienreizējo algas kompensāciju par personu ar invaliditāti un garīga rakstura traucējumiem nodarbināšanu, ja minētās personas pirms darba attiecību uzsākšanas būs reģistrējušās Nodarbinātības valsts aģentūrā bezdarbnieka statusā.

Jauno atbalsta veidu paredz grozījumi vairākos Ministru kabineta noteikumos, kuri ir izstrādāti, lai palielinātu nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū. Tie otrdien, 6. jūlijā, apstiprināti valdības sēdē.

Kompensāciju plānots noteikt vienādu ar nodarbinātai personai aprēķināto un izmaksāto mēnešalgu par pirmo pilno kalendāro nodarbinātības mēnesi, un tās apmērs nepārsniegs 100 procentus no vidējās darba algas attiecīgajā profesijā.

Minētais atbalsts nepieciešams, jo bezdarbnieki ar invaliditāti un garīga rakstura traucējumiem ir personu grupa, kas atrodas īpaši grūtos apstākļos zemākas darba produktivitātes dēļ, līdz ar to minētai personu grupai ir grūtāk iekārtoties darbā. Atbalsta mērķis ir motivēt sociālos uzņēmumus sabiedrības veselības krīzes un pēckrīzes apstākļos pieņemt darbā šīs grupas bezdarbniekus. Jaunais atbalsts palielinās nodarbinātības iespējas personām ar invaliditāti un garīga rakstura traucējumiem.

2021. gada jūnija beigās bezdarbnieka statusā bija reģistrētas 67 606 personas.


Vienreizējā algas kompensācija ir jau otrais šajā gadā ieviestais atbalsta mehānisms personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem nodarbināšanai. Atgādinām, ka ar 2021. gada 14. janvārī stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 11. augusta noteikumos Nr. 467, kas paredz jauna atbalsta veida ieviešanu sociālajiem uzņēmumiem no 2021. gada 1. janvāra: valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu darba devēja daļas kompensāciju par nodarbinātajām personām ar invaliditāti un garīga rakstura traucējumiem. Vairāk informācijas ŠEIT.


Uzņēmumi, kuros strādā cilvēki ar invaliditāti, var pretendēt uz īpašu atpazīstamības zīmi

Uzņēmumi, kuros strādā cilvēki ar invaliditāti, var pretendēt uz īpašu atpazīstamības zīmi

Turpmāk jebkurš uzņēmums, kurā strādā cilvēki ar invaliditāti, varēs pretendēt uz īpašas atpazīstamības zīmes iegūšanu, kas kalpos kā apliecinājums uzņēmuma sociālajai atbildībai, – šajā uzņēmumā strādā cilvēki ar invaliditāti. 

Īpašā zīme ir izveidota Labklājības ministrijas kampaņas “Dara citādi – izdara tāpat!” ietvaros, lai veicinātu sociāli atbildīgo uzņēmumu atpazīstamību, kā arī iedrošinātu citus uzņēmumus lemt par labu cilvēku ar invaliditāti nodarbināšanai.

Pieteikt savu darba devēju varēs uzņēmumā strādājošie darbinieki – cilvēki ar invaliditāti, un šī zīme kalpos kā kvalitātes apliecinājums, ka šajā uzņēmumā darbinieks ar invaliditāti jūtas labi un ka viņam tiek nodrošināts viss nepieciešamais. Atpazīstamības zīme tiks izsniegta digitālā formātā, ļaujot pašiem uzņēmumiem izvēlēties, kur to izmantot – izdrukāt kā uzlīmes un izvietot tās uz ieejas durvīm, pie kases un citur vai publicēt mājaslapā un sociālajos tīkos.

Digitālajā pakā būs iekļautas arī nozīmes “Dara citādi – izdara tāpat!”, kuras, ja darbinieki ar invaliditāti paši to vēlēsies, būs iespējams izgatavot kā piespraudes pie darba formas, informējot klientus, ka šeit strādā cilvēks ar invaliditāti.

Kā norāda Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departamenta direktors Imants Lipskis, šī iniciatīva kalpo gan kā publiska uzslava tiem uzņēmumiem, kas jau nodarbina cilvēkus ar invaliditāti, gan arī kā aicinājums dalīties savos stāstos sociālajos tīklos, tādējādi rādot savu labo piemēru un iedrošinot citus uzņēmumus būt atvērtiem pret šo cilvēku nodarbināšanu.

“Pašlaik atpazīstamības zīmes iegūšanai netiek izvirzīti īpaši nosacījumi, vien tas, ka pašiem darbiniekiem ar invaliditāti ir iespēja pieteikt savu darbavietu, apliecinot tās atvērtību, sociālo atbildību un to, ka par šī darbinieka vajadzībām tiek padomāts. Iespējams, nākotnē šī iniciatīva varētu izaugt līdz pat apbalvošanas ceremonijām un balvu pasniegšanai kādās nominācijās,” saka I. Lipskis.

Pieteikumus uzņēmumu atpazīstamības zīmes saņemšanai var sūtīt uz e-pasta adresi iu@lm.gov.lv.

Savukārt tie uzņēmumi, kas vēlas pieņemt darbā cilvēku ar invaliditāti, ir aicināti apmeklēt kampaņas laikā izveidotās mājaslapas sludinājumu sadaļu un iepazīties ar darba meklētājiem, viņu prasmēm, kā arī sazināties ar viņiem un aicināt uz darba interviju. Mājaslapā www.cilveksnevisdiagnoze.lv ir iespēja iepazīties ar informāciju, kas noderēs darba devējiem, pieņemot darbā cilvēku ar invaliditāti, kā arī ar ieteikumiem darba ņēmējiem. Mājaslapā atrodami arī citi kampaņas “Dara citādi – izdara tāpat!” materiāli – gan praktiski noderīgi, gan iedvesmojoši, ļaujot iepazīties ar labās prakses piemēriem un pieredzes stāstiem.


