In English

Social Entrepreneurship Forum 2019

How to turn an idea and desire to help the world into successful entrepreneurship? Can social entrepreneurship be profit yielding business? Those are the most topical issues that challenge social entrepreneurs not only in Latvia but in the whole world. Find the answers to these questions at the Social Entrepreneurship Forum 2019 dedicated to the topic BUSINESS MODELS, as the key for any successful business is well-considered business model.

Content

Forum will start with inspiring world experience stories on various, innovative social entrepreneurship models and on how important in social entrepreneurship is cooperation with traditional business. In the second part of the Forum we will work practically in three work groups, that will give unique opportunity to look into the “wardrobes” of Latvian social enterprises — in reality getting to know business models and externally not so visible everyday life. Representatives from traditional business will take part in work groups by having an aim to develop cooperation between social and traditional enterprises and provide entrepreneurial knowledge based on experience. Forum will conclude with a presentation competition or pitch by social enterprises for an investments of 2000 EUR. The winner will be determined by audience vote.

THE FULL PROGRAMME

SPEAKERS OF THE FORUM

Participants

Current or future social entrepreneurs, business experts, traditional entrepreneurs to whom social entrepreneurship is important, representatives from business incubators, local municipalities and non-governmental organizations, policy makers, university professors, students and everyone that want to get involved in creating a better world are invited to participate in the Forum.

What to expect from the Forum?

  • Inspiration and ideas for starting or improving your own social entrepreneurship
  • Knowledge and skills for creating a successful social entrepreneurship model
  • New contacts and partnerships between social and traditional entrepreneurs
  • Opportunity to discuss your own social entrepreneurship idea and hear expert opinions on that
  • New ideas for social responsibility projects of traditional businesses

Working language: Latvian and English (with simultaneous translation)

Moderator: Ernests Štāls, Start-up expert, Co-founder and Chairman of the Board of “Techhub Riga”

Participation fee: 50 EUR, for members and ambassadors of the Social Entrepreneurship Association of Latvia - 35 EUR. Buy tickets here.

For additional information please contact Forum organizer Ms. Liga Ivanova, liga@sua.lv, +37126464686

Social Entrepreneurship Forum – a place and event, that gathers change makers and better world creators!


Sociālās-uzņēmējdarbības-forums-wp

Par Forumu

Kā savu ideju un vēlmi palīdzēt pasaulei pārvērst veiksmīgā uzņēmējdarbībā? Vai sociālā uzņēmējdarbība var būt peļņu nesošs bizness? Tie ir aktuālākie jautājumi, kas izaicina sociālo uzņēmējus ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē. Atbildes uz tiem varēs rast Sociālās uzņēmējdarbības forumā 2019, kas tiek veltīts tēmai BIZNESA MODEĻI, jo ikviena veiksmīga uzņēmuma pamatā ir pārdomāts biznesa modelis.

Saturs

Forums iesāksies ar iedvesmojošiem pasaules pieredzes stāstiem par dažādiem, inovatīviem sociālā biznesa modeļiem un to, cik nozīmīga sociālajā uzņēmējdarbībā ir sadarbība ar tradicionālo biznesu. Foruma otrajā daļā būs iespēja apmeklēt vienu no trim praktiskajām darba grupām, kas sniegs unikālu iespēju ielūkoties Latvijas sociālo uzņēmumu “ģērbtuvēs” – realitātē, izzinot to biznesa modeļus un ārēji neredzamo ikdienu. Ar mērķi attīstīt sadarbību starp sociālajiem un tradicionālajiem uzņēmumiem un sniegt pieredzē balstītas uzņēmējdarbības zināšanas, darba grupās piedalīsies arī tradicionālā biznesa pārstāvji. Forums noslēgsies ar sociālo uzņēmumu prezentāciju konkursu /pitch/ par 2000 EUR investīciju, kurā uzvarētāju noteiks auditorijas balsojums.

