Sociālā uzņēmuma Sonido pieredzes stāsts - VIDEO!

Video pieredzes stāstā par sociālo uzņēmumu SIA "Sonido" un viņu projektu "Parunāsim" uzzini vairāk par sociālo uzņēmējdarbību, kas pelna ar sarunām.


Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības vēstnieku aktivitātes reģionos

Kopš 2018. gada novembra asociācijā ir pievienojušies 20 jauni sociālās uzņēmējdarbības vēstnieki dažādos Latvijas reģionos. Vēstnieki ir aktīvi un radoši dažādu jomu profesionāļi, kuri palīdz labāk iepazīt un izprast sociālās uzņēmējdarbības būtību un iespējas visā Latvijā. Ar pilnu vēstnieku sarakstu iespējams iepazīties šeit.

2019. gads vēstniekiem iesākās gana aktīvi un vairākos reģionos līdz šim ir notikuši 10 dažādi pasākumi, kopumā piesaistot vairāk kā 200 individuālos cilvēkus, netiešā auditorija vēstnieku pasākumiem ir krietni lielāka vairāk kā 10 000 cilvēku auditorija visā Latvijā.

Līdz šim pasākumi ir norisinājušies Jūrmalā, Jelgavā, Rīgā, Jēkabpilī, Madonā, Lielvārdē, Balvos,  Kuldīgā, Ikšķilē un Liepājā. Ir notikuši ideju ģenerēšanas praktiskie semināri, lekcijas skolēniem, semināri pedagogiem, kā arī informatīvie pasākumi par sociālo uzņēmējdarbību.

Sociālās uzņēmējdarbības vēstniece Agita Krastiņa organizēja info semināru Jūrmalas biznesa inkubatora dalībniekiem un citiem interesentiem.

Redzēju, ka vairākiem kolēģiem no biznesa inkubatora uzņēmums vai ideja ir izteikts sociālās uzņēmējdarbības piemērs, tādēļ arī vēlējos organizēt šo pasākumu. Pēc pasākuma sapratu, ka iegūtā informācija citiem inkubatora dalībniekiem bija tiešām noderīga un vērtīga. Seminārs palīdzēja arī veidot sadarbību ar citām organizācijām Jūrmalā un radās ideja turpmākiem sadarbības projektiem, tā Agita Krastiņa.

Sarmīte Segliņa, kura organizēja semināru Kuldīgas Sociālā dienesta darbiniekiem un novada lēmumu pieņēmējiem atzīst, ka šādi pasākumi ir noderīgi, rada izpratni par sociālo uzņēmējdarbību un veicina domāšanas veida maiņa. Pasākums deva iespēju Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas valdes loceklei Diānai Lapkis un vēstniecei Sarmītei Segliņa pārrunāt kopīgas nākotnes idejas ar Rendas pagasta pārvaldes vadītāju K. Kuzminu par Rendas pagasta attīstības iespējām, Rendas skolas ēku izmantošanas iespējām un nākotnes sadarbības iespējām ar uzņēmējiem no galvaspilsētas tieši sociālās uzņēmējdarbības ietvaros.

Tuvākie vēstnieku pasākumi gaidāmi 16. aprīlī Ķekavā un 27. aprīlī Lūznavas muižā, Rēzeknes novadā. Aicinām sekot līdzi asociācijas sociālajos tīklos, lai uzzinātu par tuvākajiem pasākumiem reģionos, kā arī aicinām vēstniekus uzrunāt personīgi kopīgai sadarbībai.

Pasākumus dažādos Latvijas reģionos organizē sociālās uzņēmējdarbības vēstnieki sadarbībā ar Latvijas sociālās uzņēmējdarbības asociāciju un British Council pārstāvniecības Latvijā atbalstu.


“Sociāls un radošs” gadatirgus Kalnciema kvartālā

Gandrīz divu gadu garumā Rīgas plānošanas reģions īstenoja projektu „Pārrobežu sadarbības stiprināšana sociālās un radošās uzņēmējdarbības nozarēs” (“Sociāls un radošs”), kopā ar projekta partneriem no Latvijas un Igaunijas organizējot dažādus pasākumus ar mērķi iniciēt jaunu un veicināt jau esošu Latvijas un Igaunijas radošās un sociālās uzņēmējdarbības nozarēs strādājošo uzņēmēju sadarbības projektu attīstību.