"Baltic - UK Social Entrepreneurship Forum": Speakers' presentations

"Baltic – United Kingdom Social Entrepreneurship Forum": Restrospect and Speakers' Presentations

 

On the 4th of June, international “Baltic – United Kingdom Social Entrepreneurship Forum”, dedicated to the topic of COOPERATION gathered social entrepreneurs, government representatives and others interested in this topic from all over the world. Establishing partnerships in business is relevant for both new and small, experienced, and large social enterprises, to promote their development on a larger scale, it is especially important during the global pandemic, which is preventing many companies from proper functioning. In this Forum we shared knowledge, experience, and business-like skills in building business cooperation.

https://www.youtube.com/watch?v=AHtchyxY8IQ&ab_channel=LatvijasSoci%C4%81l%C4%81suz%C5%86%C4%93m%C4%93jdarb%C4%ABbasasoci%C4%81cija

 


The conference was opened by Andrew O'Brien, Director of External Affairs at “Social Enterprise UK”, the presentation can be found HERE.

 


PITCHES BY MINISTRIES

Each minister talked about trends and development of social entrepreneurship, legal framework (law or other regulations) and definition of social enterprises, statistics and industries of social enterprises, instruments of financial or other type support, social enterprises cooperation with the ministry and also gave examples of social enterprises in their countries.

https://www.youtube.com/watch?v=OSbOsyl8Qgo&ab_channel=LatvijasSoci%C4%81l%C4%81suz%C5%86%C4%93m%C4%93jdarb%C4%ABbasasoci%C4%81cija

LATVIA

Imants Lipskis, Director of Labour Market Policy Department, Ministry of Welfare of the Republic of Latvia, the presentation can be found HERE.

ESTONIA

Minna Harjo, Adviser to the Department of Civil Society, Ministry of the Interior of the Republic of Estonia, the presentation can be found HERE.

 

LITHUANIA

Simona Gaidyte, Chief Officer at Business Policy Division, Ministry of the Economy and Innovation of the Republic of Lithuania, the presentation can be found HERE.


PITCHES BY ASSOCIATIONS

Association representatives talked about social entrepreneurship ecosystem and trends of partnerships in general. There were various topics that were emphasized by each country - cooperation with municipalities, impact measurement and cooperation with ministries.

https://www.youtube.com/watch?v=CIxYDHmy-ts&ab_channel=LatvijasSoci%C4%81l%C4%81suz%C5%86%C4%93m%C4%93jdarb%C4%ABbasasoci%C4%81cija

 

LATVIA

Regita Zeiļa, Director of Social Entrepreneurship Association of Latvia, the presentation can be found HERE.

ESTONIA

Jaan Aps, CEO and Senior consultant of "Stories For Impact", the presentation can be found HERE.

LITHUANIA

Viktorija Braziunaite, Head of Lithuanian Social Business Association, the presentation can be found HERE

 


SOCIAL ENTERPRISES THAT SHARED THEIR EXPERIENCE

https://www.youtube.com/watch?v=urWogK8uwi8&ab_channel=LatvijasSoci%C4%81l%C4%81suz%C5%86%C4%93m%C4%93jdarb%C4%ABbasasoci%C4%81cija

“FRC Group”, UK

“FRC Group” is a 33 year old social enterprise with the mission to ‘End Furniture Poverty’. This is achieved through a range of social enterprise activity -– End Furniture Poverty.org, Furniture Resource Centre, Buckingham Interiors, Bulky Bob’s, Bulky Bob’s for Business and Bulky Bob’s Furniture World. “FRC Group” employs 120 people and has a turnover of £14M. “FRC Group” supplies a range of furniture related products and services to both individuals and organisations.

Find their presentation HERE.

„Pirmas blynas“, LT

“Pirmas blynas” is a socially conscious pancake restaurant in Vilnius. Delicious pancakes are served by people with disabilities working as waiters and helping in the kitchen. The social enterprise has developed successful cooperation with the local ministry and NGOs.

Find their presentation HERE.

“Merkuur OÜ”, EST

A mobile workshop goes to different places to help young people discover the amazing world of technology. In mobile classrooms equipped with modern technology and tools, every student, teacher and parent can test their engineering skills, various techniques and tools, and make exciting products. “Merkuur OÜ” develops cooperation with schools.

Find their presentation HERE.

“Barboleta”, LV

“Barboleta” aims to support children with developmental, behavioural and emotional difficulties. “Barboleta” has three fields of action: “Barboleta” method is an interactive balancing tool, nursery school and development centre “Learn to learn”. “Barboleta” is building cooperation with various enterprises, parents for developing new products and services, as well as with municipality.

Find their presentation HERE.

Maeve Monaghan, Chief Executive of “NOW Group”, UK

“NOW Group” is an award-winning social enterprise based in Belfast that supports people with learning difficulties and autism into jobs with a future. The organization provide a range of services that support people with barriers and autism to realise their full potential and change their lives for the better. “NOW Group” also operates three successful social enterprise businesses called Loaf Catering, Gauge Impact and JAM Card, the profits from which go back into “NOW Group’s” work.

Find their presentation HERE.

 


The graphic recording done by Dace Andersone is a great summary and reflection of the topics discussed in the Forum.


The Forum was supported by the British Council Latvia and was one of the closing events of the British Council's “People to People Cultural Engagement 2016-2021” programme. This programme has been running in the Baltic States since 2016 with the aim of supporting educational, cultural and social entrepreneurship activities that promote social cohesion. The Forum was organized by Social Entrepreneurship Association of Latvia in cooperation with the Estonian Social Enterprise Network, and the Lithuanian Association of Social Enterprises.


Noskaidroti pieci Latvijas finālisti Pasaules Uzņēmējdarbības kausam

Noskaidroti pieci Latvijas finālisti Pasaules Uzņēmējdarbības kausam

 

Latvijā pirmo reizi notiek Pasaules Uzņēmējdarbības kauss (Entrepreneurship World Cup). Tam pieteikties tika aicināti uzņēmumi, kas dibināti pēdējo piecu gadu laikā un ar gada apgrozījumu līdz pieciem miljoniem eiro, un kam ir ambīcija aizstāvēt savas idejas konkurētspēju globālā mērogā. Kopumā no 85 pieteikumiem, kas tika pārbaudīti atbilstoši konkursa noteikumiem, un tālāk jau nodoti vērtēšanai septiņiem žūrijas pārstāvjiem, ir izvirzīti pieci finālisti – uzņēmumi, kas ar savu biznesa ideju piedalīsies Latvijas nacionālajā finālā.