PROGRAMMU LŪDZU SKATĪT ŠEIT

Dalībnieki

Pasākumā aicināti pulcēties esošie un topošie sociālie uzņēmēji, biznesa eksperti, tradicionālie uzņēmēji, kam ir svarīga sociālā atbildība, biznesa inkubatoru, pašvaldību un nevalstisko organizāciju pārstāvji, politikas veidotāji, augstskolu mācībspēki, studenti un ikviens, kurš vēlas iesaistīties labākas pasaules veidošanā.

Ko sagaidīt no Foruma?

  • Iedvesmu un idejas sava sociālā biznesa uzsākšanai vai darbības uzlabošanai

  • Zināšanas un prasmes veiksmīga sociālā biznesa modeļa radīšanai

  • Jaunus kontaktus un partnerības starp sociālajiem un tradicionālajiem uzņēmējiem

  • Iespēju apspriest sava sociālā biznesa ideju un iegūt ekspertu atzinumus par to

  • Jaunas idejas tradicionālo uzņēmumu sociālās atbildības projektiem

Forumu vada Ernests Štāls, start-up eksperts, “Techhub Riga” dibinātājs un valdes priekšsēdētājs

Darba valoda: latviešu un angļu (ar sinhrono tulkojumu)

Norises vieta: Latvijas Universitātes jaunatklātajā Zinātņu māja, Jelgavas iela 3, Rīga.

Dalības maksa: 50 EUR, Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas biedriem un sociālās uzņēmējdarbības vēstniekiem –  35 EUR.

Ieejas biļetes nopērkamas šeit.

UZMANĪBU! Lai dotajā brīdī iegādātos ieejas biļeti uz Forumu caur Eventbrite.com, Jūsu kredītkartei ir jābūt reģistrētai PayPal. Risinām šo tehnisko problēmu, lai biļetes varētu iegādāties bez PayPal konta. Ja dotajā brīdī vēlieties iegādāties biļeti uz Forumu bez PayPal konta, lūdzu, raksiet uz e-pastu liga@sua.lv – sagatavosim Jums rēķinu. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām! Ceram, ka drīz viss būs kārtībā! :)

Papildu informācija un biļešu iegāde ar rēķina starpniecību: Līga Ivanova, liga@sua.lv, +371 26464686


Sociālā uzņēmuma Sonido pieredzes stāsts - VIDEO!

Video pieredzes stāstā par sociālo uzņēmumu SIA "Sonido" un viņu projektu "Parunāsim" uzzini vairāk par sociālo uzņēmējdarbību, kas pelna ar sarunām.


Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības vēstnieku aktivitātes reģionos

Kopš 2018. gada novembra asociācijā ir pievienojušies 20 jauni sociālās uzņēmējdarbības vēstnieki dažādos Latvijas reģionos. Vēstnieki ir aktīvi un radoši dažādu jomu profesionāļi, kuri palīdz labāk iepazīt un izprast sociālās uzņēmējdarbības būtību un iespējas visā Latvijā. Ar pilnu vēstnieku sarakstu iespējams iepazīties šeit.

2019. gads vēstniekiem iesākās gana aktīvi un vairākos reģionos līdz šim ir notikuši 10 dažādi pasākumi, kopumā piesaistot vairāk kā 200 individuālos cilvēkus, netiešā auditorija vēstnieku pasākumiem ir krietni lielāka vairāk kā 10 000 cilvēku auditorija visā Latvijā.

Līdz šim pasākumi ir norisinājušies Jūrmalā, Jelgavā, Rīgā, Jēkabpilī, Madonā, Lielvārdē, Balvos,  Kuldīgā, Ikšķilē un Liepājā. Ir notikuši ideju ģenerēšanas praktiskie semināri, lekcijas skolēniem, semināri pedagogiem, kā arī informatīvie pasākumi par sociālo uzņēmējdarbību.

Sociālās uzņēmējdarbības vēstniece Agita Krastiņa organizēja info semināru Jūrmalas biznesa inkubatora dalībniekiem un citiem interesentiem.

