Politikas rekomendācijas sociālās ietekmes pārvaldībai

Projekta BALTIC : YOUTH : IMPACT ietvaros Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija kopā ar Baltijas partneriem ir izveidojusi Politikas rekomendācijas vadlīnijas jauniešu organizāciju sociālās ietekmes pārvaldībai.

Balstoties uz mūsu pašu secinājumiem, ārējiem pētījumiem un ekspertu viedokļiem, esam noteikuši problēmu: “Jaunatnes organizācijas un sociālie uzņēmumi, kas strādā ar jauniešiem, sistemātiski nepalielina un nepierāda savu pozitīvo sociālo ietekmi”. Pamatojoties uz to, mēs esam formulējuši politikas rekomendācijās ar mērķi informēt politikas veidotājus un lobētājus, kuriem ir pilnvaras iestāties par uzlabojumiem sociālās ietekmes jomā un pārvaldības jomā jaunatnes nozarē.

LEJUPLĀDĒT Politikas rekomendācijas vadlīnijas  ŠEIT.

Vadlīnijas iepazīstinās ar sociālās ietekmes pārvaldības nozīmi ikdienas darbā jaunatnes organizācijās, sniegs praktiskas rekomendācijas sociālās ietekmes pārvaldības īstenošanas atbalstam, iepazīstinās ar Baltijas valstu kontekstu un labās prakses piemēriem, kā arī detalizēti pievērsīsies galvenajam izaicinājumam, tā rašānās iemesliem un potenciālajām sekām, neveidojot sociālās ietekmes pārvaldību kā sistemātisku darbību kopumu, kuru izprot visas iesaistītās puses.