Saņemtie pieteikumi bija no dažādām uzņēmējdarbības jomām, tādām kā mākslīgais intelekts, uzņēmumu programmatūra, blokķēdes risinājumi, izglītības tehnoloģijas, elektroniskie sakari, finanšu tehnoloģijas, arhitektūra, veselība un labsajūta, ilgtspējīgu apģērbu ražošana u.c. Konkursā tika pārstāvēti arī sociālie uzņēmumi.

“Pieci drosmīgi Latvijas uzņēmumi gūs jaunu pieredzi, pārstāvot savu biznesa ideju Latvijas Nacionālajā finālā. Katrs no finālistiem sacentīsies par iespēju iegūt atspēriena punktu  sava biznesa attīstībai arī starptautiski. Liels paldies visiem interesentiem, kuri pieteicās un iesniedza pieteikumus. Finālistiem vēlos novēlēt veiksmi biznesa ideju prezentēšanā, taču žūrijai – atrast labāko un piemērotāko uzņēmumu starptautiskajiem panākumiem,” saka Lauris Mencis, Swedbank Uzņēmumu pārvaldes vadītājs.

Iepazīstinām ar pieciem Latvijas finālistiem

BATWATEX –– ilgtspējīgas vegānās ādas ražotājs, kas izgatavo materiālu no kartupeļu un kaņepju šķiedras.
FINCHEKER –– uzņēmums no Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un “pazīsti savu klientu” (AML un KYC) jomas, kas izstrādājis rīku, lai palīdzētu uzņēmumiem pārbaudīt informāciju par esošajiem un potenciālajiem klientiem risku mazināšanai.

FRAVIA –– kokapstrādes uzņēmums no Dagdas, kas ražo koka terases kempingiem, piedāvājot savu produkciju visam Eiropas tirgum. HYMET THERMAL INTERFACES –– uzņēmums, kas izstrādājis kompozītmateriālu ražošanas tehnoloģiju jaudīgas elektrotehnikas dzesēšanai. Kompozītmateriāliem piemīt augstākās klases atbilstība un pielāgojamība, kas ļauj būtiski ietaupīt siltuma patēriņu un izmaksas.

MY SWIMWEAR –– ilgtspējīgu un personalizētu peldkostīmu ražotājs no Valmieras, kas ražošanas procesā izmanto unikālus audumus. Tie ir radīti Itālijā uzņēmumā Carvico no veciem zvejas tīkliem, paklājiem, PET pudelēm u.c. plastmasas atkritumiem.

Nacionālais fināls pēc divām nedēļām

 1. jūnijā, plkst 10.00, Rīgā norisināsies Nacionālais fināls, kurā tiks vērtētas augstāk minēto piecu finālistu biznesa idejas. Uzvarētājus noteiks žūrijas locekļi:
 • Elīna Volāne, Swedbank Mazo uzņēmumu segmenta vadītāja;
 • Dāvis Kurēns, Swedbank Jaunuzņēmumu koprades telpas vadītājs;
 • Madara Ūlande, Swedbank Latvija Korporatīvās sociālās atbildības vadītāja;
 • Imants Martinsons, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) Jaunuzņēmumu padomes priekšsēdētājs;
 • Kaspars Rožkalns, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) direktors;
 • Lauma Sīle, TechChill sadarbību vadītāja;
 • Regita Zeiļa, Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas direktore.

Latvijas nacionālā fināla uzvarētājs tālāk sacentīsies par iespēju aizstāvēt savu ideju globālajā finālā ar kopējo balvu fondu 1 miljons ASV dolāru.

Nacionālo finālu būs iespējams vērot tiešraidē Swedbank Facebook profilā un Delfi.tv. Konkursā tiks noskaidrots arī sabiedrības balsojums, un viens no finālistiem saņems skatītāju simpātiju balvu.

Pasaules Uzņēmējdarbības kausa Nacionālo finālu rīko Swedbank kopā ar LTRK, LIAA, TechChill un Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociāciju.

Par Pasaules Uzņēmējdarbības kausu

Swedbank kopš 2020. gada oktobra kļuvusi par Global Entrepreneurhip Week organizatoru Latvijā. Sadarbība ar Global Entrepreneurship Network paver arī unikālas tiesības pirmo reizi organizēt Entreprenurship World Championship finālu Latvijā, kas ir pasaules vadošā inovatīvās uzņēmējdarbības ekosistēma un notiek vairāk nekā 200 valstīs. Šogad iecerēts, ka Pasaules Uzņēmējdarbības kauss sasniegs 175 000 dalībnieku skaitu.

Papildu informācijai:

Jānis Krops
Swedbank Mediju attiecību vadītājs
Tālr.: 67444560, 26880381
janis.krops@swedbank.lv


Sociālā uzņēmējdarbība partiju programmās: pašvaldību vēlēšanas

Sociālā uzņēmējdarbība partiju programmās: pašvaldību vēlēšanas

Sociālā uzņēmējdarbība ieņem arvien svarīgāku vietu sociāli iekļaujošas vides un labklājības veicināšanā Latvijā. Sociālie uzņēmumi var sniegt būtisku ieguldījumu sociālās atstumtības riska grupu nodarbināšanā un iekļaušanā sabiedrībā, sociālo pakalpojumu sniegšanā, kā arī sociālo inovāciju radīšanā. Lai tas varētu notikt, ir būtiski radīt sociālajai uzņēmējdarbībai atbalstošu vidi, kā arī veicināt  izpratni par sociālo uzņēmējdarbību un šī koncepta atpazīstamību.
Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija pirms pašvaldību vēlēšanām, kuras norisināsies šī gada 5. jūnijā, aicināja uz sarunu reģionālās partijas ar mērķi veidot vienotu redzējumu un lokālu atbalsta mehānismu sociālās uzņēmējdarbības stiprināšanai un uzsākšanai.  Esam izpētījuši, kuras partijas savās programmās iekļāvušas sociālās uzņēmējdarbības veicināšanu un atbalstu un kā situācija izskatās Latvijā kopumā.SOCIĀLĀ UZŅĒMĒJDARBĪBA VIDZEMĒ

Visbiežāk sociālā uzņēmējdarbība partiju programmās iekļauta Vidzemē, taču šajā novadā arī kopumā ir visvairāk kandidējošo partiju, atbalstu sociālajai uzņēmējdarbībai izteikušas 14 partijas no 29. Īpašs uzsvars uz jauniešu sociālo uzņēmējdarbību likts Ādažu novadā, savukārt atbalstošākā vide sociālajai uzņēmējdarbībai ir Ogres novadā. Biežāk kā citos novados par sociālās uzņēmējdarbības attīstību domā Madonas un Olaines novadā.
Visplašāk sociālo uzņēmējdarbību dažādos novados piemin "Jaunā Vienotība", "Jaunā konservatīvā partija" un Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK.