Redzēju, ka vairākiem kolēģiem no biznesa inkubatora uzņēmums vai ideja ir izteikts sociālās uzņēmējdarbības piemērs, tādēļ arī vēlējos organizēt šo pasākumu. Pēc pasākuma sapratu, ka iegūtā informācija citiem inkubatora dalībniekiem bija tiešām noderīga un vērtīga. Seminārs palīdzēja arī veidot sadarbību ar citām organizācijām Jūrmalā un radās ideja turpmākiem sadarbības projektiem, tā Agita Krastiņa.

Sarmīte Segliņa, kura organizēja semināru Kuldīgas Sociālā dienesta darbiniekiem un novada lēmumu pieņēmējiem atzīst, ka šādi pasākumi ir noderīgi, rada izpratni par sociālo uzņēmējdarbību un veicina domāšanas veida maiņa. Pasākums deva iespēju Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas valdes loceklei Diānai Lapkis un vēstniecei Sarmītei Segliņa pārrunāt kopīgas nākotnes idejas ar Rendas pagasta pārvaldes vadītāju K. Kuzminu par Rendas pagasta attīstības iespējām, Rendas skolas ēku izmantošanas iespējām un nākotnes sadarbības iespējām ar uzņēmējiem no galvaspilsētas tieši sociālās uzņēmējdarbības ietvaros.

Tuvākie vēstnieku pasākumi gaidāmi 16. aprīlī Ķekavā un 27. aprīlī Lūznavas muižā, Rēzeknes novadā. Aicinām sekot līdzi asociācijas sociālajos tīklos, lai uzzinātu par tuvākajiem pasākumiem reģionos, kā arī aicinām vēstniekus uzrunāt personīgi kopīgai sadarbībai.

Pasākumus dažādos Latvijas reģionos organizē sociālās uzņēmējdarbības vēstnieki sadarbībā ar Latvijas sociālās uzņēmējdarbības asociāciju un British Council pārstāvniecības Latvijā atbalstu.


“Sociāls un radošs” gadatirgus Kalnciema kvartālā

Gandrīz divu gadu garumā Rīgas plānošanas reģions īstenoja projektu „Pārrobežu sadarbības stiprināšana sociālās un radošās uzņēmējdarbības nozarēs” (“Sociāls un radošs”), kopā ar projekta partneriem no Latvijas un Igaunijas organizējot dažādus pasākumus ar mērķi iniciēt jaunu un veicināt jau esošu Latvijas un Igaunijas radošās un sociālās uzņēmējdarbības nozarēs strādājošo uzņēmēju sadarbības projektu attīstību.

Projekts noslēgsies šā gada 13. aprīlī Rīgā ar vērienīgu gadatirgu "Sociāls un radošs" Kalnciema kvartālā, kurā būs iespēja iepazīties ar Latvijas un Igaunijas radošās industrijas un sociālo uzņēmēju precēm, produktiem un pakalpojumiem. Gadatirgus tiks papildināts arī ar interesantu lektoru uzstāšanos un diskusijām, uz skatuves aicinot gan projekta dalībniekus, gan partnerus.

Projekta laikā tika īstenoti gan pieredzes apmaiņas braucieni partnervalstu radošajiem un sociālajiem uzņēmējiem, gan kontaktsemināri. Projekta būtiskāko sadaļu veidoja četru apmācību moduļu cikls, kura mērķis bija attīstīt galveno kompetenču kopumu sekmīgai pārrobežu sadarbībai un nodrošināt jaunu prasmju apgūšanu apmācību procesā.

Projekts „Pārrobežu sadarbības stiprināšana sociālās un radošās uzņēmējdarbības nozarēs” (Sociāls un radošs) (Boosting Cross Border Entrepreneurial Activity in Social and Creative Industries Sector (Social&Creative)) tiek īstenots ar Interreg Igaunija Latvijas programmas 2014.-2020. gadam atbalstu.

Plašāka informācija:

Jana Briede,

projekta vadītāja

Jana.briede@rpr.gov.lv
www.rpr.gov.lv


Turpinās pasākumu cikls LIDOSTA

Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija un Kalnciema kvartāls arī 2019. gadā turpina pasākumu ciklu "Lidosta", kas norisināsies no 2019. gada februārim līdz maijam katra mēneša trešajā trešdienā no plkst. 18.00 - 20.00, Kalnciema kvartālā. Pasākumā aicināti piedalīties sociālie uzņēmēji, Kalnciema kvartāla tirgus tirgotāji un citi interesenti, lai dalītos ar savu pieredzi un zināšanām, kā arī veidotu jaunas sadarbības formas un īstenotu inovatīvas idejas. Dzīvas sarunas un vieta, kur iečekoties, nosēsties idejām un pacelties jaunos augstumos.