Projekts noslēgsies šā gada 13. aprīlī Rīgā ar vērienīgu gadatirgu "Sociāls un radošs" Kalnciema kvartālā, kurā būs iespēja iepazīties ar Latvijas un Igaunijas radošās industrijas un sociālo uzņēmēju precēm, produktiem un pakalpojumiem. Gadatirgus tiks papildināts arī ar interesantu lektoru uzstāšanos un diskusijām, uz skatuves aicinot gan projekta dalībniekus, gan partnerus.

Projekta laikā tika īstenoti gan pieredzes apmaiņas braucieni partnervalstu radošajiem un sociālajiem uzņēmējiem, gan kontaktsemināri. Projekta būtiskāko sadaļu veidoja četru apmācību moduļu cikls, kura mērķis bija attīstīt galveno kompetenču kopumu sekmīgai pārrobežu sadarbībai un nodrošināt jaunu prasmju apgūšanu apmācību procesā.

Projekts „Pārrobežu sadarbības stiprināšana sociālās un radošās uzņēmējdarbības nozarēs” (Sociāls un radošs) (Boosting Cross Border Entrepreneurial Activity in Social and Creative Industries Sector (Social&Creative)) tiek īstenots ar Interreg Igaunija Latvijas programmas 2014.-2020. gadam atbalstu.

Plašāka informācija:

Jana Briede,

projekta vadītāja

Jana.briede@rpr.gov.lv
www.rpr.gov.lv


Turpinās pasākumu cikls LIDOSTA

Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija un Kalnciema kvartāls arī 2019. gadā turpina pasākumu ciklu "Lidosta", kas norisināsies no 2019. gada februārim līdz maijam katra mēneša trešajā trešdienā no plkst. 18.00 - 20.00, Kalnciema kvartālā. Pasākumā aicināti piedalīties sociālie uzņēmēji, Kalnciema kvartāla tirgus tirgotāji un citi interesenti, lai dalītos ar savu pieredzi un zināšanām, kā arī veidotu jaunas sadarbības formas un īstenotu inovatīvas idejas. Dzīvas sarunas un vieta, kur iečekoties, nosēsties idejām un pacelties jaunos augstumos.

CHECK IN:
20. februārī “Kā attīstīt sociālo uzņēmumu un piesaistīt finansējumu?”
Pieredzē dalīsies Visas Iespējas par ALTUM granta saņemšanu un ES programmas Eiropas Solidaritātes korpuss finansējuma piesaisti; Learn IT par finansējuma piesaisti un dalību dažādās uzņēmējdarbības programmās Latvijā un ārvalstīs un beziepakojuma veikala TURZA par pūļa finansējuma piesaisti uzņēmējdarbības uzsākšanā.

Nākamie pasākumi:
20. martā “Uzņēmējdarbība un klientu piesaiste”
24. aprīlī “Komanda un partneri biznesā”
15. maijā “Eksporta iespējas”
Tuvojoties nākamajiem pasākumam, runātāji tik precizēti.

Reģistrācija pasākumam: https://ej.uz/Lidosta_20_02

Uz tikšanos LIDOSTĀ!


Tiks izveidots starptautisks apmācību rīks jauniešiem par sociālo uzņēmējdarbību

Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija sadarbībā ar partneriem - no Armēnijas Čehijas ,Grieķijas, Lietuvas, Polijas, Gruzijas, Rumānijas un Ukrainas laika posmā no 2019. gada 10. februāra līdz 16. februārim organizē starptautiskas apmācības jaunatnes darbiniekiem “Social Entrepreneurship Toolbox”  par sociālo uzņēmējdarbību.