SOCIĀLĀ UZŅĒMĒJDARBĪBA LATGALĒ

11 no 21 partijas ir izteikušas atbalstu sociālajai uzņēmējdarbībai, plaši pārstāvēta sociālās uzņēmējdarbībbas lauciņā ir Rēzekne un tās novads. Vairākus novadus vai pilsētas aptvērušas Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK, "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija un Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība".

SOCIĀLĀ UZŅĒMĒJDARBĪBA ZEMGALĒ

Zemgalē vislielāko atbalstu sociālās uzņēmējdarbības veicināšanai Jelgavā un Jelgavas novadā, pārstāvēti arī Tukuma, Jēkabpils, Aizkraukles un Bauskas novads. To var novērot arī pēc sniegtā konsultāciju skaits ZRKAC Uzņēmējdarbības atbalsta nodaļā, kur arvien lielāku popularitāti piedzīvo sociālā uzņēmējdarbība. Kopumā 10 no 19 partijām savās programmās pieminējušas sociālo uzņēmējdarbību, visvairāk to darījusi "Jaunā konservatīvā partija".

SOCIĀLĀ UZŅĒMĒJDARBĪBA KURZEMĒ

No visiem novadiem Kurzemē atbalsts partiju programmām izteikts vismazāk - 4 no 21 partijām. Tomēr pozitīvi vērtējams, ka inovatīvās un sociālās uzņēmējdarbības atbalstam "Jaunā Vienotība" Saldus novadā iecerējusi veidot arī projektu fondu 50 000 EUR apmērā. Saldus novadā 3 partijas plāno veicināt sociālo uzņēmējdarbību, bet "Jaunā konservatīvā partija" plāno pārstāvēt jomas attīstību Ventspilī un Dienvidkurzemes novadā.


Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija aicina pašvaldības iepazīties ar rekomendācijām sociālās uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas izveidē, kā arī sadarboties labāko risinājumu meklēšanā: www.sua.lv/resursi/pasvaldibam/

 


Pārmaiņas finanšu sistēmā

Ziņojums par pārmaiņām finanšu sistēmā

Aktuālāko problēmu risināšanai visā pasaulē tiek ieguldīti ievērojami finanšu resursi. Tomēr bieži vien būtiskāko problēmu risināšanai ir nepieciešams ilgtermiņa atbalsts, kas sniedzas tālāk par finansējumu noteiktām aktivitātēm, un pieejas, kuru mērķis ir mainīt sistēmu, lai novērstu šo problēmu pamatcēloņus. Lai optimāli izmantotu pieejamos līdzekļus, ir jāievieš sistēmu maiņa.

'Ashoka' un 'McKinsey' sadarbojoties ar tādiem partneriem kā 'Catalyst 2030', 'Co-Impact', 'Echoing Green', 'Schwab Foundation', 'Skoll Foundation' un 'SYSTEMIQ' izveidoja savu redzējumu finanšu sistēmas pārmaiņām un publicēja ziņojumu 'Embracing Complexity'.

Šis ziņojums ir tapis, sadarbojoties trim grupām, kas ierasti par šo tēmu ir runājušas atsevišķi: sociālā sektora finansētājiem un starpniekiem, kā arī sistēmas pārmaiņu līderiem. Ziņojuma autori ir pārliecināti, ka cilvēces sarežģītāko problēmu risināšanai ir nepieciešama gan sistēmiskas pārmaiņas, gan visu ieinteresēto pušu kopīga rīcība. Ziņojumā izteiktās idejas ir pirmie soļi sistēmas maiņā, lai veidotu tādu finansēšanas praksi, kas mainās līdzi laikam un risina būtiskākās cilvēces problēmas.

 


LSUA biedru vasaras piedāvājums

LSUA biedru vasaras piedāvājums

Tuvojoties vasarai, turpinām tradīciju apkopot sociālo uzņēmēju piedāvājumus vasarai. Šeit vienuviet atradīsiet vasaras nometnes bērniem, radošus piedzīvojumus ģimenēm, jaukas dāvanas, jaunas vēsmas vasaras garderobei, kā arī iespēju sniegt atbalstu labajiem darbiem!
Iekāpjam vasarā ar sociālo uzņēmēju piedāvājumu!

 

ĪPAŠIE PIEDĀVĀJUMI UN ATLAIDES

SIA "Printart", zīmols "Correcty" - stāju koriģējošs T-krekls

Iegādājies stāju koriģējošo T-kreklu par īpašu cenu ar bezmaksas piegādi! Correcty T-kreklā ir iestrādāta speciālā koriģējošā shēma, kas atbalsta plecus. Correcty T-krekls dod  pilnīgu kustību brīvību, bet tajās vietā, kur ir shēma, materiāls labāk saraujas, tādā veidā dodot Jums nemanāmu signālu pavilkt plecus atpakaļ un iztaisnoties pašam dabiskā veidā. Lietojot šo T-kreklu ikdienā, Jūs nostriprināsiet muguras muskuļus, kā arī uzlabosiet savu stāju.

Piedāvājumu meklē:www.correcty.eu
📧
info@correcty.eu
📞 +371 28477969

 

SIA "Svaigi.lv" - dāvanu komplekti ar uzkodām un dzērieniem

Svaigi.lv piedāvā gatavus dāvanu komplektus ar uzkodām un dzērieniem, kas būs kā radīti uzņēmumiem, kuriem svarīgi pasniegt ko vērtīgu saviem darbiniekiem vai sadarbības partneriem. Svaigi.lv vienkopus ir apvienoti Latvijā radītie produkti no 130 saimniekiem visplašākajā sortimentā - tie tiks iesaiņoti pasniegšanai un piegādāti izvēlētajā datumā. Aiz katra produkta ir stāsts un īsts saimnieks ar ģimeni

Piedāvājumu meklē: www.svaigi.lv
📧
svaigi@svaigi.lv
📞 +371 26421960

SIA "Owa Fashion" - jaunas apģērbu kolekcijas ar latviešu mākslinieku gleznām

"Owa Fashion" piedāvā 20% atlaidi visiem krekliem ar Latvijas atribūtu printiem, kā arī jaunajai kolekcijai ar hokeja tematiku. Ja vēlies izpausties radoši pats un realizēt savu zīmējumu uz T-krekla, sūti to uz zemāk norādīto e-pastu! "OWA" darbinieki zīmējumu apstrādās un pārnesīs uz izvēlēto krekla dizainu. Spilgtu un iedvesmojošu vasaru!