CHECK IN:
20. februārī “Kā attīstīt sociālo uzņēmumu un piesaistīt finansējumu?”
Pieredzē dalīsies Visas Iespējas par ALTUM granta saņemšanu un ES programmas Eiropas Solidaritātes korpuss finansējuma piesaisti; Learn IT par finansējuma piesaisti un dalību dažādās uzņēmējdarbības programmās Latvijā un ārvalstīs un beziepakojuma veikala TURZA par pūļa finansējuma piesaisti uzņēmējdarbības uzsākšanā.

Nākamie pasākumi:
20. martā “Uzņēmējdarbība un klientu piesaiste”
24. aprīlī “Komanda un partneri biznesā”
15. maijā “Eksporta iespējas”
Tuvojoties nākamajiem pasākumam, runātāji tik precizēti.

Reģistrācija pasākumam: https://ej.uz/Lidosta_20_02

Uz tikšanos LIDOSTĀ!


Tiks izveidots starptautisks apmācību rīks jauniešiem par sociālo uzņēmējdarbību

Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija sadarbībā ar partneriem - no Armēnijas Čehijas ,Grieķijas, Lietuvas, Polijas, Gruzijas, Rumānijas un Ukrainas laika posmā no 2019. gada 10. februāra līdz 16. februārim organizē starptautiskas apmācības jaunatnes darbiniekiem “Social Entrepreneurship Toolbox”  par sociālo uzņēmējdarbību.

Apmācību mērķis ir stiprināt jauniešu sociālās uzņēmējdarbības iniciatīvas, attīstot konsultantu tīklu un rīku, kas palīdzēs saprotamā veidā jauniešiem stāstīt par sociālo uzņēmējdarbību.

Bieži vien jauniešu potenciāls paliek neizmantots, kā rezultātā jauniešiem nav mērķu, kuriem sekot un sevi veiksmīgi realizēt.  Ar sociālo uzņēmējdarbību kā rīku, jaunieši var mainīt savu lomu sabiedrībā un aktīvi piedalīties sociālo problēmu risināšanā, ar kurām viņi paši ir saskārušies. Starptautiskajās apmācībās, izmantojot neformālās izglītības metodes, apmācību dalībnieki kopīgi veidos rīku, kuru būs iespējams izmantot ikvienam, kurš darbojas ar jauniešiem un vēlas jauniešos attīstīt sociālās uzņēmējdarbības prasmes.

Projekts “Social Entrepreneurship Toolbox” tiek finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.


Ko mēs paveicām 2018. gadā!

2018. gadā turpinājām strādāt pie sociālās uzņēmējdarbības nozares attīstības, interešu aizstāvības un asociācijas biedru kapacitātes veidošanas.

Ko esam paveikuši 2018. gadā skaties šajā infografikā!


Publicēts pētījums "Sociālie uzņēmumi un to ekosistēmas Eiropā. Latvijas atskaite."

Eiropas Komisijas mājaslapā publicēts pētījums "Sociālie uzņēmumi un to ekosistēmas Eiropā. Latvijas atskaite."

Pētījums angļu valodā pieejams šeit..


Jēgpilnas dāvanas Ziemassvētkos - asociācijas biedru piedāvājums!

Ziemassvētku gaidīšanas laikā piedāvājam iepazīties ar jēgpilnām dāvanām, ko piedāvā Latvijas sociālie uzņēmumi -  apsveikumu kartiņas, Ziemassvētku pasākumu apmeklējums, garšīgi produkti un daudz, kas cits -  par to visu uzzini vairāk, iepazīstoties ar Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas biedru piedāvājumu!

Ziemassvētku dāvanu katalogs pieejams šeit.