Apmācību mērķis ir stiprināt jauniešu sociālās uzņēmējdarbības iniciatīvas, attīstot konsultantu tīklu un rīku, kas palīdzēs saprotamā veidā jauniešiem stāstīt par sociālo uzņēmējdarbību.

Bieži vien jauniešu potenciāls paliek neizmantots, kā rezultātā jauniešiem nav mērķu, kuriem sekot un sevi veiksmīgi realizēt.  Ar sociālo uzņēmējdarbību kā rīku, jaunieši var mainīt savu lomu sabiedrībā un aktīvi piedalīties sociālo problēmu risināšanā, ar kurām viņi paši ir saskārušies. Starptautiskajās apmācībās, izmantojot neformālās izglītības metodes, apmācību dalībnieki kopīgi veidos rīku, kuru būs iespējams izmantot ikvienam, kurš darbojas ar jauniešiem un vēlas jauniešos attīstīt sociālās uzņēmējdarbības prasmes.

Projekts “Social Entrepreneurship Toolbox” tiek finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.


Ko mēs paveicām 2018. gadā!

2018. gadā turpinājām strādāt pie sociālās uzņēmējdarbības nozares attīstības, interešu aizstāvības un asociācijas biedru kapacitātes veidošanas.

Ko esam paveikuši 2018. gadā skaties šajā infografikā!


Publicēts pētījums "Sociālie uzņēmumi un to ekosistēmas Eiropā. Latvijas atskaite."

Eiropas Komisijas mājaslapā publicēts pētījums "Sociālie uzņēmumi un to ekosistēmas Eiropā. Latvijas atskaite."

Pētījums angļu valodā pieejams šeit..


Jēgpilnas dāvanas Ziemassvētkos - asociācijas biedru piedāvājums!

Ziemassvētku gaidīšanas laikā piedāvājam iepazīties ar jēgpilnām dāvanām, ko piedāvā Latvijas sociālie uzņēmumi -  apsveikumu kartiņas, Ziemassvētku pasākumu apmeklējums, garšīgi produkti un daudz, kas cits -  par to visu uzzini vairāk, iepazīstoties ar Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas biedru piedāvājumu!

Ziemassvētku dāvanu katalogs pieejams šeit.


“Wastethic”: идея социального предприятия, перерабатывающего ненужную одежду

Raksts tapis sadarbībā ar biedrību "D-Juno".

Первый в Латвии хакатон социальных инноваций завершился победой команды, основателем которой является известная многим даугавпилчанка, действующий в городе социальный предприниматель Олеся Соболевска. Всего за 48 часов команде, состоящей исключительно из девушек, удалось разработать концепцию производства “Wastethic”.

Состав команды:Мария (Рига), специалист по маркетингу.

Рута (Рига), изучала связь с общественностью, медиа и журналистику.

Линда (Даугавпилс), магистр в планировании окружающей среды, интересует бизнес.

Агнесе (Рига), работает в аудиторском предприятии, разрабатывает новые услуги для новых рынков сбыта, руководитель общественной организации, занимающейся консультациями предприятий на тему ответственности к окружающей среды, социальных аспектов и так далее.

Идея “Wastethic”:

ненужную одежду и другие текстильные изделия — от которых люди и компании собираются избавиться — собирать и перерабатывать для вторичного использования материалов. Из переработанных материалов будет производиться наполнитель мебели, нити и новые ткани. Таким образом, компания значительно снижает загрязнение окружающей среды и экономит природные ресурсы.

wastethic1

 

СОЛЯНКЕ удалось пообщаться с командой сразу после их триумфа, задать несколько вопросов и прочувствовать их неподдельные эмоции.

Как вам удалось найти друг друга и создать команду?

Агнесе: У Олеси была фантастическая идея, она была хорошо подготовлена к хакатону, особенно технически, так что ей практически только и нужно было суметь продать идею. И мне кажется, это то, что у нас получилось благодаря совместному опыту нашей команды.

Рута: когда мы только приехали и знакомились со всеми идеями, представленными на хакатоне, мне казалось, что именно у Олесиной идеи есть потенциал реального бизнеса, поэтому мы и подошли к Олесе, и были правы.