Piedāvājumu meklē: www.owa.lv
📧 info@owafashion.com
📞 +371 26542040 (Natālija)

SIA "Mans peldkostīms" - ideālais peldkostīms tieši tev!

Vēlies, lai peldkostīms notur visu savās vietās, un Tu vari justies un izskatīties izcili? Gribi, lai divdaļīgam komplektam derētu gan krūšturis, gan biksītes? Meklē krūšturi ar volānu? Šortus ar pagarinātām starām? Varbūt biksītes ar augsto jostu? Tev vairs nav tālāk jāmeklē! Mazas krūtis, lielas krūtis, ļoti lielas krūtis, krūšu asimetrija, šauri gurni, plati gurni, ļoti plati gurni, rētas, strijas, "plus size" vai jebkas cits - SIA "Mans peldkostīms" atradīs un uzšūs modeli, kas Tev derēs perfekti, neatkarīgi no šīm ķermeņa īpatnībām!

Uzzini vairāk: www.swimbe.lv
📧 laura@swimbe.lv
📞 +371 28808440

RADOŠĀS NODARBĪBAS UN NOMETNES BĒRNIEM

SIA "Atbalsta māja Brīvupes" - tematiskās darbnīcas bērniem

Iemācies - uzzini - pielieto! "Atbalsta mājas Brīvupes" šogad piedāvā tematiskās darbnīcas bērniem 5 - 10 gadu vecumā. Tā ir iespēja darboties Montesori pedagoga vadībā 5 stundas dienā. Vasarā plānotas 5 tematiskās nedēļas.
Atpūta tiek piedāvāta arī māmiņām - programma "ReStarts Mammām" ir atgriešanās pie sevis lauku vidē 3 - 5 dienu garumā. Tā ir iespēja baudīt klusumu un izmantot gan pieejamo inventāru, gan pakalpojumus - ir pieejama virtuve un melnā pirts, velosipēdi, pastaigas, bērna pieskatīšana, kanisterapija, masāžas, speciālais pedagogs, psihologs. Plāni tiek saskaņoti individuāli. 

Uzzini vairāk: www.facebook.com/Brivupes
📞 +371 28330904 (Ingrīda)
+371 26396952 (Solvita)

Zinātnes skola "Laboratorium" - Jauno zinātnieku akadēmija 2021

Jūlijā un augustā “Laboratorium Zinātnes skola” organizē vasaras zinātnisko dienas nometni 5 darba dienu garumā  “Jauno Zinātnieku Akadēmija 2021”.  Nometne notiks katru dienu no plkst. 9.00 līdz 18.00 un ir paredzēta bērniem un jauniešiem vecumā no 10 līdz 17 gadiem (mūsu skolas skolēniem no 9 gadiem).  Nometne palīdz būvēt uz personīgo pieredzi balstītu priekštatu, ka fizika un ķīmija noder ceļā uz savu nākotnes profesiju!
Šogad nometnei ir 3 dažādas tēmas:

 • “ĢEO Piedzīvojums: Apkārt zemeslodei” - vecumam 10 -12 un 12-14 gadi ("Laboratorium" skolēniem no 9 gadiem) /Ķīmija un fizika/
 • “Ievads fizikā un ķīmijā” - vecumam 12 -14 gadi (7.- 8. klašu skolēniem) /Ķīmija un fizika/
 •  “Mašīnas un mākslīgais intelekts” vecumam 13 -17 gadi /Fizika un elektronika

  Piedāvājumu meklē: www.zinatnesskola.lv
  📧
  skola@laboratorium.lv 
  📞 +371 28804919

Glūdas māj-skola - nometne "Vasarnīca"

Glūdas māj-skola ar prieku izziņo 2021.gada "Vasarnīcu" bērniem  6 -13 gadu vecumā! Vasarnīca ir vide bērnam, kurā justies brīvi, droši, atraisīti. Caur aktivitātēm nodrošinām to, ka bērns ikdienā izbauda spēles, rotaļas, komunikāciju ar citiem, brīvību, kustību, smieklus, atbildību, pienākumus un tajā visā būtu līdzsvarā. Ikdiena “Vasarnīcā” paiet ārā – bērzu birzī, nojumē vai pļavās. Nometne notiks katru dienu no plkst. 9.00 līdz 18.00.
Šajā vasarā piedāvājam izvēli :
- dienas nometnes (7.-11.jūnijs; 14.-18.jūnijs; 5.-9.jūlijs; 19.-23.jūlijs; augusta nometnes datumi tiks precizēti)
- aktīvi radošās dienas (iespēja izvēlēties apmeklējuma dienas)

Uzzini vairāk: www.facebook.com/Gludasmajskola
📧
Ega.matulena@gmail.com
📞 +371 28382308

SIA "Learn IT" - programmēšanas nometnes

Jūlijā "Learn IT" organizē tehnoloģiju un programmēšanas nometnes 8 -12 gadus veciem bērniem. Šajās nometnēs bērni mācīsies izprast un radīt mūsdienu tehnoloģijas, izstrādāt modernus projektus, būvēt robotus, modelēt pilsētas, strādāt ar virtuālo un paplašināto realitāti, kā arī aktīvi pavadīt laiku un iepazīt jaunus draugus!

Uzzini vairāk: www.learnit.lv/nometnes
📧 kristaps@learnit.lv
📞 +371 28318002

SIA "Burbuļu spēles" - ļaujies burbuļu maģijai!