Мария: Да, сразу появилось чувство, что в этой идее есть не только социальная составляющая, но и за всем этим — бизнес.

Линда: И возможность существенно повлиять на окружающую среду.

Рута: Важно также и то, что все мы раньше работали в сфере негосударственных организаций и параллельно наш опыт затрагивает и частный сектор, и мы можем все это объединить ради результата.

Мы уже поняли, что вы из разных городов Латвии, скажите, как вы планируете сотрудничать в дальнейшем?

Агнесе: Олеся завтра нам дала выходной… Ну, а если серьезно, то нам нужно понять объем приза и что мы можем с ним сделать. Но плана как такового у нас, конечно, нет. Мы встретились здесь 48 часов назад —  и одно это уже уникально. Люди, которые не знали друг друга, сумели определить сильные стороны друг друга, уважать друг друга  и сотрудничать, чтобы достигнуть общей цели — это чудо.

wastethic2
wastethic5

 

Это правда, и атмосфера в вашей команде была нереальной…Но вот сейчас вы приедете домой, наконец, выспитесь, а что дальше? Что для вас станет самым большим вызовом?

Агнесе: Я думаю, главные задачи лягут на плечи Олеси, так как ей нужно будет общаться с консультационным бюро “Civitta” и думать, в каком направлении развиваться и двигаться. Потому что команда нужна будет в тот момент, когда бизнес будет развит до модели “b2b”…

Что насчет работы с менторами? Насколько важной была их роль в вашем успехе?

Олеся: Каждый из менторов очень точно помог определить все необходимые нам инструменты, чтобы мы, ну, почти идеально, смогли создать свой бизнес-план.

Агнесе: Были такие случаи, когда, например, подходит ментор, а ты с ним с таким энтузиазмом делишься своей идеей, а по реакции понимаешь — нет, это не то, ничего не понял из того, что только что рассказали.

Мария: Ценным оказалось и то, что мнения менторов так отличались, что нам приходилось находить какую-то золотую середину, ведь и в реальной ситуации на рынке нужно будет найти что-то, что станет компромиссом для наших клиентов.

olesya

 

А совсем недавно мы узнали, что Олеся приняла участие в латвийском конкурсе “Ideju kauss”. Из 350 заявок она вместе с другими 12 участниками дошла до финала, и ей совсем чуть-чуть не хватило для победы.

Олеся, расскажи, что за грант, и как вообще сейчас развивается идея “Wastethic”? Удалось ли сохранить команду?

Олеся: С командой общаемся и по скайпу и лично, заканчиваем план для подачи на финансирование.

Материал подготовлен в сотрудничестве с Латвийской ассоциацией социального предпринимательства при поддержке Министерства иностранных дел Федеративной Республики Германия.


Эксперты хакатона социальных инноваций: о практичности творчества и целеустремленности

Raksts tapis sadarbībā ar biedrību "D-Juno", autori Vita Brakovska, Ilze Zaharāne.

Представляем интересные беседы СОЛЯНКИ с еще двумя экспертами, принявшими участие в хакатоне социальных инноваций, который в Даугавпилсе состоялся в конце октября.

Вита Браковска Тренер по практичному творчеству, руководитель общества «Zināšanu un inovāciju sabiedrība»

Понять проблему, а потом ее решать

Мне, как всегда, очень приятно возвращаться в Латгалию,  в Даугавпилс. Тут мультикультурное общество, другая энергия, интересно посмотреть на людей, которые могут взять друг у друга много интересного. Большая часть участников хакатона впервые приняли участие в такого рода мероприятии, и я надеюсь, что они будут говорить о своих идеях с другими, уметь коротко и четко формулировать свои мысли, а это очень нелегко сделать.

Развивая свою идею, очень важно выходить за пределы, опрашивая о надобности того или иного продукта или услуги у людей на улицах, по телефону. Ведь одно дело, что мы в своей команде думаем, другое, что об этом всем думают за стенами хакатона.

Учись на чужих граблях

Очень нелегко общаться с незнакомыми людьми и сбалансировать свои интересы, даже когда ты пришел со своей идеей и не нашел единомышленников, команде надо найти те темы, в которых ты компетентен, тогда ты можешь понять, как развивать и идею команды, и свою собственную. Плюс, ты можешь учиться на ошибках своей команды и не допустить их потом в своей идее.

Коммуникация – это очень важно, ведь ты никогда не знаешь, чем человек тебе может быть полезен.

Везде нужен баланс

Творческое мышление — это ценность, которую в социальном предпринимательстве надо балансировать с прагматичным мышлением, в особенности в разработке бизнес-модели и описания целевой аудитории. Не обязательно быть инновативным, ведь лучшая идея та, которую покупают.

hakatons

 

Илзе Захаране Основатель и руководитель логопедической терапевтической игры CheeksUp

Была проблема и я искала для нее решение.

По профессии я специалист в области здоровья, аудио-логопед, перед тем, как я начала заниматься предпринимательской деятельностью, я была просто аудио-логопедом на 3 рабочих местах и работала каждый день с детьми и взрослыми с различными дефектами речи. Было время, когда ко мне приходило огромное количество людей  с нарушением лицевого нерва, приходилось делать и показывать много лицевых упражнений, что в итоге у меня самой вызвало ассиметрию лица.

Так получилось, что я немного была вовлечена в мир стартапов, но больше как зритель, ходила по таким мероприятиям с друзьями. Я поняла, что хотела бы свою проблему, связанную с логопедическими услугами, как-то автоматизировать, и решила, что именно на хакатоне можно продвинуть свою идею, понять что делать, как делать и где добыть деньги. Хотя по факту, тебе никто и не даст денег, пока не сделаешь хотя бы прототип своего продукта.

Гаражи бывают разные

В Валмиерском бизнес-инкубаторе работала замечательная женщина, которой я рассказала об аппликации для людей с нарушениями речи, и она по-настоящему пыталась найти решения и советы для моей идеи. «Тебе надо поехать в гараж»… А я спрашиваю: «Что за гараж?» «Garage 48 – там ты сможешь сделать свой первый прототип.» Эта идея мне показалась реально выполнимой, даже не пришлось бы уходить с работы.

Все получается не с первого раза, и даже не с второго

Я поехала с 2 идеями, но по пути появилась уже та идея, которая стала моим социальным предприятием. Я презентовала ее, но не собрала команду, потому что потратила время на общение с парой спонсоров. Я и не заметила, что говорила с ними слишком долго, настолько, что мой листик с идеей сняли со стены, и мне пришлось присоединится к другой команде.

Вывод номер 1 - не тратьте время и сразу ищите людей, которых хотите привлечь к себе в команду.

Нет программиста — нет команды

После участия на хакатоне, уже по пути домой, я спросила у одного программиста почему он не захотел пойти ко мне в команду.Ответ был очень прост — мою идею невозможно было бы реализовать за столь короткий срок, поэтому программисты побоялись браться за такой проект. Из этого негативного опыта я сделала много выводов и очень хорошо подготовилась к следующему хакатону.

Улыбка спасет мир

На третьем хакатоне, который был даже не по моей теме, я собрала команду мечты и тогда мы создали первый прототип, который протестировали на детях – это было распознавание улыбки, поэтому и назвали его CheeksUp. На месте мы придумали робота, и в день презентации даже нашли ребенка, который продемонстрировал нашу демо версию. Вот так и получилось, первый хакатон не удался, второй пропустила, а третий, хоть и не по моей теме, был мегаудачным.

Happy end?

Но на хакатонах есть одна вещь, о которой мало кто задумывается — команда собирается на конкретное дело, а потом распадается. На данный момент ни один участник того хакатона не является членом нашей действующей команды. У всех есть своя работа и наши пути разошлись. Но печалиться не нужно, ведь идея реализована. Одним словом — хакатон идеальное место тренироваться и развивать свои навыки.

Материал подготовлен в сотрудничестве с Латвийской ассоциацией социального предпринимательства при поддержке Министерства иностранных дел Федеративной Республики Германия.