Ļaujies burbuļu maģijai, izbaudi brīnumainos mirkļus kopā ar bērniem! Lielie burbuļi lieliem priekiem ir tieši tas, kas šovasar nepieciešams! SIA "Burbuļu spēles" ražo ziepju burbuļu veidošanas komplektus bērniem, lai ar burbuļu rotaļu palīdzību bērni gūtu pozitīvas emocijas, mazinātu stresu, aktīvi rotaļātos svaigā gaisā un pilnveidotu runas prasmes. Peļņa no burbuļu pūšanas komplektiem tiks ieguldīta digitālu elpošanas vingrinājumu materiālu izveidē, kas ir neatsverams atbalsts bērniem ar runas traucējumiem. Mēs patiesi ticam, ka burbuļi spēj mainīt pasauli un uzlabot bērnu dzīves! Kopā mēs varam padarīt pasauli labāku un bērnus laimīgākus!

Uzzini vairāk: www.burbuluspeles.lv
📧burbuluspeles@gmail.com
📞 +371 29147574

AKTIVITĀTES VASARĀ

SIA "Skaties ar sirdi" - apmeklē muzeju tumsā!

Pirmo reizi Ziemeļeiropā muzejs, kuru nevar ieraudzīt! Vai atceraties, kad pēdējo reizi par kaut ko brīnījāties? Kad, apmeklējot jaunu vietu, ieteicāt to draugiem, jo pieredze bija pārsteidzoša? Mēs aicinām Jūs apmeklēt ļoti neparastu muzeju, kura ekspozīcija ir iegremdēta absolūtā tumsā - to nevarat redzēt, bet var sajust! Piedzīvojiet ceļojumu, randiņu vai ekskursiju pilsēta tumsā, kur neredzīgs gids parūpēsies par jūsu drošību.

Uzzini vairāk: www.muzejstumsa.lv
📧 info@muzejstumsa.lv
📞 +371 26678662

Otrā Elpa - izdari labu darbu, atbrīvojoties no liekā!

Iepirkties un reizē izdarīt labu darbu? To Tu vienmēr vari izdarīt Otrajā Elpā! Ja mājās putekļus krāj lietas labā kvalitātē, kuras Tev vairs nav aktuālas, atnes tās uz veikalu un tām tiks piešķirta otrā elpa! Ienākumi no pārdotajām precēm tiek novirzīti dažādu sociālo projektu realizēšanai.

Ziedo šeit: www.otraelpa.lv
📧
elpa@otraelpa.lv
📞 +371 24881288

SIA "Dabas zirgi" - pastaiga blakus zirgam

Kur gan vēl vislabāk pašlaik baudīt piedzīvojumus, ja ne brīvā dabā un svaigā gaisā! SIA "Dabas zirgi" piedāvā doties jaukā pastaigā pa mežu kopā ar kādu no draudzīgajiem zirgiem! Tev būs iespēja izvēlēties, ar kuru zirgu izstaigāties, samīļot to un pabarot ar burkāniem! Atceries, ka pastaiga notiek, ejot zirgam blakus!

Uzzini vairāk: www.dabaszirgi.lv
📧
info@dabaszirgi.lv

Fonds "Viegli" - radošās aktivitātes kultūrizglītības jomā

Kultūrizglītības iniciatīva "Ziedoņa klase" šovasar piedāvā vairākas radošas aktivitātes, kas saturīgi papildinās gan privātas mājas ballītes, gan saliedēšanās pasākumus uzņēmumos un organizācijās jēgpilnā, radošā un paradoksālā veidā! Tev būs iespēja izmēģināt izlaušanās spēli "Blēņas un pasakas" Rīgā vai jebkurā vietā Latvijā, jo tā pieejama arī kā izbraukuma spēle! Visas aktivitātes būs pieejamas, kad, ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskos noteikumus, būs atļauta pulcēšanās noteiktam cilvēku skaitam.

Piedāvājumu meklē: www.fondsviegli.lv
📧
info@fondsviegli.lv
📞 +371 26935526

INOVATĪVI PAKALPOJUMI

SIA "Sonido" - parunāsim!

SIA "Sonido" piedāvā iespēju runāt, būt sadzirdētam un nejusties vientuļam. Projekta "Parunāsim?" darbiniekus vieno kopīgs mērķis – atbalstīt un uzklausīt ikvienu, kam nepieciešama saruna ar līdzcilvēku. Uzņēmums īsteno ne tikai sociālus projektus, bet arī piedāvā pasaules līmeņa zvanu centra pakalpojumus - ienākošo zvanu serviss ir pieprasītākais pakalpojums,  kas ietver dažādu nolūku virtuālo sekretāru pakalpojumus, tostarp atsauksmju tālruni, sūdzību pieņemšanu un klientu atbalstu.

Uzzini vairāk: www.sonido.lv
📧
info@sonido.lv
📞 +371 66047240

SIA "FREE RIGA" - telpu noma jaunajā ēku projektā

FREE RIGA piedāvā telpas topošajā Dzīves kvalitātes dizaina institūtā VISKAĻI, kur ir aktīva radošā kopiena, ilgtermiņa sociālie un vides mērķi, tiek veicināta aprites ekonomikas pieeja uzņēmējdarbībā, kultūras pieejamība un apkaimju iesaiste! VISKAĻOS pieejamas gaišas, lielu logu telpas birojiem, studijām, darbnīcām, nelielai ražošanai, noliktavām, kā arī nodarbību, sanāksmju, konferenču, koncertu, nometņu u.c. pasākumu organizēšanai. Ēka ir slēgtā teritorijā ar plašu, zaļu iekšpagalmu un bezmaksas autostāvvietu, Čiekurkalnā, 400 metru attālumāno Ķīšezera krasta, 20 minūšu braucienā no centra. Telpu rezidentiem ir pieejama arī virtuve, slēgta riteņu novietne, Brīvbode bezmaksas mantu un apģērba apmaiņai, remontmateriālu apmaiņas punkts, top Havjera Garsias kafejnīca un tiešās pirkšanas pulciņš, kā arī tiek attīstīti citi rezidentu kopienas projekti!

Aplūko telpas: www.viskali.lv
📧
telpas@freeriga.lv
📞 +371 26088364 (Marta Prēdele)

 

SIA "Dekolserviss", zīmols "Ornandum" - kvalitatīva trauku apdruka

SIA "Dekolserviss" apdrukā porcelāna, stikla un keramikas izstrādājumus, izgatavo dekolus jeb sietspiedes tehnikā sagatavotus krāsu zīmējumus, kas augstā temperatūrā tiek piededzināti uz jebkura trauka, turklāt to izvēle ir ļoti plaša. Tā ir sagatavot gan servīzi savām mājām, gan dāvanas draugiem vai uzņēmuma darbiniekiem un sadarbības partneriem, kā arī realizēt radošus projektus!

Uzzini vairāk: www.ornandum.lv
📧
order@ornandum.lv
📞 +371 26544221

SIA "Stikla māja", studija "Glass Point" - no suvenīriem līdz vitrāžām

Studija "Glass Point" veic pasūtījumu izpildi no idejas līdz produktam – dāvanas, apbalvojumi, mākslinieciskiem risinājumiem jūsu interjera dizainā, antīkie spoguļi, stikla paneļi, dekoratīvi objekti, dizaina trauki restorāniem, dizaina apgaismojums, vitrāžas un citi stikla dizaina produkti. Studijā ir iespējams realizēt stikla mākslas un dizaina idejas, iegādāties stikla traukus, vāzes, glāzes, dāvanas, rotas un citus izstrādājumus, kā arī uzzināt vairāk par stikla mākslas darbu un produktu radīšanas procesu. Glass Point studija vienmēr ir atvērta jaunai sadarbībai, tāpēc būs priecīgi dzirdēt jūsu idejas un īstenot tās kopā!

Uzzini vairāk: www.glass-point.eu
📧
info@glass-point.eu
📞 +371 20286296

 

APMĀCĪBU UN PRAKSES IESPĒJAS

Biedrība "Pukainis.lv" - prakses iespēja komunikāciju jomā

Biedrība "Pukainis.lv" piedāvā iespēju kļūt par daļu no moderni domājoša un draudzīga kolektīva!
Tiek meklēts praktikants, kurš mīl dzīvniekus (īpaši kaķus un suņus), ir komunikabls un labi saprotas ar citiem, spēj iejusties komandā, lai pārzina latviešu valodu un raksta gramatiski pareizi. Praksi ir iespējams apvienot arī ar mācībām.
Tavos pienākumos ietilps:
• Sagatavot rakstus par aktuālo dzīvnieku, it īpaši kaķu un suņu dzīvi un notikumiem pasaulē;
• Piemeklēt rakstiem atbilstošas bildes, izmantojot unsplash.com piedāvātus resursus;
• Sagatavot reportāžus par visu, kas ir saistīts ar dzīvniekiem, it īpaši kaķiem un suņiem;
• Piedalīties preses relīžu sagatavošanā;
• Sagatavot un publicēt sludinājumus;
• Vadīt ziņu portālu Pukainis.lv lapā.
Interesentus lūdzam sūtīt CV un motivācijas vēstuli uz šo e-pasta adresi: pukainis.lv@gmail.com

Uzzini vairāk: facebook.com/pukainis.lv
📧 
pukainis.lv@gmail.com
📞 +371 22346437 (Anastasija)

SIA "Barboleta" - apmācības par attīstošo metodi speciālistiem

Mācies viegli kustībā! SIA "Barboleta" organizē tiešsaistes apmācības speciālistiem un vecākiem par līdzsvara platoformas izmantošanu. Līdzsvara platforma paredzēta kustīgiem bērniem, kuriem zema mācību motivācija vai zemas uzmanības koncentrēšanās spējas
Ir iespēja pieteikties dalībai vienā no divām grupām:
1. grupa metodi apgūs trīs dienas - 7. jūnijā, 11. jūnijā, 14. jūnijā plkst.14:00 -18:00
2. grupai apmācības notiks 9.augustā, 10.augustā un 13.augustā plkst. 9:00 -14:00
Apmācības cena: 249 eiro (līdzsvara platformas izmaksas ir iekļautas cenā).

Reģistrējies apmācībām šeit: ej.uz/barboletametode
📧
metode@barboleta.lv
📞 +371 29368746

 

PAGĀJUŠIE PIEDĀVĀJUMI

SIA "Visi Var" - sapucējies Saulgriežiem!

Pavisam drīz būs klāt vasaras Saulgriežu laiks, kad mēs vēlamies īpaši rotāties un pucēties! Sociālais uzņēmums "Visi Var" piedāvā īpašu kolekciju svētkiem -  tautiska auduma svārku komplektus mammai un meitai (tiek šūti arī pēc pasūtījuma), tautiska raksta jostas, kā arī pērļotu kroni dāmai - īpaši vienā eksemplārā! Internetveikalā atradīsi arī māla traukus un pretodu sveces - viss nepieciešamais svinībām vienuviet!

Piedāvājumu meklē: www.visivar.lv
📧 veikals@visivar.lv

Join the Forum "house parties"!

Join the Forum "house parties"!

A well-known fact – genuine business contacts are mostly established in the informal parts of events. Therefore, the “Baltic – United Kingdom Social Entrepreneurship Forum” on the 4th of June will close with an online networking “house parties" at six Baltic social enterprises. It will be an opportunity to meet Baltic social entrepreneurs and to acquire new business contacts.

Grab your favourite drink - tea, coffee, lemonade, or cocktail! :) and join the “house parties”!

The informal part will take place on zoom.com from 3.30 to 4 p.m. (EEST time zone). To apply for one of the “house parties”, please fill in a registration form by June 2: cutt.ly/BalticForum. After registration you will receive the zoom link in your email!

Introducing all “house parties”:

"Natures' Horses", Latvia

“Natures' Horses” is the first social enterprise in Latvia caring for horse welfare. The aim of the organization is to inform and train the society about the horse keeping conditions appropriate to their physiology and the training methods appropriate to horse nature. dabaszirgi.lv

“Glass Point”, Latvia

“Glass Point” is an open-concept glass design studio, created as a workspace for glass artists and sales platform for locally made glass art products from the Baltics. “Glass Point” collections are for everyone who cares about highest quality products, sustainability, and a green lifestyle. glass-point.eu

“Tėviškės namai“, Lithuania
“Tėviškės namai krautuvėlė”- a store based on social business selects and offers a wide range of quality goods. Customers can find a variety of food products grown and produced by reliable Lithuanian and EU producers, mostly from small, natural and organic farms. It is a part of  “Tėviškės Namai”, which is a private initiative established in 2010 to help with the social and psychological problems of oncology patients and their relatives in Alytus region. teviskesnamai.lt

„Pirmas blynas” Lithuania  

“Pirmas blynas” is a socially conscious pancake restaurant in Vilnius. Delicious pancakes are served by people with disabilities working as waiters and helping in the kitchen. The social enterprise has developed successful cooperation with the local ministry and NGOs. pirmasblynas.lt

“Soomlais Studio”, Estonia

Stella Runnel is an accessories designer working with leather. She has her own brand “Stella Soomlais” that uses circular economy tools to design and craft bags with an aim to prove that running a sustainable leather accessory studio is possible. stellasoomlais.com

“Fudler”, Estonia

“Fudler” is a web platform, where restaurants can quickly find buyers for unsold food. Users can enjoy a delicious meal and reduce food waste at the same time. fudler.ee/home


Baltijas – Lielbritānijas sociālās uzņēmējdarbības forums

Aicina uz Baltijas – Lielbritānijas sociālās uzņēmējdarbības forumu

4.jūnijā ikviens interesents un sociālie uzņēmēji aicināti uz vēl nebijušu pasākumu - starptautisko “Baltijas - Lielbritānijas sociālās uzņēmējdarbības forumu”, kas veltīts tēmai SADARBĪBA. Partnerību veidošana biznesā ir aktuāla kā jauniem un nelieliem, tā pieredzējušiem un lieliem sociālajiem uzņēmumiem, lai veicinātu to attīstību plašākā mērogā, un jo īpaši šobrīd, kad globālā pandēmija daudziem uzņēmumiem liedz pilnvērtīgi darboties. Forums būs lieliska iespēja smelties zināšanas, pieredzi un arī praktiskas iemaņas sadarbību veidošanā.

Pasākumu veido trīs daļas: Forums, darba grupas un brīvas gaisotnes “mājas ballītes” pie sešiem Baltijas sociālajiem uzņēmumiem. Pirmajā daļā no plkst.10:00 līdz 13:00 (EEST) Foruma dalībniekiem būs iespēja uzzināt, kādas ir biznesa partnerību tendences sociālajā uzņēmējdarbībā Lielbritānijā un citviet pasaulē, kā arī dzirdēt Baltijas valstu ministriju un asociāciju “pičus” par sociālās uzņēmējdarbības atšķirībām un partnerību tendencēm Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Tāpat savos pieredzes stāstos par sadarbības nozīmi un veidošanu dalīsies pieci sociālie uzņēmumi – “Barboleta” no Latvijas, „Pirmas blynas“ no Lietuvas, “Merkuur OÜ” no Igaunijas, “FRC Group” un “NOW Group” no Lielbritānijas. Katrs no uzņēmumiem pārstāv atšķirīgu nozari, un īsteno dažādus sadarbības modeļus. Foruma skatītājiem būs iespēja uzdot sev interesējošos jautājumus un dalīties savās atziņās.

Foruma otrajā daļā no plkst.14:00 līdz 15:30 (EEST) ikvienam ir iespēja piedalīties kādā no četrām darba grupām, kur ekspertu vadībā būs iespēja stiprināt sadarbību veidošanas un komunikācijas prasmes. Darba grupas veltītas četrām tēmām – veiksmīga un rezultatīva komunikācija, sociālā uzņēmuma vērtības piedāvājums, pārliecinoša prezentācija investoram un ilgtermiņa partnerību veidošana. Dalība darba grupās ar iepriekšēju pieteikšanos, dalībnieku skaits ir ierobežots.

Kā zināms, īstā biznesa kontaktu veidošana notiek pasākumu neformālajās daļās. Tieši tāpēc Forums noslēgsies ar tiešsaistes tīklošanos brīvas gaisotnes “mājas ballītēs” pie sešiem Baltijas sociālajiem uzņēmumiem. Tā būs iespēja nevien iepazīt Baltijas sociālos uzņēmējus, bet arī dibināt biznesa kontaktus. Neformālā daļa norisināsies no plkst.15:30 līdz 16:00 (EEST).

Forums norisināsies tiešsaistē, angļu valodā, un dalība tajā ir bezmaksas. Lai saņemtu saiti uz Foruma tiešraides skatīšanos, pieteiktos dalībai kādā no darba grupām vai neformālajām “mājas ballītēm” pie Baltijas sociālajiem uzņēmumiem, līdz 2. jūnijam jāaizpilda reģistrācijas anketa cutt.ly/BalticForum.

Forums top ar British Council pārstāvniecības Latvijā atbalstu, un tas ir viens no British Council programmas "People to People Cultural Engagement 2016-2021" noslēguma pasākumiem. Šī programma Baltijas valstīts tiek īstenota kopš 2016. gada ar mērķi atbalstīt izglītības, kultūras un sociālās uzņēmējdarbības aktivitātes, kas veicina sabiedrības saliedētību. Forumu organizē - Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija (LSUA) sadarbībā ar Igaunijas Sociālo Uzņēmēju Tīklu un Lietuvas Sociālo Uzņēmumu Asociāciju.

British Council pārstāvniecība Latvijā un LSUA jau vairākus gadus kopīgi strādā pie sociālās uzņēmējdarbības attīstības Latvijā. Šajā laikā ir paveikts daudz - izveidots sociālās uzņēmējdarbības vēstnieku tīklu, ar dažādiem pasākumiem veicināta jaunu sociālās uzņēmējdarbības ideju attīstība, informētas vietējās kopienas un plašāka sabiedrība, kā arī attīstīta sadarbība ar pašvaldībām un lēmumu pieņēmējiem. Kā loģisks noslēgums šo gadu sadarbībai ir tapis “Baltijas - Lielbritānijas sociālās uzņēmējdarbības forums”. Mēs ceram, ka šī foruma ietvaros tiks radītas jaunas partnerības un sadarbības projekti, kas ne tikai palīdzēs vietējām kopienām, bet būs saistoši arī plašākai sabiedrībai,” uzsver British Council pārstāvniecības Latvijā vadītāja Zane Matesoviča.

Detalizēta Foruma programma skatāma Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas mājas lapā sua.lv/forum/.